3D-Model verschaft inzicht

3D-Model

In de advieswereld is het werken in 3D steeds meer een standaard dan een uitzondering. Middels BINK Gebouwprestatie 2020 kunnen wij snel en accuraat 3D-modellen opzetten van zowel nieuwe ontwikkelingen als bestaande gebouwen in geval van renovatie of transformatie. Hiermee kunnen wij in een vroeg stadium berekeningen uitvoeren voor energieprestatie, brandoverslag, daglichttoetreding, spuiventilatie, transmissie, temperatuuroverschrijding etc.

Wilt u meer informatie over Dynamische / 3D rekenmogelijkheden in uw project neem dan contact op met ons. Of heeft u een project waar u dergelijke berekeningen benodigd heeft neem gerust contact op.

Teldersweg

Dynamische modellen zorgen voor optimaal ontwerp

Vanuit publiekrechtelijke wetgeving zijn diverse eisen gesteld met betrekking tot gebouwprestaties inzake bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. Deze eisen zijn onder andere beschreven in het Bouwbesluit 2012. Sinds de toevoeging van de disciplines bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid is KVMC bezig met optimalisatie van onze integrale adviezen binnen deze disciplines.

 

Voor advisering gedurende het ontwerp en de “bouwbesluitberekeningen” maken wij gebruik van het Builder gebouwmodel (BINK 9.0). Met deze software kunnen vrijstaande woningen, woongebouwen, kantoren etc. als rekenmodel voor diverse berekeningen worden ingezet. Het architectonisch ontwerp wordt omgezet in een BINK Builder gebouwmodel met behulp van de 3D-tekenfunctionaliteit. Het rekenmodel van een project wordt vervolgens gebruikt voor onder andere temperatuuroverschrijdings-, brandoverslag-, spuiventilatie- en daglichtberekeningen. In de verschillende project fase (SO – VO – DO etc.) zijn wij instaat om met minimale inspanning een maximaal resultaat te behalen. In de afbeelding is een 3D-voorbeeld gegeven van een de resultaten van een brandoverslagberekening.

Wilt u meer informatie over Dynamische / 3D rekenmogelijkheden in uw project neem dan contact op met ons.

 
BINK9.0 burgraadt 2 BINK

Raadgevend advies voor de Burgraadt

In opdracht van Vrijborg B.V. is KVMC gevraagd om raadgevend integraal advies te geven voor de installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid van de ontwikkeling van de transformatie van een 9-laags kantoorgebouw te Dordrecht, in bezit van Van Twist Vastgoed, naar 30 appartementen.

Vanuit publiekrechtelijke wetgeving zijn diverse eisen gesteld met betrekking tot gebouwprestaties inzake bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. Deze eisen zijn onder andere beschreven in het Bouwbesluit 2012. Sinds de toevoeging van de disciplines bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid is KVMC bezig met optimalisatie van onze integrale adviezen binnen deze disciplines.

Voor de “bouwbesluitberekeningen” maken wij gebruik van het Builder gebouwmodel (BINK 9.0). Met deze software kunnen vrijstaande woningen, woongebouwen en kantoren als rekenmodel voor diverse berekeningen worden ingezet. Het architectonisch ontwerp van Houben & van Mierlo architecten wordt omgezet in een BINK Builder gebouwmodel met behulp van de 3D-tekenfunctionaliteit. Het rekenmodel van een project als de Burgraadt wordt vervolgens gebruikt voor onder andere temperatuuroverschrijdings-, brandoverslag-, spuiventilatie- en daglichtberekeningen. In de afbeelding is een 3D-voorbeeld gegeven van een de resultaten van een brandoverslagberekening.

Wilt u meer informatie over 3D rekenmogelijkheden in uw project? Neem dan contact met ons op.

Raadgevend advies voor de Burgraadt

Brandoverslag berekening

Brandoverslagberekening

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Om te bepalen of wordt voldaan aan de WBDBO-eis tussen brandcompartimenten, dient de hoogste warmtestralingsflux in de openingen in de belaste gevel berekend te worden.

In de beschouwde brandoverslagtrajecten slaan, in geval van brand, vlammen naar buiten uit de gevelopeningen van het in brand staande brandcompartiment (brandruimte). Deze belasten de gevelopeningen van de doelruimte met een resulterende warmtestralingsflux. Brandoverslag treedt volgens NEN 6068 op als de resulterende warmtestralingsflux groter is dan 15 kW/m². Uit de resultaten moet blijken of de afstand tussen de gevelopeningen van de te onderscheiden compartimenten voldoende is of dat mogelijk brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn.

Voor de berekening van de brandoverslag wordt gebruik gemaakt van BrandO (BINK-software). In dit programma wordt met behulp van de digitale bouwkundige tekeningen (Revit of AutoCAD) een model gerealiseerd. Dit 3D-model bevat de uitwendige maten van het gebouw met daarin de verschillende brandcompartimenten, geprojecteerd als binnenruimten. De brandruimte wordt voorzien van alle aanwezige ramen en deuren. De ramen of deuren van een naast- of bovengelegen ruimte die kritisch zijn, worden voorzien van observatiepunten. In de visualisatie van de berekening worden de ramen en deuren in de brandruimte ‘rood’ aangegeven, de ramen en deuren die voorzien zijn van observatiepunten ‘groen’ en de brandruimte zelf is ‘oranje’ gekleurd.

De resultaten van de berekening kunnen tegenwoordig, naast de vertrouwde tabellen, ook met 3D-afbeeldingen weergegeven worden. Hierin is direct te zien of er voldaan wordt aan de gestelde eisen. Als onderdeel van het integraal plan brandveiligheid zijn hieronder enkele van de resultaten te zien van Kindcentrum BuitenRijck te Rijswijk.

Brandoverslagberekening
Brandoverslagberekening