KVMC, wij brengen de risico’s van corona in gebouwen in kaart 

Wij denken graag met u mee om uw gebouw ‘coronaproof’ te maken.

Relaties en opdrachtgevers vragen ons in deze vreemde tijd om mee te denken hoe wij hun kantoren, werk-, vergader- en ontspanningsruimtes coronaproof kunnen maken. Zoals u zult begrijpen, zijn wij geen virologen en we kunnen een besmetting niet uitsluiten. Wel kunnen wij, en dat doen wij ook graag, met u meedenken in het zo veilig mogelijk gebruik van uw gebouw en over eventuele maatregelen voor aanpassing. Met als doel dat u, uw medewerkers en gasten er zoveel mogelijk veilig kunnen verblijven, werken of recreëren.

Maatregelen en advies

Ingenieursbureau KVMC inventariseert en beoordeelt de aanwezige voorzieningen voor ventilatie en brengt de mogelijkheden en risico’s in beeld (denk hierbij o.a. de hoeveelheid verse lucht in relatie tot gebruik van de ruimten, de mate van recirculatie en risico’s op kortsluiting, sickbuilding etc.). Vervolgens geven we aan de hand van nationale richtlijnen en de laatste inzichten een advies voor veilig gebruik en zo nodig een verbeteradvies. Op deze wijze geeft u op een praktische wijze invulling aan uw zorgplicht en kunnen gebruikers van het gebouw het gevoel hebben dat zij weer veilig samen kunnen werken, verblijven en recreëren.

Project in beeld

Voor diverse partijen voeren wij inmiddels risico-inventarisatie in enkele bestaande kantoren, horeca en sportcentra uit en geven hiervoor adviezen ter verbetering. Tevens adviseren wij vastgoedeigenaren, beheerders en ontwikkelaars hoe zij kunnen omgaan met maatregelen voor toekomstige gebouwen. Wij zullen de komende tijd onze opgedane kennis en ervaring met u delen!

Onze blogs