In zes weken tijd van niets naar vergunning

In de Haagse wijk De Binckhorst vormen een aantal bedrijfshallen een typisch jaren ‘50 industrieel erfgoed. Ze vormen nu de basis van een nieuw woon- en werkplan.

Mei Architecten en opdrachtgever Duijnstede Beheer ontwierpen met De Nieuwe Hallen een plan waar wonen, kleinschalige creatieve bedrijvigheid, een urban sports hal en horeca samenkomen. EGM Architecten nam de bouwkundige uitwerking voor zijn rekening en KVMC is verantwoordelijk voor adviezen op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Het project bestaat uit vier torens van 70 meter. In de eerste twee torens die nu zijn uitgewerkt zijn 249 woningen gepland. De hallen onder de toren blijven behouden, daar vindt de creatieve bedrijvigheid plaats. Opvallend aan de torens is dat ze vertrapt zijn vormgegeven waardoor er, naast veel licht en lucht, ook ruimte is voor groene dakterrassen. Onderdeel van die vergroening is het creëren van waterberging.

Voor de twee torens is van niets naar een volledige aanvraagklare omgevingsvergunning gewerkt in een tijdsbestek van slechts zes weken. Die haast zat hem in de wetswijziging van EPC naar BENG, waardoor de aanvraag vóór 31 december 2020 moest zijn ingediend. Het huzarenstukje werd geleverd door een team waar Patrick Steenbergen en Theo Versluis van KVMC deel van uitmaakten. ‘Er was grote druk om binnen de termijn aan alle eisen te voldoen voor de kwaliteitsborging’, legt Theo Versluis uit. ‘Bij het korte proces zijn zo’n dertig mensen betrokken geweest en dat op zich is al een prestatie.’

Behalve installatieadvies, is KVMC voor dit project ook brand- en bouwfysisch adviseur. Theo zegt: ‘De torens moeten natuurlijk voldoen aan de eisen van de nutsbedrijven. De infrastructuur van het terrein is bepaald en daarbij moesten wijktransformatoren worden verplaatst, ruimtes worden berekend voor gebiedswarmte- en koudeopslag. Ook het gecombineerde rendement van de warmte- en koudeopslag met stadsverwarming moest worden bepaald vanwege de EPC.

Er moest ruimte worden gezocht voor zonnepanelen en waterberging, zowel op de daken van de torens als in de straat. Bijzonder was ook dat we rekening moesten houden met een bedrijf in de buurt dat mogelijk stank- en geluidsoverlast zou kunnen geven. Pas in de laatste week kregen we te horen die die fabriek verdwijnt waardoor het ontwerp natuurlijk weer in een ander licht kwam te staan.’

Omdat KVMC meerdere disciplines onder één dak heeft, kunnen we snel schakelen. Theo: ‘Bij dit project is dat extra fijn. Heeft iemand een vraag, dan kan die letterlijk één bureau verder al worden beantwoord. Werken in zo’n korte tijd en met zoveel mensen kan alleen als het hele team veel ervaring heeft en kennis van zaken. Er is namelijk geen tijd om dingen uit te zoeken en te ontdekken. Je moet het allemaal weten.’

Niet 12 maanden, maar 6 weken

De twee torens van De Nieuwe Hallen zijn allesbehalve standaard. ‘Soms zijn er gebouwen die je vanaf de begane grond tot en met de hoogste verdieping bij wijze van spreken kunt kopiëren’, zegt Theo Versluis. ‘Dat is hier absoluut niet zo. De commerciële verdiepingen en parkeerlagen zijn afwijkend, er zijn tussendaken en ook de appartementen zelf zijn op de vierde verdieping anders dan op de dertigste verdieping. Het was een proces waar je normaal maanden over nadenkt, waarin je wikt en weegt en dan een beslissing neemt. Dat dit in zes weken is gedaan, is een enorme prestatie van iedereen die erbij betrokken is.’

De Nieuwe Hallen ©Mei architects and planners  en Studio Monolot
De Nieuwe Hallen ©Mei architects and planners  en Studio Monolot
De Nieuwe Hallen ©Mei architects and planners  en Studio Monolot

De Nieuwe Hallen

Industrieel erfgoed ensemble wordt dynamisch woon- en werkgebied

Het project, genaamd De Nieuwe Hallen, is ontworpen door Mei Architects en ingenieursbureau KVMC is verantwoordelijk voor een integraal ontwerp op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Voor de Nieuwe Hallen ontwikkelde Mei architects and planners dit plan voor een dynamisch en gezond woon- en werkklimaat voor Haagse ondernemers en internationaal georiënteerde bedrijvigheid. Het plan sluit aan bij het historische gebruik en de bestaande kwaliteit van het industrieel erfgoed ensemble en bij het innovatieve karakter van De Binckhorst. Het programma wordt aangevuld met horeca en kleinschalige retail om de levendigheid van het gebied te versterken. Ook voegen we, gefaseerd, een passend woonproduct toe: lofts, 3 generatiewoningen en woon-werk woningen, waarvan 30% sociale huur.

Dankzij de levendige mix van wonen en werken wordt het gebied over de gehele dag geactiveerd. Het specifieke karakter van De Nieuwe Hallen, de levendige mix van bedrijvigheid en wonen tegen een decor van uniek industrieel erfgoed, zal een groep mensen met dezelfde mindset aantrekken, en daarmee een ‘community’ vormen.

In deze fase is het ontwerpteam gestart met de verdere uitwerking van de eerste twee torens.