The City Post te Zwolle behaalt BREEAM-NL ontwerpcertificaat Excellent

The City Post te Zwolle behaalt BREEAM-NL ontwerpcertificaat Excellent

Voor de renovatie en herontwikkeling van het voormalig postsorteercentrum in Zwolle heeft DC Vastgoed het BREEAM-NL Nieuwbouw en renovatie Ontwerpcertificaat behaald. Dit certificaat verklaart dat het ontwerp voldoende is om de BREEAM-NL norm Excellent te halen. The City Post is beoordeeld door een assessor van MAT 25 en het certificaat is afgegeven door de Dutch Green Building Council.

Aan de Westerlaan te Zwolle ligt naast het station het voormalige TPG-Post Expeditie Knooppunt (EKP). Het object is gebouwd in de jaren zeventig en was tot halverwege de jaren negentig in gebruik als postsorteercentrum. Dankzij de ligging in de unieke Spoorzone Zwolle heeft het gebouw een hoge ontwikkelingspotentie. Voor DC Vastgoed was dit reden om het object te verwerven en te transformeren tot The City Post; een plaats die ruimte biedt aan mensen en organisaties om te ondernemen, elkaar te leren kennen, samen te werken en een netwerk op te bouwen.
 
De ontwikkeling van voormalig postsorteercentrum tot duurzaam bedrijfsverzamelgebouw wordt gerealiseerd door DC Vastgoed. De BREEAM-NL Excellent norm houdt in dat er duurzaam gebouwd wordt. Door middel van maatregelen op diverse vlakken wordt gestreefd naar de BREEAM-NL waardering ‘Excellent’. Om het label ‘Excellent’ te behalen, moet de totaalscore minimaal zeventig procent zijn. Het project The City Post heeft een score van 78.98 procent, waardoor het ontwerp van de bouw voldoet aan de gestelde eisen.
 
Ingenieursbureau KVMC is aangesteld als BREEAM Expert en heeft DC Vastgoed en de andere partijen in het ontwerpteam geadviseerd en begeleid om tot dit prachtige resultaat te komen. Door de integrale benadering van KVMC (installatieadvies, bouwfysica en Brandveiligheid) van KVMC zijn wij ook in het project ‘The City Post’ instaat gebleken om de duurzaamheid te integreren en te behouden voor het project!
 
Ingenieursbureau KVMC kan u ook ondersteunen bij de BREEAM certificering of credits c.q. bewijslijst voor BREEAM. Door certificering met BREEAM-NL krijg je inzicht in de werkelijke prestatie van jouw project op duurzaamheid. Hiermee kan je aan de markt tonen wat jouw prestatie is. Doordat BREEAM een internationaal erkend keurmerk is, wordt jouw prestatie erkend en door de markt op waarde beoordeeld. 

BREEAM-NL en integraal advies van KVMC

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een standaard voor duurzaamheid en meet het prestatieniveau van een gebouw. Een gebouw wordt getoetst aan de hand van diverse criteria, zoals energiezuinigheid, de herkomst van materialen en de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt. Het gaat dus om duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

KVMC beschikt over BREEAM-NL-experts voor nieuwbouw en renovatie, maar ook voor bestaande utiliteitsbouw (BREEAM-NL In-Use). Deze experts kunnen een projectteam ondersteunen met het behalen van BREEAM-NL-certificering. Daarnaast kan KVMC een integraal advies geven door naast duurzaamheid ook te adviseren op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek. Door deze integrale werkwijze kan er efficiënter worden gewerkt.

Vanwege de brede kennis binnen het bedrijf kan er ook advies gegeven worden en rapportages worden opgesteld voor vele credits, denk bijvoorbeeld aan de credits zoals:

  • ENE-1, ‘Energie-efficiëntie’, EPC-berekeningen
  • ENE-5 ‘Toepassing hernieuwbare energie’, Haalbaarheidsonderzoeken
  • HEA-1 ‘Daglichttoetreding’, Daglichtberekeningen
  • HEA-10 ‘Thermisch comfort’, Temperatuuroverschrijdingsberekeningen
  • MAT-1 ‘Bouwmaterialen’, MPG/materiaal- berekeningen

Bent u op zoek naar een BREEAM-NL-expert? Of heeft u berekeningen nodig of input voor BREEAM-credits? Neem dan contact met KVMC op voor meer informatie.

Max and Moore  BREEAM excellent
Dow Chemicals BREEAM Very Good