Advies KVMC leidt tot extra woonoppervlak in de Burgraadt

Op steenworp afstand van ons eigen bedrijfspand in Dordrecht werkt KVMC mee aan de ontwikkeling van dertig appartementen. Van Twist Vastgoed tovert daar de ronde, negenlaags kantoorvleugel van het kantoorgebouw Burgraadt om tot een prachtig wooncomplex op een A-locatie in de stad. Dankzij onze adviezen hield de ontwikkelaar extra woonoppervlak over om te kunnen verhuren.

 

Van Twist Vastgoed

Na het vertrek van enkele huurders stond een deel van de ronde kantoorvleugel C van de Burgraadt jarenlang leeg. De eigenaar en opdrachtgever Van Twist Vastgoed bedacht het plan voor de transformatie tot dertig appartementen, kreeg toestemming van de gemeente en schakelde KVMC in als adviseur voor de installaties en bouwfysica.  Als eerste stap werd de technische ruimte verplaatst van het dak van de C-vleugel naar de zesde verdieping van de naastgelegen B-vleugel. Adjunct-directeur Techniek Theo Versluis: ,,De luchtbehandelingskasten en koelmachine zaten op de plek waar de bovenste appartementen kwamen.’’

Daarna volgde het inpassen van de aansluitingen op de installatie. Een gecompliceerde klus, zo stelt Versluis. Omdat er aan de voorzijde nieuwe balkons gerealiseerd worden, zijn er een aantal stalen windverbanden noodzakelijk. Doordat deze op strategische locaties geplaatst moeten worden, verschillen de woningtype boven en naast elkaar. Met als gevolg dat de meterkasten niet direct boven elkaar geplaatst kunnen worden. Hierdoor hebben wij een ontwerp moeten maken waarin alle nuts- en ventilatievoorzieningen versleept moesten worden over de algemene verkeersruimten. We hebben de architect in een zo vroeg mogelijk stadium input gegeven om daar bij zijn ontwerp rekening mee te houden. Liever vooraf dan achteraf.’’

Compleet nieuw dak

Een andere uitdaging bij de Burgraadt was de bouwfysica. Dat begon met het advies om een compleet ander dak op de C-vleugel te leggen om zo oververhitting te voorkomen. ,,De bovenste verdiepingen van het gebouw hebben een stalen dak. In de bovenste en duurste appartementen zou het wooncomfort heel slecht zijn, omdat het er veel te warm zou worden’’, stelt Patrick Steenbergen van KVMC. Na deze onvoorziene uitgave kon KVMC de opdrachtgever wel blij maken met een andere oplossing. In plaats van de twee vluchtroutes in het oorspronkelijke ontwerp, zag ingenieur Steenbergen de mogelijkheid om alle appartementen aan te sluiten op één vluchtroute. Daarmee kwam in een klap 150 tot 200 vierkante meter extra woonoppervlak vrij. Goed voor een extra appartement om te verhuren.

,,Dat is de kracht van de adviseur; waarde toevoegen aan een project’’, stelt Steenbergen. ,,We hebben onze nek uitgestoken en zijn daarna in overleg gegaan met de Veiligheidsregio. Het heeft wat tijd en moeite gekost, maar het is goed gekomen.’’ Steenbergen boog zich daarna ook over de geluidsbelasting van het gebouw. ,,Een uitdaging, omdat de Burgraadt tegenover het station ligt en aan een drukke weg. Met reductie op de gevel, akoestisch glas en een houtenlattenplafond wordt gezorgd voor een goed binnenmilieu.’’

Vrijborg is door de opdrachtgever aangesteld om de transformatie te begeleiden, het architectonisch ontwerp is van Houben Van Mierlo Architecten. Bik bouw is als aannemer verantwoordelijk voor de transformatie. De Burgraadt wordt in het tweede kwartaal van 2022 opgeleverd.

De Burgraadt
De Burgraadt
De Burgraadt

Oud kantoorpand wordt woongebouw in gemengde leefwijk

Het transformeren van voormalige kantoorpanden tot woongebouwen is in trek. Vastgoedeigenaren kunnen zo hun leegstaande complexen weer laten renderen en het biedt een oplossing voor de woningnood in Nederland. Tegelijkertijd is het een zeer duurzame oplossing, omdat er geen nieuwbouw nodig is. Een mooi voorbeeld is het appartementencomplex The Switch in Nieuwegein, waarbij KVMC de bouwfysica voor haar rekening nam.

