Advies KVMC leidt tot extra woonoppervlak in de Burgraadt

Op steenworp afstand van ons eigen bedrijfspand in Dordrecht werkt KVMC mee aan de ontwikkeling van dertig appartementen. Van Twist Vastgoed tovert daar de ronde, negenlaags kantoorvleugel van het kantoorgebouw Burgraadt om tot een prachtig wooncomplex op een A-locatie in de stad. Dankzij onze adviezen hield de ontwikkelaar extra woonoppervlak over om te kunnen verhuren.

 

Van Twist Vastgoed

Na het vertrek van enkele huurders stond een deel van de ronde kantoorvleugel C van de Burgraadt jarenlang leeg. De eigenaar en opdrachtgever Van Twist Vastgoed bedacht het plan voor de transformatie tot dertig appartementen, kreeg toestemming van de gemeente en schakelde KVMC in als adviseur voor de installaties en bouwfysica.  Als eerste stap werd de technische ruimte verplaatst van het dak van de C-vleugel naar de zesde verdieping van de naastgelegen B-vleugel. Adjunct-directeur Techniek Theo Versluis: ,,De luchtbehandelingskasten en koelmachine zaten op de plek waar de bovenste appartementen kwamen.’’

Daarna volgde het inpassen van de aansluitingen op de installatie. Een gecompliceerde klus, zo stelt Versluis. Omdat er aan de voorzijde nieuwe balkons gerealiseerd worden, zijn er een aantal stalen windverbanden noodzakelijk. Doordat deze op strategische locaties geplaatst moeten worden, verschillen de woningtype boven en naast elkaar. Met als gevolg dat de meterkasten niet direct boven elkaar geplaatst kunnen worden. Hierdoor hebben wij een ontwerp moeten maken waarin alle nuts- en ventilatievoorzieningen versleept moesten worden over de algemene verkeersruimten. We hebben de architect in een zo vroeg mogelijk stadium input gegeven om daar bij zijn ontwerp rekening mee te houden. Liever vooraf dan achteraf.’’

Compleet nieuw dak

Een andere uitdaging bij de Burgraadt was de bouwfysica. Dat begon met het advies om een compleet ander dak op de C-vleugel te leggen om zo oververhitting te voorkomen. ,,De bovenste verdiepingen van het gebouw hebben een stalen dak. In de bovenste en duurste appartementen zou het wooncomfort heel slecht zijn, omdat het er veel te warm zou worden’’, stelt Patrick Steenbergen van KVMC. Na deze onvoorziene uitgave kon KVMC de opdrachtgever wel blij maken met een andere oplossing. In plaats van de twee vluchtroutes in het oorspronkelijke ontwerp, zag ingenieur Steenbergen de mogelijkheid om alle appartementen aan te sluiten op één vluchtroute. Daarmee kwam in een klap 150 tot 200 vierkante meter extra woonoppervlak vrij. Goed voor een extra appartement om te verhuren.

,,Dat is de kracht van de adviseur; waarde toevoegen aan een project’’, stelt Steenbergen. ,,We hebben onze nek uitgestoken en zijn daarna in overleg gegaan met de Veiligheidsregio. Het heeft wat tijd en moeite gekost, maar het is goed gekomen.’’ Steenbergen boog zich daarna ook over de geluidsbelasting van het gebouw. ,,Een uitdaging, omdat de Burgraadt tegenover het station ligt en aan een drukke weg. Met reductie op de gevel, akoestisch glas en een houtenlattenplafond wordt gezorgd voor een goed binnenmilieu.’’

Vrijborg is door de opdrachtgever aangesteld om de transformatie te begeleiden, het architectonisch ontwerp is van Houben Van Mierlo Architecten. Bik bouw is als aannemer verantwoordelijk voor de transformatie. De Burgraadt wordt in het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd.

De Burgraadt
De Burgraadt
De Burgraadt

Oud kantoorpand wordt woongebouw in gemengde leefwijk

Het transformeren van voormalige kantoorpanden tot woongebouwen is in trek. Vastgoedeigenaren kunnen zo hun leegstaande complexen weer laten renderen en het biedt een oplossing voor de woningnood in Nederland. Tegelijkertijd is het een zeer duurzame oplossing, omdat er geen nieuwbouw nodig is. Een mooi voorbeeld is het appartementencomplex The Switch in Nieuwegein, waarbij KVMC de bouwfysica voor haar rekening nam.

 

Rijnhuizen, Utrecht

The Switch is een hoogwaardig transformatieproject in de wijk Rijnhuizen, gelegen op ongeveer een kwartier van Utrecht. De oorspronkelijke kantorenwijk wordt ontwikkeld naar een gemengde leefwijk. Er blijven kantoren staan, maar de nadruk ligt op wonen en leven. In totaal verrijzen er 2500 woningen.

In het woongebouw The Switch van Plan Vastgoed, dat werd ontworpen door Klunder Architecten uit Rotterdam en dat wordt gebouwd door aannemersbedrijf Kwakkenbos, komen 59 appartementen.

J. de Vos consultancy

De ontwikkelaar, Plan Vastgoed, gaf de (her)ontwikkeling in handen van J. de Vos consultancy met wie KVMC in het verleden al vaker zeer succesvol samenwerkte. Ook nu werden wij weer gevraagd om advies uit te brengen over de bouwfysica van het gebouw. ,,The Switch heeft een ronde gevel waar de galerij aan vastzit en waar de slaapkamers van de appartementen ook aan grenzen. Omdat de gevel grenst aan een drukke weg met geluidsbelasting was het openen van ramen voor spuiventilatie geen optie’’, vertelt Patrick Steenbergen, adviseur bouwfysica & brandveiligheid bij KVMC, over de opdracht.

