EPA-U / W – Energielabel C

In 2023 is energielabel C verplicht. Voor dit verplichte energielabel C moeten kantooreigenaren nu al een plan hebben. Heeft u zich al voorbereid op alle eisen van energielabel C? Indien uw kantoorpand niet aan de energielabel C eisen voldoet, mag het namelijk niet meer als kantoor gebruikt worden. KVMC helpt u graag op weg als het aankomt op de energieprestatie van uw pand.

Het energielabel geeft de energieprestatie van een bedrijfspand weer in de energielabelklassen A t/m G. Een bedrijfspand of woning met energielabel A is energiezuinig en een bedrijfspand of woning met energielabel G is qua energieprestatie energie-onzuinig. Voor utiliteitsgebouwen verloopt de opname en de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. Eigenaren ontvangen geen voorlopig energielabel en kunnen dit ook niet online omzetten in een definitief energielabel. In alle gevallen moet een inspecteur een inpandige opname uitvoeren. Voor het bepalen van de energieprestatie inspecteert een gecertificeerd adviseur onder andere de luchtbehandeling, koeling, verwarming, verlichting, aanwezigheid van isolatie en maatvoering van de vloeren, muren, ramen, panelen, deuren en daken.

Het energielabel voor bedrijfspanden en bedrijfsruimten is niet in alle gevallen verplicht omdat in de richtlijnen een aantal vrijstellingen zijn opgenomen. In de volgende gevallen heeft u geen energielabel nodig voor uw winkel, kantoor of overige utiliteit:

  • Gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen
  • Beschermde monumenten
  • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m²
  • Gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden, en die een lage energiebehoefte hebben
  • Voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik
  • Gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten
  • Gebouwen die bij minnelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 17 van de Onteigeningswet worden verkregen en, met het oog op de uitvoering van het werk waarmee die verkrijging verband houdt, zullen worden gesloopt

Mocht u niet zeker weten of uw bedrijfspand is vrijgesteld, kunt u geheel vrijblijvend contact met KVMC opnemen. Heeft u een andere vraag aan KVMC voor wat betreft de energieprestatie van uw pand? Neem ook dan contact met ons op.

Onze blogs