 

Rijnhuizen, Utrecht

The Switch is een hoogwaardig transformatieproject in de wijk Rijnhuizen, gelegen op ongeveer een kwartier van Utrecht. De oorspronkelijke kantorenwijk wordt ontwikkeld naar een gemengde leefwijk. Er blijven kantoren staan, maar de nadruk ligt op wonen en leven. In totaal verrijzen er 2500 woningen.

In het woongebouw The Switch van Plan Vastgoed, dat werd ontworpen door Klunder Architecten uit Rotterdam en dat wordt gebouwd door aannemersbedrijf Kwakkenbos, komen 59 appartementen.

J. de Vos consultancy

De ontwikkelaar, Plan Vastgoed, gaf de (her)ontwikkeling in handen van J. de Vos consultancy met wie KVMC in het verleden al vaker zeer succesvol samenwerkte. Ook nu werden wij weer gevraagd om advies uit te brengen over de bouwfysica van het gebouw. ,,The Switch heeft een ronde gevel waar de galerij aan vastzit en waar de slaapkamers van de appartementen ook aan grenzen. Omdat de gevel grenst aan een drukke weg met geluidsbelasting was het openen van ramen voor spuiventilatie geen optie’’, vertelt Patrick Steenbergen, adviseur bouwfysica & brandveiligheid bij KVMC, over de opdracht.

Hij onderzocht de mogelijkheden voor een gelijkwaardige oplossing: het gebouw voorzien van spuiventilatie, maar tegelijkertijd ook van voldoende geluidsisolatie. Steenbergen: ,,We hebben succesvol voorgesteld om te kiezen voor mechanische spuiventilatie. Een bijzondere oplossing, waarbij bewoners niet de ramen hoeven te openen, maar op een knop drukken om lucht naar binnen te laten.’’

 

Rosenburg
Rosenburg
Rosenburg
Rosenburg

Renovatie Unigarant Verzekeringen: van label D naar A

Het hoofdkantoor van de verzekeraar in Hoogeveen kon niet alle medewerkers huisvesten. Bovendien waren de installaties sterk verouderd. Tijd dus voor grootschalige renovatie waarvoor ingenieursbureau KVMC het integrale ontwerp (installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid) heeft gemaakt. De belangrijkste uitgangspunten binnen het ontwerp waren met name meer ruimte, meer comfort en meer duurzaamheid.

Werknemers van Unigarant Verzekeringen in Hoogeveen werken sinds de verbouwing in een compleet gerenoveerd en verduurzaamd kantoor. Het pand ging van Energielabel D naar A, maximaal comfort voor zowel bezoekers als werknemers vormde daarbij het uitgangspunt. Evenals het Nieuwe Werken.

Het gebouw van verzekeraar Unigarant in Hoogeveen, met zo’n 5.000 m2 aan vloeroppervlak, was aan vernieuwing toe. Het kantoor was te klein geworden om alle medewerkers te kunnen huisvesten. Daarnaast waren de installaties verouderd. Er was dringend behoefte aan meer ruimte, comfort en duurzaamheid.

Het gebouw in Hoogeveen herbergt onder andere een groot callcenter, een auditorium en veel werkplekken. Een goed binnenklimaat is van groot belang voor de productiviteit van de werknemers. Onderdeel van het project was daarom een medewerkers-enquête om een goed beeld te krijgen over het ervaren comfort in het gebouw. Op basis daarvan is bepaald waar verbeterpunten lagen.

Continuïteit bedrijfsvoering

Een grote uitdaging tijdens de renovatie was het continueren van de primaire bedrijfsvoering. Tijdens de renovatie en aanbouw werkten de medewerkers van Unigarant vanuit een ander gebouw, terwijl de ICT-server in het verbouwde gebied was gestationeerd.

De situatie vroeg om een constante doordachte manier van werken. Het ontwerp heeft er voor gezorgd dat de medewerkers altijd verbonden konden zijn met de servers, zodat zij hun werk konden uitvoeren. Uiteindelijk moest de realisatie van een duurzamer gebouw de primaire bedrijfsvoering en het comfort absoluut niet in de weg staan.

Hybride en duurzame installaties

De uitgevoerde installatietechnische oplossingen moesten voor zowel verhoging van comfort als verduurzaming zorgen. Dit betekende dat het ontwerp en uitvoering van de installaties toekomstbestendig moesten zijn. Er is goed nagedacht over duurzame oplossingen die het ervaren comfort positief zouden beïnvloeden.

