BENG en TOjuli: KVMC zet verduurzaming in 2021 door!

BENG en TOjuli: KVMC zet verduurzaming in 2021 door!

Een goed duurzaam gebouw levert meerwaarde zowel voor de mensen in het gebouw als voor de directe omgeving en de samenleving in het algemeen. En het levert een financiële meerwaarde. De adviseurs van KVMC verstaan de kunst om de juiste balans te vinden tussen comfort, flexibiliteit, duurzame materialen en besparing van energie en water. Dat doen we door de unieke combinatie van een pakket aan adviesdiensten als installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Die duurzame oplossingen gelden ook voor  onze benadering als het gaat om de BENG en TOjuli. We combineren onze bouwfysische kennis met installatietechnische kennis. Daarnaast gebruiken we de trias energetica als uitgangspunt voor onze ontwerpen: beperken van de energievraag, energie gebruiken uit hernieuwbare bronnen en als het niet anders kan de fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk benutten. De ontwerpen worden door onze specialisten doorgerekend op haalbaarheid en investerings- en exploitatiekosten. We houden daarbij rekening met alle aspecten zoals het beperken van de energievraag en het reduceren van emissies en watergebruik. De combinatie van onze installatietechnische en bouwfysische kennis zorgt dat we kijken naar zowel bouwkundige als werktuigbouwkundige en elektrotechnische componenten. We bereiken het grootste effect in de reductie van CO2 met duurzame concepten in onze projecten.

EPC wordt BENG

Op 1 januari 2021 is de EPC vervangen door BENG als meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. De BENG-eisen moeten zorgen voor bijna energieneutrale gebouwen in Nederland. De energieprestatie van gebouwen is gestoeld op drie pijlers waaraan voldaan moet worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwproject. De nieuwe eisen hebben gevolgen voor veel betrokkenen bij een nieuwbouwproject zoals opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, aannemers en installateurs.

Erkend energie prestatie adviseurs

KVMC heeft erkende energie prestatie adviseurs in huis voor het opstellen van de BENG-berekening voor de omgevingsvergunningaanvraag en de opleveringscontrole.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op! Wij hopen u in 2021 wederom integraal te ontzorgen!

Ontwerpen met BENG

Vanaf 2021 kan niemand er meer omheen. Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) worden de norm.

Met BENG ligt er een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te gaan bouwen. Wat houdt ontwerpen met BENG nu in en zal het ontwerpproces veranderen? Om een BENG-gebouw te maken, moet je weten wat de eisen aan energieprestatie inhouden, waar je op moet letten en kun je leren van de referenties. KVMC kan deze vragen beantwoorden, zodat ontwerpen met BENG realiteit wordt.

Drie BENG-stappen

Om de hoge ambities te kunnen realiseren, moet u drie BENG-stappen zetten:

  1. energiebehoefte (BENG 1),
  2. primair energieverbruik (BENG 2) en
  3. het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3).

Dit begint bij een goede gebouwschil, maar stelt ook eisen aan hernieuwbare energie in de geest van de aloude lessen van trias energetica, de strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. BENG vraagt meer maatregelen dan bij de huidige nieuwbouweisen en dat betekent vooraf dus een extra investering. Door samen met het ontwerpteam slimme keuzes te maken, kunnen opdrachtgevers de investering beperken.

Ondersteuning bij BENG

Met onze jarenlange verdieping in de BENG regelgeving en onze praktijkervaring, kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over BENG. Mogelijkheden zijn, onder andere:

  • Begeleiding van tender tot bouwaanvraag;
  • Optimaliseren ontwerp naar BENG;
  • Lunchlezing of cursus over BENG.

Neem voor vragen contact op met een van onze experts!

DOORREKENING NTA8800: BENG EN TOJULI HAALBAAR, OOK NIEUWE VRAGEN..

BENG Presentatie op (Corona proof) locatie

Kiezen kan niet en negeren is geen optie. Vanaf 1 januari aanstaande moet alle nieuwbouw voldoen aan de BENG- en TOjuli-eisen. KVMC heeft een gekwalificeerd BENG-adviesteam op het vinkentouw zitten dat tijdens het hele traject kan assisteren.

Kom naar de presentatie waar we alles vertellen over BENG en TOjuli!

Meer info volgt spoedig!

Warm – warmer – warmst, de hitte van juli!

Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe BENGregelgeving in. Deze regelgeving gaat over het Bijna Energie Neutraal Gebouw en vervangt de huidige EPCberekening. Naast de drie BENGeisen waaraan voldaan moet worden, is er voor woningen zonder koelinstallatie een vierde eis.  Deze vierde eis geldt enkel voor woonfuncties. 

