Transformatie Woonzorgcomplex Gaasperdam in Amsterdam

Transformatie Woonzorgcomplex Gaasperdam in Amsterdam

 

KVMC is als bouwfysisch –en installatietechnisch adviseur betrokken bij de renovatie van Woonzorgcomplex Gaasperdam in Amsterdam. Na transformatie zal het gebouw voor meerdere doelgroepen gebruikt kunnen worden, specifiek voor wonen maar ook voor kortdurend verblijf in een logeerhuis.

KVMC is in opdracht van Consortium DUET, bestaande uit een samenwerking tussen Facilicom en Ucility, als adviseur bouwfysica –en installatietechniek betrokken bij de renovatie c.q. transformatie van een voormalig verpleeghuis Gaasperdam van ca. 6700 m², thans in eigendom bij Stichting Cordaan. Na transformatie zal het gebouw voor meerdere doelgroepen gebruikt kunnen worden, specifiek voor wonen maar ook voor kortdurend verblijf in een logeerhuis.

In hoofdlijn zijn er in het plan twee woonvleugels met zo’n 48 tweekamer appartementen in het plan aangebracht. Tussen en rondom de woonvleugels zijn tuinen voor gemeenschappelijk gebruik gesitueerd. Naar het ontwerp van Caro van Dijk Architectuur wordt elk appartement voorzien van een Frans balkon opgenomen in de bestaande gevel. Op de koppen van de woonvleugels komen de nieuwe entrees met de lift. De plattegronden zijn met een ruime badkamer geschikt voor mindervaliden en mensen met een zorgvraag en zijn zo opgezet dat de appartementen in de toekomst ook geschikt zijn voor andere doelgroepen.

De uitdaging lag erin om in een bestaande situatie een installatietechnisch ontwerp te realiseren passende bij de ambitie van Stichting Cordaan en binnen het budget. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand kanaalwerk. Bouwfysisch lag het werk in beginsel in het vaststellen van het gewenste kwaliteitsniveau, passende bij -en verschillend per doelgroep. Ook met betrekking tot de brandveiligheid is getracht een maatwerk tussen installatietechnische-, bouwkundige –en organisatorische maatregelen te realiseren, e.e.a. in overleg met Stichting Cordaan en de Veiligheidsregio (brandweer).

Het project bevindt zich op dit moment in de DO-fase en zal de komende periode als omgevingsverguningsaanvraag worden ingediend.

Woonzorgcomplex Gaasperdam

Ingenieursbureau KVMC geselecteerd voor Proeftuin Erasmushof

Ingenieursbureau KVMC geselecteerd voor Proeftuin Erasmushof

 

Na een intensieve selectie procedure is Ingenieursbureau KVMC uit Dordrecht geselecteerd als integraal adviseur voor de eerste fase van het project Proeftuin Erasmushof te Den Haag. Deze Proeftuin biedt kansen voor een uniek nieuw woonmilieu in Den Haag. Een groene omgeving waarin samen met de toekomstige bewoners een gezonde wijk gemaakt zal worden.

Duurzaam samenleven

Om een gezonde en duurzame manier van samenleven in de proeftuin te waarborgen zijn zowel ruimtelijke als sociale duurzaamheid van belang. Met ruimtelijke ingrepen wordt ingezet op een energiezuinige, klimaatbestendige en ecologisch verantwoorde omgeving waarbinnen de gebruikers/bewoners het prettig vinden om te wonen en te verblijven.

Klimaatbestendigheid

Duurzaamheid is al jaren een hot item echter worden wij steeds vaker geconfronteerd met de term klimaatbestendigheid. Binnen de Proeftuin is klimaatbestendigheid een belangrijk aspect, steeds vaker krijgen we te maken met piekbuien en langere periodes van warmte en droogte. Middels een spectrum van maatregelen zullen wij zorgen voor een ontwerp dat bijdraagt aan een klimaatbestendig gebouw in z’n omgeving!

Integraal (bouw)team

Duurzaamheid moet een integraal onderdeel zijn van ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud. Daarom streven wij naar meer samenwerking over de fasen heen, de keuze van een integraal (bouw)team zal hier zeker aan bijdragen. Proeftuin Erasmushof is een ontwikkeling van BPD, het ontwerp is in handen marco.broekman, LINT landscape architecture and Workshop Architecten, van Wijnen is geselecteerd als bouwteam aannemer. Ingenieursbureau KVMC is integraal verantwoordelijk voor advies op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid!

Proeftuin Erasmushof