NEN-2767 – Conditiemeting

Een objectieve en persoonsonafhankelijke inspectie van de onderhoudsstaat van gebouwen is erg waardevol. Zeker als de vastgoedinspectie wordt verricht door KVMC en haar inspecteurs met veel kennis en ervaring. Een eenduidige benadering is noodzakelijk om een transparant beeld van de situatie te krijgen.

KVMC doet dit volgens de inspectiemethodiek NEN 2767. Deze Nederlandse kwaliteitsnorm staat garant voor een deskundige en betrouwbare registratie van de conditie van gebouwen met bijbehorende installaties. Het is de basis om tijdens de vastgoedinspectie te komen tot een gedegen exploitatie- en onderhoudsbeleid, betrouwbaar meerjaren  onderhoudsplan (MJOP) en efficiënt vastgoedbeheer.

De inspecteurs van KVMC werken voor het opstellen van de inspectierapporten met het softwarepakket O-Prognose. In veel gevallen zijn conditiemetingen NEN 2767 mogelijk met een tablet. Uiteraard heeft KVMC veel ervaring met deze conditiemetingen. Na de inventarisatie,
conditiemetingen NEN 2767 en de verwerking in de software, genereren we een MJOP, oftewel een meerjaren onderhoudsplan.

Voordat er een NEN 2767 inspectie wordt uitgevoerd, is een nauwkeurige en objectieve inventarisatie de basis voor een goed meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en. Daarmee ook direct de basis voor een efficiënt gebouwbeheer. KVMC maakt hiervoor een accurate bepaling van de belangrijke bouwkundige en installatietechnische elementen van uw gebouw, in combinatie met de juiste hoeveelheden en eenheden. Aan de hand van een deskundige vastgoedinspectie op locatie en een grondige controle van tekeningen, wordt voor u een heldere en betrouwbare analyse opgesteld. Bij de inspectie maakt KVMC gebruik van geavanceerde en uiterst betrouwbare meetmethodes en – middelen. Daarnaast is KVMC gespecialiseerd in het opstellen van een NEN-2580 meting. Deze NEN geeft inzicht in de oppervlakten en inhoudt van een object.

Na de inventarisatie volgt een conditiemeting volgens NEN 2767. Deze conditiemeting wordt uitgevoerd door KVMC inspecteurs, in hun ‘eigen’ discipline betreffende bouwkunde of installatietechniek. De inspecteurs beschikken over uitgebreide vak- en materiaalkennis en hebben uitgebreide ervaring met de methodiek. Bij een vastgoedinspectie op locatie worden elementen beoordeeld en gecategoriseerd. De elementen krijgen een bepaalde score bepaald door soort gebrek, intensiteit en omvang. Daarnaast wordt de koppeling gemaakt naar de aspecten en prioriteiten, oftewel: wat is de urgentie om een gebrek op te lossen? De inspecteur zorgt voor een duidelijk onderbouwde gebrek omschrijving en geeft een voorstelmaatregel met een helder kostenplaatje om het gebrek op te lossen, zodat door de NEN 2767 conditiemeting een transparant en compleet beeld wordt gegeven aan u.

Onze blogs