Nieuwbouw gemeentewerf in Papendrecht opgeleverd

Gemeentewerf Papendrecht

De gemeentewerf in Papendrecht is er helemaal klaar voor. De buitendienst van de gemeente kan gebruik maken van een nieuw gebouw, gelegen aan de Willem Dreeslaan. Met alle duurzame toepassingen en voorzieningen is dit een echte aanwinst voor Papendrecht.

In opdracht van de Gemeente Papendrecht is een compleet nieuw gebouw met grote voertuigenstalling (remise), werkplaats met hefbrug, kleedruimtes en sanitaire ruimten ontworpen. Ook een kantoor, kantine en spreekruimtes ontbreken er niet. En wat te denken van de zoutopslag t.b.v. de winterse gladheidsbestrijding? Ook die is opnieuw opgebouwd en in het pand geïntegreerd.

Naast Ingenieursbureau KVMC bestond het team uit, Stevens Van Dijck Bouwmanagers en Adviseurs, Mies Architectuur, Van Es Architecten (bouwkundige uitwerking), de uitvoering was in handen van BMN de Klerk.

De uitdaging vanuit de gemeente Papendrecht was om het pand zo duurzaam mogelijk te maken. Met hoogwaardige installaties en een gebouwschil met een hoge isolatiewaarde. Een extra uitdaging daarbij was de in het bestemmingsplan vastgestelde geringe toegestane bouwhoogte, maar ook dit lukte. We konden uiteindelijk alle installaties inpassen in het ontwerp. Zoals de warmtepompen, luchtkanalen, LED verlichting, slimme regelsystemen en de 274 zonnepanelen op het dak.

Nieuwbouw gemeentewerf
Nieuwbouw gemeentewerf
Nieuwbouw gemeentewerf

3D-Model verschaft inzicht

3D-Model

In de advieswereld is het werken in 3D steeds meer een standaard dan een uitzondering. Middels BINK Gebouwprestatie 2020 kunnen wij snel en accuraat 3D-modellen opzetten van zowel nieuwe ontwikkelingen als bestaande gebouwen in geval van renovatie of transformatie. Hiermee kunnen wij in een vroeg stadium berekeningen uitvoeren voor energieprestatie, brandoverslag, daglichttoetreding, spuiventilatie, transmissie, temperatuuroverschrijding etc.

Wilt u meer informatie over Dynamische / 3D rekenmogelijkheden in uw project neem dan contact op met ons. Of heeft u een project waar u dergelijke berekeningen benodigd heeft neem gerust contact op.

Teldersweg

Dynamische modellen zorgen voor optimaal ontwerp

Vanuit publiekrechtelijke wetgeving zijn diverse eisen gesteld met betrekking tot gebouwprestaties inzake bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. Deze eisen zijn onder andere beschreven in het Bouwbesluit 2012. Sinds de toevoeging van de disciplines bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid is KVMC bezig met optimalisatie van onze integrale adviezen binnen deze disciplines.

 

Voor advisering gedurende het ontwerp en de “bouwbesluitberekeningen” maken wij gebruik van het Builder gebouwmodel (BINK 9.0). Met deze software kunnen vrijstaande woningen, woongebouwen, kantoren etc. als rekenmodel voor diverse berekeningen worden ingezet. Het architectonisch ontwerp wordt omgezet in een BINK Builder gebouwmodel met behulp van de 3D-tekenfunctionaliteit. Het rekenmodel van een project wordt vervolgens gebruikt voor onder andere temperatuuroverschrijdings-, brandoverslag-, spuiventilatie- en daglichtberekeningen. In de verschillende project fase (SO – VO – DO etc.) zijn wij instaat om met minimale inspanning een maximaal resultaat te behalen. In de afbeelding is een 3D-voorbeeld gegeven van een de resultaten van een brandoverslagberekening.

Wilt u meer informatie over Dynamische / 3D rekenmogelijkheden in uw project neem dan contact op met ons.

 
BINK9.0 burgraadt 2 BINK