De Lozerhof te Den Haag

Deze week zijn we bij Ingenieursbureau KVMC gestart aan het installatietechnisch ontwerp van ‘De Lozerhof’ te Den Haag. Het project omvat circa 110 zorg- en 250 vrijsector woningen, diverse commerciele ruimtes alsmede een ondergrondse parkeergarage. De nieuwbouw zal bestaan uit vier bouwdelen met hoogbouw van 9 en 23 lagen (70 meter), de totale BVO van het project is circa 42.500 m². ‘De Lozerhof’ is ontwikkeling van Stebru, het architectonisch ontwerp is in handen van KOW Architecten.

 

De Lozerhof
De Lozerhof

Zorgappartementen van de Ambachtschool te Roosendaal opgeleverd

De Ambachtsschool is een bijzonder herontwikkelingsproject van Stenic Holding BV en BVR Groep BV, waarbij de oorspronkelijke RK Nijverheidsschool St. Joseph aan de Laan van Henegouwen wordt getransformeerd tot eigentijds combinatiegebouw van koopwoningen en zorgwoningen.

‘Huize Roosdael’
De 26 luxe zorgappartementen van De Ambachtsschool, ook wel ‘Huize Roosdael’ genoemd, zijn begin februari 2019 opgeleverd. Het betreft het oostelijke deel van de voormalige LTS, het Da Vinci College. Het westelijke deel bestaat uit een combinatie van verschillende type verkoopwoningen waarvan de laatste woning onder optie is! De afwerking van deze overige 24 verkoopwoningen van de eerste fase is in volle gang.

Integraal advies
KVMC verzorgde tijdens de ontwerpfase integrale advisering op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Stijl Architectuur BV BNA is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp en de realisatie is/wordt gedaan door BVR Groep BV.

Voor meer informatie ten aanzien van dit project verwijzen wij u naar onderstaande website.

https://ambachtsschool-roosendaal.nl/

 

Ambachtschool te Roosendaal
Ambachtschool te Roosendaal
Ambachtschool te Roosendaal
Ambachtschool te Roosendaal

Proeftuin Erasmusveld, de duurzame wijk van morgen!

Proeftuin Erasmusveld is in vele opzichten een bijzondere en duurzame wijk. De manier van ontwikkelen, de wijze waarop de woningen gebouwd worden, de integrale aanpak van ingenieursbureau KVMC en natuurlijk het eindresultaat; dit is bewust anders wonen.

Begin 2017 heeft ingenieursbureau KVMC middels een korte, intensieve selectie fase de opdracht verworven om het ontwerpteam integraal te adviseren op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Energieleverende wijk
Proeftuin Erasmusveld wordt een energiezuinige wijk met energiezuinige woningen. Per saldo is het gebied energieneutraal; dat betekent dat er minstens zoveel energie wordt gewonnen als er wordt verbruikt. In de wijk wordt energiegebruik geminimaliseerd en de energie die gebruikt wordt is afkomstig van hernieuwbare bronnen.

Minder energie
Hoe doen we dat? In de eerste plaats door de energiebehoefte te verkleinen. Dat begint bij de oriëntatie van de gebouwen, waarbij maximaal rekening is gehouden met de zon. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van daglicht en zonwarmte, waardoor minder verwarming of elektrische verlichting nodig is. Ook leveren zonnepanelen dan een hoger rendement. Een ander voorbeeld zijn de natuurlijk geventileerde parkeergarages, die heel veel minder energie verbruiken dan mechanische geventileerde garages.

Geen radiatoren
In de tweede plaats gaan we heel zuinig om met de energie die wél gebruikt wordt. Alle gebouwen hebben een heel hoge isolatiewaarde, zodat er maar weinig energie verloren gaat. Ook hebben de gebouwen een mechanische luchttoevoer, waarbij de (koude) inkomende lucht wordt verwarmd met de warmte van afgevoerde lucht. De woningen in deelplan I van Proeftuin Erasmusveld zijn voorzien van een modern systeem voor Warmte Koude opslag (WKO). Hiermee wordt energie – in de vorm van warmte of juist koude- opgeslagen in de bodem. In de zomer gebruikt het systeem het koele grondwater om het gebouw en de woningen te koelen. In de winter wordt juist opgeslagen warm water uit de bodem gehaald om het gebouw en de woningen mee te verwarmen.

Wel comfort!
Een onderdeel van het WKO systeem is een warmtepomp. Met deze pomp kan elke ruimte worden verwarmd en gekoeld. Ook zorgt de warmtepomp voor het warme (tap)water in elk huis. De warmtepomp zorgt voor een betere luchtkwaliteit, een betere warmteverdeling, en aangename koeling in de zomer. Alle woningen hebben vloerverwarming. Hierdoor zijn er geen radiatoren aanwezig. Door vloerverwarming en –koeling wordt de lucht beter door de woning verspreid. Het is een laag temperatuur-systeem, wat zorgt voor minder energieverbruik dan bij het gebruik van radiotoren.

