Aardgasvrije nieuwbouw is de norm 

De wet VET (Voortgang Energie Transitie) is een feit, we gaan aardgasloos.

Met deze wet is aardgasvrije nieuwbouw sinds 1 juli 2018 de norm. Hoewel gemeentes om zwaarwegende redenen nog kunnen besluiten om bepaalde gebieden hiervan uit te sluiten, zal in de regel geen nieuwbouw meer op aardgas worden aangesloten.

Gasaansluitplicht

Het laten vervallen van de gasaansluitplicht voor kleinverbruikers lijkt een kleine aanpassing, maar dit heeft grote consequenties. De exacte voorwaarden worden nader uitgewerkt in een ministeriële regeling. De enige uitzondering is als het college van B&W het gebied waarin het gebouw ligt aanwijst als gebied waar aardgas nog wordt toegestaan vanwege zwaarwegende redenen van algemeen belang. Daarnaast is er een overgangstermijn opgenomen voor lopende aanvragen en aanvragen die voor 1 juli 2018 zijn ingediend. Deze hoeven niet aangepast te worden.

Hoe nu verder?

Dat de aansluitplicht komt te vervallen is niet onverwacht. Heeft u al nagedacht over andere oplossingen voor verwarming en warm tapwater. Er is keuze uit verschillende alternatieven, maar niet op elke locatie zijn die gelijk. Ook kan de inpassing van bijvoorbeeld een warmtepomp, een aanpassing van uw plannen betekenen. Dat gaat verder dan een andere keuze in de EPC-berekening. Zijn opstelplaatsen geschikt, is er sprake van een geluidsbron, moet het afgiftesysteem worden aangepast, wat betekent het voor de bewoners? Op al deze vragen zijn concrete antwoorden mogelijk.

Hoe kan KVMC u ontzorgen?

KVMC denkt graag met u mee over een gasloos concept dat passend is voor uw projecten. Wij hebben al jaren ervaring met gasloze concepten voor de woningbouw en de utiliteit. Wij adviseren opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, aannemers en installateurs, kortom de gehele bouwkolom.

Onze blogs