Renovatie Unigarant Verzekeringen: van label D naar A

Het hoofdkantoor van de verzekeraar in Hoogeveen kon niet alle medewerkers huisvesten. Bovendien waren de installaties sterk verouderd. Tijd dus voor grootschalige renovatie waarvoor ingenieursbureau KVMC het integrale ontwerp (installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid) heeft gemaakt. De belangrijkste uitgangspunten binnen het ontwerp waren met name meer ruimte, meer comfort en meer duurzaamheid.

Werknemers van Unigarant Verzekeringen in Hoogeveen werken sinds de verbouwing in een compleet gerenoveerd en verduurzaamd kantoor. Het pand ging van Energielabel D naar A, maximaal comfort voor zowel bezoekers als werknemers vormde daarbij het uitgangspunt. Evenals het Nieuwe Werken.

Het gebouw van verzekeraar Unigarant in Hoogeveen, met zo’n 5.000 m2 aan vloeroppervlak, was aan vernieuwing toe. Het kantoor was te klein geworden om alle medewerkers te kunnen huisvesten. Daarnaast waren de installaties verouderd. Er was dringend behoefte aan meer ruimte, comfort en duurzaamheid.

Het gebouw in Hoogeveen herbergt onder andere een groot callcenter, een auditorium en veel werkplekken. Een goed binnenklimaat is van groot belang voor de productiviteit van de werknemers. Onderdeel van het project was daarom een medewerkers-enquête om een goed beeld te krijgen over het ervaren comfort in het gebouw. Op basis daarvan is bepaald waar verbeterpunten lagen.

Continuïteit bedrijfsvoering

Een grote uitdaging tijdens de renovatie was het continueren van de primaire bedrijfsvoering. Tijdens de renovatie en aanbouw werkten de medewerkers van Unigarant vanuit een ander gebouw, terwijl de ICT-server in het verbouwde gebied was gestationeerd.

De situatie vroeg om een constante doordachte manier van werken. Het ontwerp heeft er voor gezorgd dat de medewerkers altijd verbonden konden zijn met de servers, zodat zij hun werk konden uitvoeren. Uiteindelijk moest de realisatie van een duurzamer gebouw de primaire bedrijfsvoering en het comfort absoluut niet in de weg staan.

Hybride en duurzame installaties

De uitgevoerde installatietechnische oplossingen moesten voor zowel verhoging van comfort als verduurzaming zorgen. Dit betekende dat het ontwerp en uitvoering van de installaties toekomstbestendig moesten zijn. Er is goed nagedacht over duurzame oplossingen die het ervaren comfort positief zouden beïnvloeden.

Er is gekozen voor een hybride oplossing van twee lucht-waterwarmtepompen die alleen bij zeer lage buitentemperaturen ondersteund worden door een drietal cv-ketels. Warmte wordt opgewekt met de warmtepompen en via een laagtemperatuurnet verspreid ten behoeve van stralingspanelen aan de gevels. De temperatuur kan per vertrek ingesteld worden. Hoewel in de kantoortuinen telkens alleen op een thermostaat de gewenste temperatuur ingesteld kan worden, worden de installaties wel per gevel en per stramien geregeld. Dit garandeert dat overal in het kantoortuin dezelfde temperatuur gerealiseerd wordt, onafhankelijk van de verschillen in oriëntatie en verschillen in interne warmtelasten. Ook de verlichting (volledig led) wordt per zone geregeld via aanwezigheidssensoren, zodat verspilling wordt voorkomen.

Door de toegepaste maatregelen is er een grote stap gemaakt op het gebied van verduurzaming: het pand heeft nu Energielabel A in plaats van D.

Unigarant
Unigarant
Unigarant
Unigarant

Brandveiligheid Unigarant

Ingenieursbureau KVMC werkt sinds september 2016 aan het ontwerp van de Installatietechniek, Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid voor de renovatie en uitbreiding van het hoofdkantoor van opdrachtgever Unigarant verzekeringen in Hoogeveen.