Niet-fossiele brandstoffen
In de derde plaats zorgen we ervoor dat de energie die benodigd is zoveel mogelijk afkomstig is van niet-fossiele bronnen. De hele wijk is gasloos. Een groot deel van de energie is afkomstig van lokaal opgewekte zonne-energie, die via de zonnepanelen op de daken van de gebouwen wordt verkregen. Op de platte daken van het woongebouw komen zonnepanelen, die energie opwekken. In fase I van Proeftuin Erasmusveld gaat het om ongeveer 1.000 m2 zonnepanelen. Daarmee zou deze groene bron van stroom in ongeveer 50% van de energiebehoefte van de 110 woningen moeten kunnen voorzien. Wonen in Proeftuin Erasmusveld betekent wonen met een veel lagere CO2-footprint en dus ook een veel lagere energierekening!

Proeftuin Erasmushof is een ontwikkeling van BPD, het ontwerp is in handen marco.broekmanLINT landscape architecture and Workshop Architectenvan Wijnen is geselecteerd als bouwteam aannemer.

Binnen dit project en vele andere projecten is KVMC betrokken als integraal adviseur. Het leveren van een integraal advies houdt voor ons in dat KVMC collega’s samen op een groot deel van onze vakdisciplines adviseren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de andere disciplines. Klik hier indien u meer wenst te lezen over de integrale aanpak van ingenieursbureau KVMC.

 

Proeftuin Erasmusveld
Proeftuin Erasmusveld
Proeftuin Erasmusveld
Proeftuin Erasmusveld

GPR: van ambitieuze naar realistische doelen!

De vraag naar duurzame gebouwen wordt steeds groter. Niet alleen energiezuinige gebouwen, maar ook gezonde, flexibele en toekomstbestendige gebouwen met gebruik van milieuvriendelijke materialen worden steeds meer gevraagd.

Gemeenten, woningcorporaties en afnemers van woningen gebruiken veelal GPR Gebouw als instrument om de duurzaamheid meetbaar te maken met de waardering in het GPR gebouw certificaat.

Sinds 1 januari 2014 bestaat de mogelijkheid om een GPR Gebouw certificaat te krijgen. Een GPR Expert of assessor accordeert de berekening en het gebouw bij vergunning of oplevering. W/E adviseurs geven het certificaat af. Een GPR Gebouw certificaat is een meerwaarde voor het gebouw, maar vergt ook een extra inspanning. Ingenieursbureau KVMC helpt u daarbij.

Van ambitieuze naar realistische doelen!

Om te komen tot een GPR Gebouw certificaat begint het ontwerptraject bij het maken van een realistische GPR Gebouw berekening. Onze GPR expert kan tijdens deze fase aangeven welke maatregelen het ontwerp beïnvloeden en invloed hebben op de materiaalkeuze, het proces of de kosten. Zo kunnen gerichte keuzes gemaakt worden en de duurzaamheidsambities goed in het ontwerp geïntegreerd worden.

Samenwerken met het hele ontwerpteam

Onze GPR expert blijft het gehele ontwerpproces betrokken om te monitoren dat de afgesproken maatregelen meegenomen worden. Ook houdt de expert nieuwe kansen en risico’s in de gaten, zodat u hierop kunt anticiperen.

Bij de aanvraag omgevingsvergunning kan eventueel al een vergunningscertificaat aangevraagd worden. Hiervoor accordeert onze GPR Gebouw Expert de berekening aan de hand van de complete vergunningsstukken en stelt een rapportage op als onderbouwing.

Wij kunnen u volledig ontzorgen

Voor een oplevercertificaat moet er bewijsmateriaal aangeleverd worden om aan te tonen dat maatregelen daadwerkelijk toegepast zijn in het gebouw. Bij het toepassen van categorie 1 data bij het thema Milieu, zoals Mosa tegels, is bijvoorbeeld een afleverbon van het product voldoende bewijslast. KVMC helpt u bij het maken van dit dossier met bewijslast voor uw project. U ontvangt een lijst met daarin de afgesproken maatregelen en wat u hiervoor als bewijsmateriaal dient aan te leveren.

Van ontwerp naar certificaat

Onze GPR Gebouw Expert beoordeelt de bewijslast en schrijft het benodigde rapport. Er wordt bij ieder oplevercertificaat een inspectie gehouden waarbij de visuele maatregelen in het gebouw worden gecontroleerd. Met een geaccordeerde berekening wordt het GPR Gebouw Certificaat aangevraagd bij W/E adviseurs. U ontvangt hierna het oplevercertificaat. Gebouwen met een GPR Certificaat worden altijd gepubliceerd op de openbare GPR projecten website.

Ambities realiseren

KVMC helpt u niet alleen bij het formuleren van uw ambities, maar vooral in het realiseren ervan. Onze ervaren GPR Gebouw Experts en adviseurs zetten uw wensen en ideeën om in integrale ontwerpoplossingen en praktische maatregelen.

Neem contact op met een van onze GPR Experts.

GPR: van ambitieuze naar realistische doelen!