Er is gekozen voor een hybride oplossing van twee lucht-waterwarmtepompen die alleen bij zeer lage buitentemperaturen ondersteund worden door een drietal cv-ketels. Warmte wordt opgewekt met de warmtepompen en via een laagtemperatuurnet verspreid ten behoeve van stralingspanelen aan de gevels. De temperatuur kan per vertrek ingesteld worden. Hoewel in de kantoortuinen telkens alleen op een thermostaat de gewenste temperatuur ingesteld kan worden, worden de installaties wel per gevel en per stramien geregeld. Dit garandeert dat overal in het kantoortuin dezelfde temperatuur gerealiseerd wordt, onafhankelijk van de verschillen in oriëntatie en verschillen in interne warmtelasten. Ook de verlichting (volledig led) wordt per zone geregeld via aanwezigheidssensoren, zodat verspilling wordt voorkomen.

Door de toegepaste maatregelen is er een grote stap gemaakt op het gebied van verduurzaming: het pand heeft nu Energielabel A in plaats van D.

Unigarant
Unigarant
Unigarant
Unigarant

Meer daglicht maakt de dag licht

Op de plek van de voormalige sportvelden aan de Schapenatjesduin te Kijkduin, beoogt de woningcorporatie Arcade de realisatie van twee identieke woongebouwen, ontworpen door Moke Architecten. In elk gebouw komen 35 appartementen, verdeeld over vijf woonlagen. Onder het gebouw zijn parkeergarages en bergingen gesitueerd. In opdracht van ontwikkelend aannemer Van Wijnen is KVMC gevraagd om integraal advies te geven voor de installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid voor de ontwikkeling van deze twee woongebouwen

Sinds de toevoeging van de disciplines bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid is KVMC bezig met optimalisatie van onze integrale adviezen binnen deze disciplines. Ook voor dit project hebben wij gebruik gemaakt van het Builder-gebouwmodel, om de benodigde bouwfysische en brandveiligheidsberekeningen te maken. Bijvoorbeeld het berekenen van de equivalente daglichttoetreding in de verblijfsruimtes.

In het Bouwbesluit 2012 worden in het kader van de gezondheid van bewoners eisen gesteld aan voldoende daglichttoetreding in verblijfsgebieden en verblijfsruimtes. Middels het 3D-gebouwmodel en de achterliggende rekenmethodiek conform NEN2057 wordt er een equivalent daglichtoppervlakte berekend voor alle benodigde ruimtes in het gebouw en worden deze getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit. Resultaten worden verwerkt in een visueel comfort rapportage, ten behoeve van de indiening voor de omgevingsvergunning.

Vereist uw project ook daglichttoetsing voor de aanvraag van de omgevingsvergunning? Neem dan contact met ons op.

Raadgevend advies voor de Burgraadt

Raadgevend advies voor de Burgraadt

In opdracht van Vrijborg B.V. is KVMC gevraagd om raadgevend integraal advies te geven voor de installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid van de ontwikkeling van de transformatie van een 9-laags kantoorgebouw te Dordrecht, in bezit van Van Twist Vastgoed, naar 30 appartementen.

Vanuit publiekrechtelijke wetgeving zijn diverse eisen gesteld met betrekking tot gebouwprestaties inzake bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid. Deze eisen zijn onder andere beschreven in het Bouwbesluit 2012. Sinds de toevoeging van de disciplines bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid is KVMC bezig met optimalisatie van onze integrale adviezen binnen deze disciplines.

Voor de “bouwbesluitberekeningen” maken wij gebruik van het Builder gebouwmodel (BINK 9.0). Met deze software kunnen vrijstaande woningen, woongebouwen en kantoren als rekenmodel voor diverse berekeningen worden ingezet. Het architectonisch ontwerp van Houben & van Mierlo architecten wordt omgezet in een BINK Builder gebouwmodel met behulp van de 3D-tekenfunctionaliteit. Het rekenmodel van een project als de Burgraadt wordt vervolgens gebruikt voor onder andere temperatuuroverschrijdings-, brandoverslag-, spuiventilatie- en daglichtberekeningen. In de afbeelding is een 3D-voorbeeld gegeven van een de resultaten van een brandoverslagberekening.

Wilt u meer informatie over 3D rekenmogelijkheden in uw project? Neem dan contact met ons op.

Raadgevend advies voor de Burgraadt