Aanscherping en uitbreiding milieuprestatie-eis uitgesteld

In eerste instantie gepland voor 1 januari 2025, krijgt de implementatie van de aanscherping en uitbreiding van de milieuprestatie-eis nu een vertraging van zes maanden. Vanaf 1 juli 2025 worden de milieuprestatie-eisen voor woningen vastgesteld van 0,8 naar 0,5 terwijl voor kantoren de eis wordt aangescherpt van 1,0 naar 0,85.

De internetconsultatie die werd gehouden over de MPG, waar meer dan 100 reacties op zijn gekomen, heeft meer verwerkingstijd nodig. Tussen het besluit over de nieuwe MPG en de inwerkingtreding ervan moet minstens een half jaar zitten zodat alle partijen zich erop kunnen voorbereiden volgens minister de Jonge.

Biobased bouwen

Een van de meest voorkomende kritiekpunten die naar voren kwamen tijdens de internetconsultatie over de MPG betrof de introductie van nieuwe milieu-indicatoren, zoals landgebruik en fijnstofemissies. Deze toevoegingen lijken een negatieve invloed te hebben op de waardering van hout en biobased materialen. Zowel critici als de minister delen deze zorg. De Jonge was verrast door de teleurstellende resultaten voor biobased materialen in de herziene MPG.

De minister heeft voorgesteld om deze milieu-indicatoren minder zwaar te laten wegen in de berekening, als mogelijke oplossing. Hij heeft nog geen details bekendgemaakt over hoe dit zal worden geïmplementeerd.

Ambitieuze aanscherpingen

De milieuprestatie-eisen worden ambitieus verscherpt door de overheid om zo de verduurzaming in de bouwsector te versnellen. Ook streven ze naar het introduceren van eisen voor gebouwen met andere gebruiksfuncties, zoals zorg, onderwijs, winkels en industrie. Daarnaast ondergaat de bepalingsmethode voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) een herziening vanwege de nieuwe weegset.

Impact op de bouwsector

Wat voor impact heeft dit op de Nederlandse bouw- en vastgoedsector? De belangrijkste informatie hierover hebben we in een eerder artikel al voor je samengevat.

Advies waar je op kan bouwen

Heb je vragen over de recente ontwikkelingen rond de milieuprestatie-eis? Of wil je weten hoe deze veranderingen jouw projecten beïnvloeden? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder met advies waar je op kan bouwen.

 

 

Onze blogs