Het pand van Unigarant is circa 5.000 m² groot en zal na de renovatie veel meer comfort bieden voor zowel bezoekers als werknemers. Een van de belangrijkste aspecten van dit project is het Integraal Plan Brandveiligheid. Het doel van dit plan is om de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen voor dit bouwwerk op een integrale wijze te beschrijven en in kaart te brengen. Er volgt een vastlegging van die brandveiligheidsvoorzieningen die van belang zijn. Daarnaast wordt er beschreven hoe dit gerealiseerd moet worden.

Deze taak is aan onze eigen adviseur bouwfysica/brandveiligheid Rogier Baakman toevertrouwd. Rogier was aanwezig bij de start van dit project en is een expert op het gebied van brandveiligheid. De hoofdzaak van dit project is het realiseren van een brandveilig gebouw. De doelstelling van de brandbeveiliging van dit bouwwerk bestaat uit de volgende onderwerpen:

–        Voorkomen van brand c.q. incidenten met brand als gevolg;
–        Beheersbaar houden van incidenten die zich desondanks voordoen;
–        Voorkomen van slachtoffers als gevolg van brand;
–        Voorkomen dat gevaarlijke stoffen in de omgeving terechtkomen;
–        Voorkomen dat er schade aan het bouwwerk zelf, het milieu en omgeving ontstaat.

Het is nu 2018 en de oplevering van het gloednieuwe gebouw van Unigarant staat voor de deur. Rogier Baakman kijkt met trots terug op zijn verrichte werkzaamheden (die toegespitst waren op akoestiek, bouwfysische details en brandveiligheid) in opdracht van KVMC. Met name het snelle schakelen tussen de verschillende disciplines, installateurs, aannemers en opdrachtgevers is iets waar Rogier tevreden op terugkijkt. Hij kijkt uit naar de oplevering van het gerenoveerde gebouw van Unigarant en kijkt uit naar de samenwerking in de toekomst.

Presentatie: BENG vervangt de EPC

Hoofdkantoor Unigarant

Renovatie en uitbreiding Hoofdkantoor Unigarant te Hoogeveen

 

Ingenieursbureau KVMC heeft van verzekeraar Unigarant de opdracht ontvangen om hen te ontzorgen op het gebied van Installatietechniek, Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid voor de renovatie en uitbreiding van het hoofdkantoor van Unigarant Verzekeringen te Hoogeveen. Skets architecten is verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp, Draaijer+Partners is verantwoordelijke voor het huisvestingsadvies en het projectmanagement.

 

Het hoofdkantoor van Unigarant, circa 5.000 m² groot, zal na de renovatie en uitbreiding uitermate geschikt zijn voor Het Nieuwe Werken en zal tevens een veel hoger comfort bieden voor werknemers en bezoekers. Het auditorium op de begane grond zal gebruikt gaan worden voor trainingen aan in-, en externen en biedt ruimte aan circa 170 toehoorders.

In het voortraject is middels een enquête onder de eindgebruikers gevraagd hoe de zij het comfort ervaren en waarderen. Vervolgens heeft KVMC middels gebouwsimulatie berekeningen de beperkingen van het bestaande comfort aangetoond en is berekend wat voor een verbeterd comfort nodig is. KVMC heeft aan de opdrachtgever een overzichtelijke “menukaart” met mogelijke oplossingen gepresenteerd waarbij comfort in relatie tot TCO (Total Costs of Ownership) in beeld zijn gebracht. De gekozen aanpassingen en optimalisaties zijn in nauw overleg met de opdrachtgever bepaald.

Gekozen is om na de renovatie het hoogste (A) comfort te bieden. Hiertoe worden kanalen, leidingen, koeling en verlichting in de vertrekken vervangen. Ook het energiegebruik zal na de renovatie fors lager zijn. Door het gekozen installatieconcept zal het energielabel verbeteren, van D naar A.

Het project is inmiddels op EMVI criteria gegund. De uitvoering zal medio 2017 starten.

 

 

Hoofdkantoor Unigarant
Hoofdkantoor Unigarant