Het wordt in de zomer steeds warmer. Vooral de warme pieken geven overlast als je geen koeling in huis hebt. De goede isolatie houdt de warmte binnen waardoor de temperatuur blijft oplopen. In de zomer komen de huis, tuin en keuken tips overal weer vandaan om het huis te koelen, op het nieuws komen de waarschuwingen over de hitte en de gevaren hiervan. Tijd om de temperaturen in huis vanaf het begin te minimaliseren. Dit begint bij het ontwerp.  

Regelgeving 
Vanaf 1 januari 2021 gaat de nieuwe BENGregelgeving in. Deze regelgeving gaat over het Bijna Energie Neutraal Gebouw en vervangt de huidige EPCberekening. Naast de drie BENGeisen waaraan voldaan moet worden, is er voor woningen zonder koelinstallatie een vierde eis.  Deze vierde eis geldt enkel voor woonfuncties. 

Door een eis voor een maximale temperatuuroverschrijding in de maand juli (TOjuli) op te nemen wil de overheid voorkomen dat het in nieuwbouw woningen te warm wordt in de zomers indien er geen koelinstallatie aanwezig is. Dit is een eis die per woning geldt en niet voor het gehele gebouw. Dit is een belangrijk verschil bij appartementengebouwen. De drie eisen voor BENG gelden voor het gehele gebouw, maar de vierde TOjuli eis is per appartement. Geen enkel appartement mag te warm worden in de zomer.  

TOjuli 
De TOjuli moet 1,0 of kleiner zijn op alle oriëntaties. Uit de rekenresultaten van de softwareontwikelaars blijkt dat de TOjuli eis bij woningen zonder koeling nog een lastige eis kan zijn waar creatieve oplossingen voor benodigd kunnen zijn. Het is altijd een project specifieke puzzel en een samenspel van installaties en gebouwontwerp om te voldoen aan de eisen van voor BENG incl. .TOjuli

Alternatieven 
Mocht er niet kunnen worden voldaan aan de TOjuli eisen dan zijn er nog twee opties. 

  • Pas een installatie toe voor de koeling, dan vervalt de TOjuli eis;  
  • Bereken in plaats van de TOjuli in de BENG software het aantal GTO-uren. De grenswaarde hiervoor is 450 gewogen temperatuuroverschrijdings uren.

Koeling toepassen
De eerste optie is het toepassen van een actief koelsysteem. Het gaat hierbij om een gebouwgebonden koelsysteem, dit mag zowel individueel of collectief zijnWarmtepompen die kunnen koelen komen hiervoor in aanmerking, net als systemen met een compressiekoelmachine, externe koudelevering, e.d.  

KVMC kan u adviseren en helpen de keuzes te maken welke installatieconcepten het beste aansluiten bij uw wensen en die voldoen aan de gestelde eisen. Juiste de integrale kennis van onze medewerkers (installatieadviseurs en bouwfysica adviseurs) stellen ons instaat om integraal een wel overwogen keuze te maken.

GTO-berekening maken 
De tweede optie is om een specifieke gedetailleerdere berekening te maken, een gewogen temperatuuroverschrijding berekening (GTO). Als het aantal gewogen temperatuuroverschrijdingsuren onder de grenswaarde van 450 uur blijft, wordt er ook aan de TOjuli eis voldaan. KVMC heeft ervaring met deze berekeningen en kan dit voor u berekenen als de TOjuli eis niet wordt behaald, of als u een beter beeld wilt van het aantal overschrijdingsuren in de warme zomers. Dit kan ook in verband met aanvullende keurmerken of andere private eisen. 

Door invoeren van de TOjuli eis moet er meer aandacht besteed worden om oververhitting van woningen tegen te gaan. De toepassing van koeling wordt geen luxe meer, maar een standaard. Als hiervan afgeweken wordt zijn er eisen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden, om een beter klimaat te garanderen. Warm, warmer, warmst, wordt een aangename binnentemperatuur. 

Heeft u vragen over de BENG of TOjuli, neem dan eens vrijblijvend contact op met KVMC. Wij helpen u graag op weg!

Herontwikkeling V&D Eindhoven

Installatieontwerp Teldersweg Rotterdam-Schiebroek

In Rotterdam-Schiebroek ontwikkelt Accresco vastgoed een nieuwbouw complex met in totaal 74 huurwoningen alsmede een ondergrondse parkeergarage. Accresco heeft de zwarte hond ingeschakeld voor het architectonische ontwerp en ingenieursbureau KVMC voor het installatieadvies. De woningen bestaan uit appartementen en eengezinswoningen die met elkaar gelegen zijn in een prachtig bouwblok.

Teldersweg