Plan voor verplicht energielabel C in 2023

Voor verplicht energielabel C in 2023 moeten kantooreigenaren nu al een plan hebben

Voor het verplichte energielabel C in 2023 moeten kantooreigenaren nu al een plan hebben. Is het MJOP up-to-date en toegespitst op de toekomst? Het is al enige tijd bekend, maar lang niet alle eigenaren bereiden zich daarop voor. Indien een kantoorpand niet aan de eisen voldoet, mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Rogier Baakman, adviseur in duurzaam bouwen en building survey twijfelt eraan of de verantwoordelijke partijen zich hier bewust van zijn.

Nederland telt meer dan 65.000 kantoorpanden met een vloeroppervlak van in totaal bijna 85 miljoen m2. Momenteel is 43% in het bezit van energielabel D of beter. Bij transacties, huur of koop, dient er een definitief energielabel te worden vastgesteld. De ILT, Inspectie Leefomgeving en Transport, handhaaft vanaf 2023 streng of kantoorgebouwen wel minimaal label C hebben. De praktijk wijst uit dat dit nog niet altijd gebeurt. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld zelfs over energielabel A moeten beschikken. Waarom wachten tot 2030? De ervaring van KVMC zorgt ervoor dat door creatief “In the box” te denken de doelstelling, energielabel A, nu al behaald kan worden.

Ingrijpende maatregelen niet altijd noodzakelijk

KVMC constateert dat veel eigenaren de kosten die nodig zijn voor label C onderschatten. Er zijn geen vuistregels voor de te maken kosten, ieder object is uniek en behoeft een eigen benadering. De kosten zijn geheel afhankelijk van bijvoorbeeld het soort object of bouwjaar. In enkele gevallen zijn ingrijpendere maatregelen onoverkoombaar en noodzakelijk. Maar in sommige gevallen zijn het aanbrengen van een paar PV-panelen toereikend genoeg. Wanneer onderhoud uitgevoerd dient te worden, is dat de uitgelezen kans om direct een stap te maken in de richting de beoogde doelstellingen.

KVMC beschikt over de ervaring en expertise om eigenaren en beheerders daarin bij te staan. Wij kunnen het huidige energielabel vaststellen en kijken welke maatregelen nodig zijn. Op basis van kengetallen geven onze adviseurs aan welke investeringen aan de maatregelen zijn verbonden. De maatregelen kosten geld, maar door het uitvoeren van bijvoorbeeld zonwering, HR-glas en/of ledverlichting, zal er bespaard worden op de maandelijkse lasten. Dit zorgt voor waardevermeerdering van het gebouw.

Marktwerking en imago

Wetgeving is niet de enige reden om tot energielabel A of C over te gaan. Uit cijfers is gebleken dat een gebouw wat veel energie behoeft slecht op de markt ligt. De banken willen daarom in de komende jaren enkel duurzaam kantoorvastgoed financieren, het zogenaamde GroeneVastgoed. Dit houdt in dat het gebouw al is voorzien van een minimaal C label of dat er een onderbouwd maatwerkadvies met behorende MJOP ten gronde ligt. De banken willen immer niet met slecht vastgoed achterblijven.

Voor verplicht energielabel C in 2023 moeten kantooreigenaren nu al een plan hebben

Heeft uw kantoor (al) minimaal Energielabel C of zelf Energielabel A

Beschikt u al over geldige energielabels voor uw vastgoed?

 

De eisen rond het energielabel worden in de komende jaren vele malen strenger. Ook zal de overheid hier intensiever op controleren. Vanaf 2023 is voor kantoorpanden vanaf 100m2 energielabel C of hoger verplicht. Er zijn concrete plannen om dit in 2030 op te schroeven naar een verplicht energielabel A.

Duurzame energieoplossingen hebben de toekomst. Hoe kunt u daar met uw vastgoed van profiteren? En hoe staat het met de huidige energieprestatie van uw pand of met het pand dat u wilt (ver)kopen of verhuren? Een EPA-label geeft aan wat de stand van zaken is én waar de kansen voor verduurzaming op korte en lange termijn liggen.

Controle op energielabel
Als vastgoedeigenaar bent u wettelijk verplicht om een geldig energielabel te overleggen bij oplevering en verkoop van uw vastgoed, en bij huurverlenging en verhuur aan een nieuwe partij. U kunt bij elke transactie controle verwachten op de aanwezigheid van een geldig energielabel.

