Meerjaren-onderhoudsplan & Conditiemeting NEN-2767 

Meerjarenonderhoudsplan

Een onafhankelijke inspectie van de onderhoudsstaat van uw portefeuille – door inspecteurs met veel kennis en ervaring – is erg waardevol. Een eenduidige benadering is noodzakelijk om een transparant beeld van de situatie te krijgen. KVMC doet dit volgens de inspectiemethodiek NEN-2767. Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een deskundige en betrouwbare registratie van de conditie van gebouwen met bijbehorende installaties. Het is de basis om te komen tot een gedegen exploitatie- en onderhoudsbeleid, betrouwbaar meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en efficiënt vastgoedbeheer.

Alvorens er een NEN-2767-inspectie wordt uitgevoerd, is een nauwkeurige en objectieve inventarisatie de basis voor een goed MJOP. Daarmee dus ook voor efficiënt gebouwbeheer. KVMC maakt hiervoor een accurate bepaling van de belangrijke bouwkundige en installatietechnische elementen van uw gebouw, in combinatie met de juiste hoeveelheden en eenheden. Aan de hand van een deskundige inspectie op locatie en een grondige controle van tekeningen, wordt een heldere en betrouwbare analyse opgesteld. Bij de inspectie wordt gebruik gemaakt van geavanceerde en uiterst betrouwbare meetmethodes en -middelen. Daarnaast is KVMC gespecialiseerd in het opstellen van een NEN-2580-meting. Deze NEN geeft inzicht in de oppervlakten en inhoud van een object.

Na de inventarisatie volgen de conditiemetingen volgens NEN-2767. Deze worden uitgevoerd door inspecteurs, in hun “eigen” discipline, betreffende bouwkunde of installatietechniek. Zij beschikken over uitgebreide vak- en materiaalkennis en hebben uitgebreide ervaring met de methodiek. Bij een inspectie op locatie worden elementen beoordeeld en gecategoriseerd. De elementen krijgen een bepaalde score, die wordt bepaald door “soort gebrek”, “intensiteit” en “omvang”. Daarnaast wordt de koppeling gemaakt naar de Aspecten/Prioriteiten, oftewel: wat is de ‘urgentie’ om een gebrek op te gaan lossen? De inspecteur zorgt voor een duidelijk, onderbouwde omschrijving qua gebreken en geeft een voorstelmaatregel met een helder kostenplaatje.

Onze inspecteurs werken voor het opstellen van de inspectierapporten met het softwarepakket O-Prognose. Na de inventarisatie, conditiemetingen NEN-2767 en de verwerking in de software, genereren we een MJOP, oftewel een meerjaren onderhoudsplan.

Onze blogs