Feestelijk eerste paal Kindcentrum BuitenRijck

Feestelijk eerste paal Kindcenntrum BuitenRijck

 

Het Kindcentrum BuitenRijck biedt kinderen van 0 tot 12 jaar doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Binnen de leerpleinen 0-6 en 6-12 jaar gaan onderwijs en kinderopvang hand in hand. Naar verwachting is de definitieve locatie aan het einde van dit jaar gereed, waardoor de kinderen in het nieuwe jaar kunnen starten in het nieuwe Kindcentrum.

 

SMT realiseert in opdracht van gemeente Rijswijk de nieuwbouw van het markante Kindcentrum BuitenRijck te RijswijkBuiten. Het project wordt in een Design & Build overeenkomst (UAV-Gc) uitgevoerd. Het duurzame ontwerp is van LIAG Architecten en ingenieursbureau KVMC en heeft de naam “Woonkamer van Sion” meegekregen. In het kind centrum zal een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang worden gehuisvest. Op de tweede verdieping komt een sportvoorziening, die voor zowel de school als derden bruikbaar is. Voor de gemeente is een welzijnsvoorziening voorzien. Iedere functie heeft een eigen plek gekregen binnen het centrum met elk een eigen entree en herkenbaarheid. Toekomstige gebruikers van het nieuw te realiseren complex zijn Lucas Onderwijs met de basisschool De Buit, Stichting Rijswijkse Kinderopvang met kinderdagopvang Eigenwijs en buitenschoolse opvang en de Gemeente Rijswijk.

 

 

Weizigt Natuur- en Milieu Centrum te Dordrecht

MPG = 1; Milieudata gaan tellen per 2018

MPG = 1; Milieudata gaan tellen per 2018

 

Vanaf 1-1-2018 dienen alle nieuwe woningen en kantoren te voldoen aan een maximale grenswaarde van MPG<1. MPG staat voor MilieuPrestatie Gebouwen. De grenswaarde zal de markt stimuleren om zich ook op materiaalgebied met duurzame prestaties te onderscheiden, net als bij de energieprestatie gebouwen (EPG). Opdrachtgevers kunnen een concrete bijdrage leveren door nu al te vragen naar de MPG-score. Zo bouwt Nederland steeds duurzamer!

 

Sinds 1 januari 2013 is het al verplicht bij elke aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning een milieuprestatieberekening uit te laten uitvoeren. Een grenswaarde ontbrak nog omdat in het Overlegplatform Bouwregelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was afgesproken met de markt eerst ervaring met de MPG op te doen.

De MPG wordt berekend op basis van het materiaalgebruik met gebruikmaking van milieudata uit de Nationale Milieu Database (NMD). Met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWWwerken kan de MPG op eenduidige en controleerbare wijze worden vastgesteld. Een grenswaarde legt een bodem in de markt waar het gaat om duurzaamheidsprestaties en zorgt voor een gelijk speelveld. Een aanscherping van de grenswaarde stimuleert de verdere verbetering van de duurzaamheidsprestaties.

De voorgenomen grenswaarde voor het Bouwbesluit wordt gesteld op maximaal € 1,- per m². Om met uw gebouw aan de MPG eis te kunnen voldoen, moet u wellicht veranderingen doorvoeren in het ontwerp.

Ingenieursbureau KVMC gaat graag met u in gesprek om uw ontwerp te optimaliseren. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van MPG berekeningen bij de duurzaamheidskeurmerken BREEAM-NL en GPR Gebouw. De eisen waaraan een MPG moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie liggen aanmerkelijk hoger dan de voorgestelde grenswaarde. Dankzij onze ervaring met deze strenge eisen hebben we veel kennis en kunde in huis om de MPG berekening voor uw gebouw onder de grenswaarde te krijgen.

 

 

Weizigt Natuur- en Milieu Centrum te Dordrecht