Brandoverslag berekening 

Brandoverslagberekening

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Om te bepalen of wordt voldaan aan de WBDBO-eis tussen brandcompartimenten, dient de hoogste warmtestralingsflux in de openingen in de belaste gevel berekend te worden.

In de beschouwde brandoverslagtrajecten slaan, in geval van brand, vlammen naar buiten uit de gevelopeningen van het in brand staande brandcompartiment (brandruimte). Deze belasten de gevelopeningen van de doelruimte met een resulterende warmtestralingsflux. Brandoverslag treedt volgens NEN 6068 op als de resulterende warmtestralingsflux groter is dan 15 kW/m². Uit de resultaten moet blijken of de afstand tussen de gevelopeningen van de te onderscheiden compartimenten voldoende is of dat mogelijk brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn.

Voor de berekening van de brandoverslag wordt gebruik gemaakt van BrandO (BINK-software). In dit programma wordt met behulp van de digitale bouwkundige tekeningen (Revit of AutoCAD) een model gerealiseerd. Dit 3D-model bevat de uitwendige maten van het gebouw met daarin de verschillende brandcompartimenten, geprojecteerd als binnenruimten. De brandruimte wordt voorzien van alle aanwezige ramen en deuren. De ramen of deuren van een naast- of bovengelegen ruimte die kritisch zijn, worden voorzien van observatiepunten. In de visualisatie van de berekening worden de ramen en deuren in de brandruimte ‘rood’ aangegeven, de ramen en deuren die voorzien zijn van observatiepunten ‘groen’ en de brandruimte zelf is ‘oranje’ gekleurd.

De resultaten van de berekening kunnen tegenwoordig, naast de vertrouwde tabellen, ook met 3D-afbeeldingen weergegeven worden. Hierin is direct te zien of er voldaan wordt aan de gestelde eisen. Als onderdeel van het integraal plan brandveiligheid zijn hieronder enkele van de resultaten te zien van Kindcentrum BuitenRijck te Rijswijk.

Onze blogs