Hoe energiezuinig is uw vastgoed?
Met het juiste energielabel voorkomt u boetes maar laat u ook kopers, huurders en financierders zien wat de energieprestatie van uw vastgoed is. Hiermee geeft u inzicht in de hoogte van de energierekening, het comfort en de CO2 uitstoot.

Energielabels voor bedrijfspanden
Bezit of gebruikt u vastgoed van 50 m2 of meer? Dan heeft u in veel gevallen een geldig energielabel nodig. In tegenstelling tot woningbouw moet u hiervoor zelf een deskundige voor inschakelen. Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het EPA-U energielabel verplicht.

Wat kan KVMC voor uw energielabel betekenen?
Heeft u nog geen geldig energielabel voor uw vastgoed? Wij gaan graag voor u aan de slag met de volgende vragen:

1. Wat is de huidige energieprestatie van uw pand?
Onze EPA-U gecertificeerde adviseurs brengen bij u op locatie in kaart wat de huidige energieprestatie van uw vastgoed is. Hierbij kijken ze naar bouwkundige en installatietechnische eigenschappen. Denk aan zaken als isolatie, verwarming, ventilatie en verlichting. Onze bevindingen tijdens de inspectie leggen we vast in een uitgebreid rapport.

2. Wat heeft u nodig voor het gewenste energielabel?
Zijn er energiebesparende maatregelen mogelijk of zijn deze noodzakelijk om het gewenste label te verkrijgen? Ook dit zetten we voor u op een rijtje. U krijgt van ons advies op maat en ook het uitvoeren van verbeteringen kunt u met een gerust hart aan ons overlaten.
Bij het afgeven van een energielabel krijgt u van ons ook een compleet verzorgd rapport met al onze bevindingen omtrent uw vastgoed. Een energielabel is na afgifte maximaal 10 jaar geldig.

Wat kan KVMC voor u betekenen?
Wilt u ook aan de slag met energielabels? Omdat we gecertificeerd zijn om dit onderzoek uit te voeren, volgt u automatisch de geldende wet- en regelgeving. Onze EPA-adviseurs onderzoeken niet alleen, maar passen ook hun praktische kennis toe van diverse duurzame bouw- en installatietechnieken. Vragen of een concreet project? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking. Of laat ons u bellen op een moment dat het u uitkomt.

Offerte binnen 24 uur?!
Mail het adres van uw object (liefst met bouwkundige tekeningen) naar info@kvmc.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.

 

KVMC - energielabel C kaart

Beschikt uw kantoor al over een A, B of C Energielabel?

Beschikt uw kantoor al over een A, B of C Energielabel?

 

Zoals u waarschijnlijk weet heeft zijn utiliteitsgebouwen van meer dan 100 m² vanaf 2023 verplicht om minimaal energielabel C te hebben.

Ongeveer 80% van deze gebouwen voldoet nog niet aan de voorgenomen norm van Energielabel C voor 2023. Ze zijn energie-onzuinig of hebben nog geen energielabel. Een energielabel is ook nu al verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van utiliteitsgebouwen.

Benieuwd of uw gebouw al een energielabel heeft? Op EP-online kunt u inzien of uw pand al een energielabel heeft en zo ja, welk label.

Denk ook aan de besparingen die het u opleveren als u tijdig start, met vaak kleine aanpassingen en korte terugverdientijden, om uw kantoor energiezuiniger te maken.  Enkele mogelijkheden kunnen zijn: spouwmuur isoleren, aanpassen verlichting of een CV-ketel met hoog rendement installeren.

Wij denken graag met u mee en kunnen u aan het juiste A, B of C label helpen. Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over energielabeling of benieuwd hoe energielabel of een maatwerkadvies de mogelijkheid heeft tot het verkrijgen van subsidies? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend advies of offerte.

 

Energielabel

Vanaf 2023 Energielabel C voor kantoren verplicht

Vanaf 2023 Energielabel C voor kantoren verplicht

Vastgoed is nog altijd een van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. Stichting Natuur & Milieu heeft vastgesteld dat meer dan de helft van de panden van de twintig grootste vastgoedeigenaren niet voldoet aan de norm van energielabel C.

