Brandveiligheid Unigarant

Ingenieursbureau KVMC werkt sinds september 2016 aan het ontwerp van de Installatietechniek, Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid voor de renovatie en uitbreiding van het hoofdkantoor van opdrachtgever Unigarant verzekeringen in Hoogeveen.

Het pand van Unigarant is circa 5.000 m² groot en zal na de renovatie veel meer comfort bieden voor zowel bezoekers als werknemers. Een van de belangrijkste aspecten van dit project is het Integraal Plan Brandveiligheid. Het doel van dit plan is om de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen voor dit bouwwerk op een integrale wijze te beschrijven en in kaart te brengen. Er volgt een vastlegging van die brandveiligheidsvoorzieningen die van belang zijn. Daarnaast wordt er beschreven hoe dit gerealiseerd moet worden.

Deze taak is aan onze eigen adviseur bouwfysica/brandveiligheid Rogier Baakman toevertrouwd. Rogier was aanwezig bij de start van dit project en is een expert op het gebied van brandveiligheid. De hoofdzaak van dit project is het realiseren van een brandveilig gebouw. De doelstelling van de brandbeveiliging van dit bouwwerk bestaat uit de volgende onderwerpen:

–        Voorkomen van brand c.q. incidenten met brand als gevolg;
–        Beheersbaar houden van incidenten die zich desondanks voordoen;
–        Voorkomen van slachtoffers als gevolg van brand;
–        Voorkomen dat gevaarlijke stoffen in de omgeving terechtkomen;
–        Voorkomen dat er schade aan het bouwwerk zelf, het milieu en omgeving ontstaat.

Het is nu 2018 en de oplevering van het gloednieuwe gebouw van Unigarant staat voor de deur. Rogier Baakman kijkt met trots terug op zijn verrichte werkzaamheden (die toegespitst waren op akoestiek, bouwfysische details en brandveiligheid) in opdracht van KVMC. Met name het snelle schakelen tussen de verschillende disciplines, installateurs, aannemers en opdrachtgevers is iets waar Rogier tevreden op terugkijkt. Hij kijkt uit naar de oplevering van het gerenoveerde gebouw van Unigarant en kijkt uit naar de samenwerking in de toekomst.

Presentatie: BENG vervangt de EPC

Hoofdkantoor Unigarant

Renovatie en uitbreiding Hoofdkantoor Unigarant te Hoogeveen

 

Ingenieursbureau KVMC heeft van verzekeraar Unigarant de opdracht ontvangen om hen te ontzorgen op het gebied van Installatietechniek, Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid voor de renovatie en uitbreiding van het hoofdkantoor van Unigarant Verzekeringen te Hoogeveen. Skets architecten is verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp, Draaijer+Partners is verantwoordelijke voor het huisvestingsadvies en het projectmanagement.

 

Het hoofdkantoor van Unigarant, circa 5.000 m² groot, zal na de renovatie en uitbreiding uitermate geschikt zijn voor Het Nieuwe Werken en zal tevens een veel hoger comfort bieden voor werknemers en bezoekers. Het auditorium op de begane grond zal gebruikt gaan worden voor trainingen aan in-, en externen en biedt ruimte aan circa 170 toehoorders.

In het voortraject is middels een enquête onder de eindgebruikers gevraagd hoe de zij het comfort ervaren en waarderen. Vervolgens heeft KVMC middels gebouwsimulatie berekeningen de beperkingen van het bestaande comfort aangetoond en is berekend wat voor een verbeterd comfort nodig is. KVMC heeft aan de opdrachtgever een overzichtelijke “menukaart” met mogelijke oplossingen gepresenteerd waarbij comfort in relatie tot TCO (Total Costs of Ownership) in beeld zijn gebracht. De gekozen aanpassingen en optimalisaties zijn in nauw overleg met de opdrachtgever bepaald.

Gekozen is om na de renovatie het hoogste (A) comfort te bieden. Hiertoe worden kanalen, leidingen, koeling en verlichting in de vertrekken vervangen. Ook het energiegebruik zal na de renovatie fors lager zijn. Door het gekozen installatieconcept zal het energielabel verbeteren, van D naar A.

Het project is inmiddels op EMVI criteria gegund. De uitvoering zal medio 2017 starten.

 

 

Hoofdkantoor Unigarant
Hoofdkantoor Unigarant