KVMC, wij brengen de risico’s van corona in gebouwen in kaart

Wij denken graag met u mee om uw gebouw ‘coronaproof’ te maken.

Relaties en opdrachtgevers vragen ons in deze vreemde tijd om mee te denken hoe wij hun kantoren, werk-, vergader- en ontspanningsruimtes coronaproof kunnen maken. Zoals u zult begrijpen, zijn wij geen virologen en we kunnen een besmetting niet uitsluiten. Wel kunnen wij, en dat doen wij ook graag, met u meedenken in het zo veilig mogelijk gebruik van uw gebouw en over eventuele  maatregelen voor aanpassing. Met als doel dat u, uw medewerkers en gasten er zoveel mogelijk veilig kunnen verblijven, werken of recreëren.

Maatregelen en advies

Ingenieursbureau KVMC inventariseert en beoordeelt de aanwezige voorzieningen voor ventilatie en brengt de mogelijkheden en risico’s  in beeld (denk hierbij o.a. de hoeveelheid verse lucht in relatie tot gebruik van de ruimten, de mate van recirculatie en risico’s op kortsluiting, sickbuilding etc.). Vervolgens geven we aan de hand van nationale richtlijnen en de laatste inzichten een advies voor veilig gebruik en zo nodig een verbeteradvies. Op deze wijze geeft u op een praktische wijze invulling aan uw zorgplicht en kunnen gebruikers van het gebouw het gevoel hebben dat zij weer veilig samen kunnen werken, verblijven en recreëren.

Project in beeld

Voor diverse partijen voeren wij inmiddels risico-inventarisatie in enkele bestaande kantoren, horeca en sportcentra uit en geven hiervoor adviezen ter verbetering. Tevens adviseren wij vastgoedeigenaren, beheerders en ontwikkelaars hoe zij kunnen omgaan met maatregelen voor toekomstige gebouwen. Wij zullen de komende tijd onze opgedane kennis en ervaring met u delen!

Corona-virus: De wereld staat voor een uitdaging

COVID-19

De wereld staat voor een uitdaging van ongekende omvang en aard. We worden allemaal persoonlijk en zakelijk direct geraakt door het COVID-19 virus en de bijbehorende maatregelen. Wat in eerste instantie voelde als iets dat nooit zou gebeuren, is nu een pijnlijke realiteit. We hopen van harte dat het goed met u en uw naasten gaat.

COVID-19 herdefinieert onze manier van leven en we zijn allemaal bezorgd. De gezondheid van onze collega’s en relaties staat altijd bovenaan onze prioriteitenlijst. Ook KVMC neemt haar maatregelen. Natuurlijk om jouw en onze gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen, maar ook om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Ver weg, maar toch heel dichtbij

We hebben onze medewerkers gevraagd om, indien mogelijk, vanuit huis te werken. Dankzij de moderne communicatiemiddelen zijn we bereikbaar, ook al geniet een persoonlijke meeting nog steeds onze voorkeur.

Dienstverlening

Onze dienstverlening blijft operationeel, waardoor wij leveringen van onze ‘producten’ vooralsnog prima kunnen blijven garanderen.

Kantoorbezetting

Wij werken met een minimale fysieke bezetting op onze kantoren, echter ondersteunt door alle thuiswerkende collega’s. Wij blijven u voorzien van de juiste adviezen en ondersteunen u bij alle voorkomende diensten op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid, zoals u dat van ons gewend bent.

Het is voor iedereen een onzekere situatie. Hoe de komende weken gaan verlopen weet niemand, maar wij verzekeren u dat we de RIVM-richtlijnen zullen volgen en direct extra maatregelen treffen indien nodig. Aarzel niet om bij eventuele vragen of opmerkingen contact op te nemen met uw vaste KVMC-contactpersoon. Samen slaan we ons door deze moeilijke tijden heen.

Wees veilig, blijf gezond en zorg goed voor uzelf, uw familie en collega’s.

Namens het gehele KVMC-team,
Met vriendelijke groet,

Loran van der Kooij

Corona COVID19

Aanpassingen werkwijze KVMC n.a.v. het corona virus

Onze aanpak

Een groot deel van onze medewerkers werken inmiddels vanuit huis. Onze digitale systemen inzake IT, telefonie en bedrijfsnetwerk zijn daarop voorbereidt.

Vergaderingen en besprekingen (in- en extern) gaan via zogenaamde calls (Skype for business, Microsoftteams of Google hangouts). Dit doen wij op vele projecten al jaren en blijkt een prima alternatief op de traditionele besprekingen.

Wij verwachten onze opdrachtgevers en projectpartners goed te kunnen voorzien in onze dienstverlening.

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en behouden zaken!

Corona COVID19