Ingenieursbureau KVMC geselecteerd voor Proeftuin Erasmushof 

Ingenieursbureau KVMC geselecteerd voor Proeftuin Erasmushof

Na een intensieve selectie procedure is Ingenieursbureau KVMC uit Dordrecht geselecteerd als integraal adviseur voor de eerste fase van het project Proeftuin Erasmushof te Den Haag. Deze Proeftuin biedt kansen voor een uniek nieuw woonmilieu in Den Haag. Een groene omgeving waarin samen met de toekomstige bewoners een gezonde wijk gemaakt zal worden.

Duurzaam samenleven

Om een gezonde en duurzame manier van samenleven in de proeftuin te waarborgen zijn zowel ruimtelijke als sociale duurzaamheid van belang. Met ruimtelijke ingrepen wordt ingezet op een energiezuinige, klimaatbestendige en ecologisch verantwoorde omgeving waarbinnen de gebruikers/bewoners het prettig vinden om te wonen en te verblijven.

Klimaatbestendigheid

Duurzaamheid is al jaren een hot item echter worden wij steeds vaker geconfronteerd met de term klimaatbestendigheid. Binnen de Proeftuin is klimaatbestendigheid een belangrijk aspect, steeds vaker krijgen we te maken met piekbuien en langere periodes van warmte en droogte. Middels een spectrum van maatregelen zullen wij zorgen voor een ontwerp dat bijdraagt aan een klimaatbestendig gebouw in z’n omgeving!

Integraal (bouw)team

Duurzaamheid moet een integraal onderdeel zijn van ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud. Daarom streven wij naar meer samenwerking over de fasen heen, de keuze van een integraal (bouw)team zal hier zeker aan bijdragen. Proeftuin Erasmushof is een ontwikkeling van BPD, het ontwerp is in handen BURA urbanism, LINT landscape architecture and Workshop Architecten, van Wijnen is geselecteerd als bouwteam aannemer. Ingenieursbureau KVMC is integraal verantwoordelijk voor advies op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid!

Onze blogs