Hij onderzocht de mogelijkheden voor een gelijkwaardige oplossing: het gebouw voorzien van spuiventilatie, maar tegelijkertijd ook van voldoende geluidsisolatie. Steenbergen: ,,We hebben succesvol voorgesteld om te kiezen voor mechanische spuiventilatie. Een bijzondere oplossing, waarbij bewoners niet de ramen hoeven te openen, maar op een knop drukken om lucht naar binnen te laten.’’

 

Rosenburg
Rosenburg
Rosenburg
Rosenburg

Meer daglicht maakt de dag licht

Op de plek van de voormalige sportvelden aan de Schapenatjesduin te Kijkduin, beoogt de woningcorporatie Arcade de realisatie van twee identieke woongebouwen, ontworpen door Moke Architecten. In elk gebouw komen 35 appartementen, verdeeld over vijf woonlagen. Onder het gebouw zijn parkeergarages en bergingen gesitueerd. In opdracht van ontwikkelend aannemer Van Wijnen is KVMC gevraagd om integraal advies te geven voor de installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid voor de ontwikkeling van deze twee woongebouwen

Sinds de toevoeging van de disciplines bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid is KVMC bezig met optimalisatie van onze integrale adviezen binnen deze disciplines. Ook voor dit project hebben wij gebruik gemaakt van het Builder-gebouwmodel, om de benodigde bouwfysische en brandveiligheidsberekeningen te maken. Bijvoorbeeld het berekenen van de equivalente daglichttoetreding in de verblijfsruimtes.

In het Bouwbesluit 2012 worden in het kader van de gezondheid van bewoners eisen gesteld aan voldoende daglichttoetreding in verblijfsgebieden en verblijfsruimtes. Middels het 3D-gebouwmodel en de achterliggende rekenmethodiek conform NEN2057 wordt er een equivalent daglichtoppervlakte berekend voor alle benodigde ruimtes in het gebouw en worden deze getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit. Resultaten worden verwerkt in een visueel comfort rapportage, ten behoeve van de indiening voor de omgevingsvergunning.

Vereist uw project ook daglichttoetsing voor de aanvraag van de omgevingsvergunning? Neem dan contact met ons op.

Raadgevend advies voor de Burgraadt

Integrale aanpak resulteert in maximaal resultaat!

In opdracht van Syntrus Achmea, Rijnhart Wonen en Philadelphia heeft Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West de prijsvraag gewonnen.

KVMC draagt bij aan winnende tender “De Driemaster” te Leiderdorp. Na een korte, maar intensive selectieperiode heeft ontwikkelend aannemer Ballast Nedam de meervoudige onderhands aanbesteding van “De Driemaster” gewonnen. In de tenderfase, maar ook in het vervolg van het project, adviseerden Ingenieursbureau KVMC integraal op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en duurzaamheid.

In opdracht van Syntrus Achmea, Rijnhart Wonen en Philadelphia heeft Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling West de prijsvraag gewonnen. De Driemasterlocatie, die is ingesloten tussen de Engelendaal, de Lijnbaan en de Wilddreef in de gemeente Leiderdorp, ligt op het terrein van de oude steenfabriek. Het team dat bestaat uit Ballast Nedam, INBO Architecten, Ingenieursbureau KVMC en TWP (constructie) hebben in korte tijd een prachtig en haalbaar ontwerp gerealiseerd.

Gedurende de ontwerpperiode zijn er verschillende varianten opgezet om zo de meest duurzame oplossing te realiseren die past bij het beschikbare budget en het programma van eisen van de verschillende opdrachtgevers. De woongebouwen De Jonker en De Ridder worden aangesloten op stadswarmte en zijn daarmee gasloos. Uiteindelijk bleek door slim isoleren, glasoriëntatie en glas eigenschappen de benodigde EPC-score te worden gehaald. Met dank aan deze integrale aanpak is een EPC-score van 0,24 behaald. Met weinig technologie konden zo de maximale punten behaald worden voor dit cruciale onderdeel.

Met andere woorden: Meer bouwen met minder techniek!

Integrale aanpak resulteert in maximaal resultaat!

Integrale advisering door KVMC

Ruim 20 jaar geleden is ingenieursbureau KVMC gestart als installatieadviseur, de jaren daarna zijn disciplines zoals bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid toegevoegd aan het dienstenpakket van het ingenieursbureau.

Binnen vele projecten is KVMC betrokken als integraal adviseur. Het leveren van een integraal advies houdt voor ons in dat KVMC-collega’s samen op een groot deel van onze vakdisciplines adviseren, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de andere disciplines.

We zorgen ervoor dat de installaties zo worden ontworpen en voorgeschreven dat deze in het door ons opgestelde duurzame energieconcept past. Tevens zorgen wij ervoor dat het gebouw brand-en vluchtveilig is, met de bijbehorende brandveiligheidsinstallaties als onderdeel van het totale installatieconcept.

Bij het akoestisch advies wordt er geadviseerd over ruimteakoestiek, de gevel-en de interne geluidwering en wordt overlast ten gevolge van installatiegeluid voorkomen. Wat betreft de bouwregelgeving wordt getoetst en geadviseerd over de veiligheid en bruikbaarheid van het gebouw, zoals beschreven in het Bouwbesluit 2012.

Al deze disciplines ‘raken’ elkaar. Een goede ‘integrale’ afstemming is dus vereist voordat ons advies de deur uitgaat. Dit scheelt onze opdrachtgever erg veel afstemmingsoverleg en beperkt de kans op faalkosten op dit gebied aanzienlijk.

KVMC, uw adviseur op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.