Verplichte verduurzaming bij ingrijpende renovatie

Bent u bezig met de renovatie van uw woning of een gebouw? Let dan goed op! Vanaf 1 februari 2022 gelden er nieuwe regels voor ingrijpende renovatieprojecten, waardoor u in veel gevallen verplicht bent om voorzieningen te treffen om hernieuwbare energie (HE) toe te passen.

Hernieuwbare energie is energie die afkomstig is uit natuurlijke bronnen die niet opraken. De bekendste techniek voor hernieuwbare energie is het zonnepaneel, maar ook andere technieken kunnen worden toegepast om het aandeel hernieuwbare energie binnen uw project te verhogen.

De nieuwe eisen zijn verplicht voor renovatieprojecten waar ten minste 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt aangepast én de ruimteverwarming of ruimtekoeling wordt aangepast.

Hoeveel hernieuwbare energie er toegepast dient te worden, kan berekend worden met de rekentool van het RVO, waar in onderstaande link naar wordt verwezen. Op deze website wordt ook omschreven welke uitzonderingen er gelden op de HE-eis.

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van hernieuwbare energie? Neem dan contact op of schrijf u in voor onze BENG-presentatie, waar wij deze eis verder zullen toelichten! 

Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie | RVO.nl | Rijksdienst

Teamwork

Looiershof 1 – 11 langjarig verhuurd aan de gemeente Rotterdam

Office Value Fund NV vertegenwoordigd door Profound Asset Management heeft onlangs een langjarige huurovereenkomst gesloten met de Gemeente Rotterdam voor het volledige kantoorgebouw aan de Looiershof 1-11 te Rotterdam.

Het kantoorgebouw van circa 4750m2 betreft een herontwikkeling van een oude leerlooierij uit 1906, welke in 2004 volledig is gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw.

Afgelopen jaar is Ingenieursbureau KVMC benaderd door de eigenaar om hen te adviseren hoe het gebouw duurzaam te renoveren. KVMC heeft diverse varianten naast elkaar gezet waarbij wensen en eisen vanuit de opdrachtgever vertaald zijn in verschillende installatieconcepten. Aanvullend is van alle varianten een begroting incl. terugverdientijden opgesteld. Op deze wijze hebben wij de opdrachtgever instaat gesteld om op basis van het PvE en het budget een wel overwogen keuze te maken.

Op dit moment is de installateur druk bezig om het gekozen installatieconcept in te passen in het gebouw. Na de grootschalige renovatie waarmee het pand volledig zal worden vernieuwd, neemt de gemeente het pand vanaf medio mei 2018 in gebruik. Diverse gemeentelijke afdelingen zullen hun intrek nemen in het gebouw wat voorheen gedeeltelijk dienst deed als een stadsdeelkantoor.

Presentatie: BENG vervangt de EPC

Transformatie Woonzorgcomplex Gaasperdam in Amsterdam

Transformatie Woonzorgcomplex Gaasperdam in Amsterdam

 

KVMC is als bouwfysisch –en installatietechnisch adviseur betrokken bij de renovatie van Woonzorgcomplex Gaasperdam in Amsterdam. Na transformatie zal het gebouw voor meerdere doelgroepen gebruikt kunnen worden, specifiek voor wonen maar ook voor kortdurend verblijf in een logeerhuis.

KVMC is in opdracht van Consortium DUET, bestaande uit een samenwerking tussen Facilicom en Ucility, als adviseur bouwfysica –en installatietechniek betrokken bij de renovatie c.q. transformatie van een voormalig verpleeghuis Gaasperdam van ca. 6700 m², thans in eigendom bij Stichting Cordaan. Na transformatie zal het gebouw voor meerdere doelgroepen gebruikt kunnen worden, specifiek voor wonen maar ook voor kortdurend verblijf in een logeerhuis.

In hoofdlijn zijn er in het plan twee woonvleugels met zo’n 48 tweekamer appartementen in het plan aangebracht. Tussen en rondom de woonvleugels zijn tuinen voor gemeenschappelijk gebruik gesitueerd. Naar het ontwerp van Caro van Dijk Architectuur wordt elk appartement voorzien van een Frans balkon opgenomen in de bestaande gevel. Op de koppen van de woonvleugels komen de nieuwe entrees met de lift. De plattegronden zijn met een ruime badkamer geschikt voor mindervaliden en mensen met een zorgvraag en zijn zo opgezet dat de appartementen in de toekomst ook geschikt zijn voor andere doelgroepen.

De uitdaging lag erin om in een bestaande situatie een installatietechnisch ontwerp te realiseren passende bij de ambitie van Stichting Cordaan en binnen het budget. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand kanaalwerk. Bouwfysisch lag het werk in beginsel in het vaststellen van het gewenste kwaliteitsniveau, passende bij -en verschillend per doelgroep. Ook met betrekking tot de brandveiligheid is getracht een maatwerk tussen installatietechnische-, bouwkundige –en organisatorische maatregelen te realiseren, e.e.a. in overleg met Stichting Cordaan en de Veiligheidsregio (brandweer).

Het project bevindt zich op dit moment in de DO-fase en zal de komende periode als omgevingsverguningsaanvraag worden ingediend.

Woonzorgcomplex Gaasperdam