Brandveiligheid en preventie 

Brandveiligheid en preventie

KVMC verricht veel verschillende soorten van advieswerkzaamheden. Als ingenieursbureau staan wij voor een integrale werkwijze over de gehele bouwkolom met specialistische installatietechnische en bouwfysische inbreng op het gebied van energie, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Hierbij vinden wij brandveiligheid een heel belangrijk onderdeel. Afhankelijk van de wensen van onze opdrachtgevers nemen wij actief deel tijdens de ontwerpfase, vergunningsfase en/of realisatiefase. Daarnaast leiden wij, indien gewenst een eventuele discussie met de brandweer in goede banen.

Brandpreventie in bouwplannen

Om de brandveiligheid zo goed mogelijk in projecten te verankeren worden er documenten opgesteld aangaande de brandveiligheid. Denk hierbij aan quick scans brandveiligheid, vuurlastberekeningen, masterplannen brandveiligheid, ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden. Ook rapportages aangaande beheersbaarheid van brand of het aantonen van gelijkwaardige oplossingen worden door ingenieursbureau KVMC meegenomen. Bedrijven welke worden aangeschreven door bevoegd gezag wegens gebreken nemen wij zorgen uit handen door het aandragen van technische oplossingen.

Onze blogs