Niet verduurzamen is verkeerde zuinigheid

Een kwart van de kantoorpanden in Nederland is in bezit van slechts twintig vastgoedeigenaren. Veel van hen hebben nog onvoldoende geïnvesteerd in duurzaamheid, de energie stroomt bij een groot deel van de panden letterlijk naar buiten. Verkeerde zuinigheid, want energiebesparing levert juist substantieel voordeel op. Zowel maatschappelijk als economisch. Bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Een duurzaam pand is een directe indicatie voor maatschappelijke betrokkenheid. De lagere energierekening levert financieel voordeel op. Prettig voor de eigenaar wanneer die het pand zelf in gebruik heeft. Maar ook bij verhuur is dit een pré, een energiezuinig label maakt een pand aantrekkelijker voor verhuur. Daarnaast is er een belangrijk langetermijnvoordeel: de waarde van groen vastgoed zal onvermijdelijk gaan stijgen ten opzichte van bruin vastgoed.

Naar aanleiding van het Energieakkoord werkt minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan een nieuw voorstel. Vanaf 2023 zal het energielabel C voor kantoren waarschijnlijk verplicht zijn.

Subsidieregelingen voor duurzame gebouwen

De overheid heeft een ruim budget beschikbaar gesteld om verduurzaming te stimuleren. Zowel voor het energiezuiniger maken van een pand als voor het duurzaam opwekken van energie zijn diverse subsidies beschikbaar:

  • Als vastgoed in aanmerking komt voor een BREEAM, GPR, LEED of groencertificaat, dan levert dit een fiscale subsidie op van 3, 6 of 9 procent van de bouwkosten
  • Bij gebruik van zonnepanelen kan de SDE+-subsidie gedurende de exploitatie oplopen tot meer dan de helft van de aanschafkosten
  • Is de energieprestatie lager dan de norm of is er sprake van aantoonbare verbetering van het energielabel? Dan verstrekt de overheid een groenverklaring, waarmee banken rentekorting verlenen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een fiscale subsidie van 6,6 procent van de bouwkosten
  • Er is subsidie beschikbaar voor duurzame warmteopwekking, zoals een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel

KVMC verduurzaamt

KVMC laat haar relaties zien welke subsidiemogelijkheden er zijn; dit verlaagt de drempel voor verduurzaming. Door maximaal gebruik te maken van de beschikbare subsidieregelingen worden de terugverdientijd en het rendement van een investering positief beïnvloed. Onze aanpak zorgt er dus voor dat vastgoedeigenaren van A tot Z van advies worden voorzien, vanaf het idee tot de uitvoering van verduurzaming. Dit maakt verduurzaming makkelijk en een groene toekomst haalbaar.

Energielabel C verplicht

Energielabel (EPA-W)

Energielabel (EPA-W)

Naast het energielabel voor de utiliteitsbouw, kunt u bij KVMC ook terecht voor de energielabels voor woningbouw. Energieprestatie van woningen is sinds de laatste jaren steeds meer onder de aandacht gekomen.

Men is bewuster geworden van energiegebruik, energieprestatie en de effecten hiervan op de eigen portemonnee en het te voeren beleid. Dat geldt voor huiseigenaren, bedrijven, vastgoedbezitters, woningcorporaties en overheid. Bij een transactie (verkoop- en verhuurmomenten) van woningen is het sinds 2008 verplicht om een energielabel te laten opstellen. Op het moment dat de woningen van bewoner wisselt, dient de verkoper of verhuurder het energielabel te overhandigen aan de nieuwe eigenaar of nieuwe huurder. Het zal niet lang meer duren tot er niet meer van deze wettelijke plicht afgeweken mag worden en de overheid sancties gaat verbinden aan het ontbreken van het energielabel bij transport, of transport kan niet meer plaatsvinden zonder energielabel.

Projecten

KVMC verzorgt ook EPA projecten met grote volumes woningen en/of complexen voor bijvoorbeeld woningcorporaties. Dataverzameling van voorraadbeheer met als doel inzicht te krijgen in de energetische kwaliteit van het bezit, bepalen van huurprijzen via het woning waardering systeem (WWS) en regelmatig bij mutatie. Maar ook bij onderhoud en renovatie spelen energiebesparende maatregelen een rol. Het combineren van groot onderhoud met energetische verbeteringen, vaststellen van scenarios en uiteindelijke realisatie. Door onze integrale kennis kunnen wij u hiermee uitstekend van dienst zijn!

Bent u geïnteresseerd, wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of vraag een vrijblijvende offerte aan.