Plan voor verplicht energielabel C in 2023 

Voor verplicht energielabel C in 2023 moeten kantooreigenaren nu al een plan hebben

Voor het verplichte energielabel C in 2023 moeten kantooreigenaren nu al een plan hebben. Is het MJOP up-to-date en toegespitst op de toekomst? Het is al enige tijd bekend, maar lang niet alle eigenaren bereiden zich daarop voor. Indien een kantoorpand niet aan de eisen voldoet, mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Rogier Baakman, adviseur in duurzaam bouwen en building survey twijfelt eraan of de verantwoordelijke partijen zich hier bewust van zijn.

Nederland telt meer dan 65.000 kantoorpanden met een vloeroppervlak van in totaal bijna 85 miljoen m2. Momenteel is 43% in het bezit van energielabel D of beter. Bij transacties, huur of koop, dient er een definitief energielabel te worden vastgesteld. De ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport, handhaaft vanaf 2023 streng of kantoorgebouwen wel minimaal label C hebben. De praktijk wijst uit dat dit nog niet altijd gebeurt. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld zelfs over energielabel A moeten beschikken. Waarom wachten tot 2030? De ervaring van KVMC zorgt ervoor dat door creatief “In the box” te denken de doelstelling, energielabel A, nu al behaald kan worden.

Ingrijpende maatregelen niet altijd noodzakelijk

KVMC constateert dat veel eigenaren de kosten die nodig zijn voor label C onderschatten. Er zijn geen vuistregels voor de te maken kosten, ieder object is uniek en behoeft een eigen benadering. De kosten zijn geheel afhankelijk van bijvoorbeeld het soort object of bouwjaar. In enkele gevallen zijn ingrijpendere maatregelen onoverkoombaar en noodzakelijk. Maar in sommige gevallen zijn het aanbrengen van een paar PV-panelen toereikend genoeg. Wanneer onderhoud uitgevoerd dient te worden, is dat de uitgelezen kans om direct een stap te maken in de richting de beoogde doelstellingen.

KVMC beschikt over de ervaring en expertise om eigenaren en beheerders daarin bij te staan. Wij kunnen het huidige energielabel vaststellen en kijken welke maatregelen nodig zijn. Op basis van kengetallen geven onze adviseurs aan welke investeringen aan de maatregelen zijn verbonden. De maatregelen kosten geld, maar door het uitvoeren van bijvoorbeeld zonwering, HR-glas en/of ledverlichting, zal er bespaard worden op de maandelijkse lasten. Dit zorgt voor waardevermeerdering van het gebouw.

Marktwerking en imago

Wetgeving is niet de enige reden om tot energielabel A of C over te gaan. Uit cijfers is gebleken dat een gebouw wat veel energie behoeft slecht op de markt ligt. De banken willen daarom in de komende jaren enkel duurzaam kantoorvastgoed financieren, het zogenaamde GroeneVastgoed. Dit houdt in dat het gebouw al is voorzien van een minimaal C label of dat er een onderbouwd maatwerkadvies met behorende MJOP ten gronde ligt. De banken willen immer niet met slecht vastgoed achterblijven.

Onze blogs