BREEAM-Assessor 

KVMC nu ook BREEAM-Assessor Theo Versluis is sinds kort naast BREEAM-Expert ook erkend als BREEAM-Assessor

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd in Engeland. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren. De door de BREEAM-Expert aangereikte informatie wordt door de BREEAM-Assessor beoordeeld, op basis waarvan een waardering wordt vastgesteld. Uiteindelijk leidt dit tot het verkrijgen van een BREEAM-Certificaat. Om de onafhankelijkheid van de beoordeling te garanderen, mag een Expert binnen hetzelfde project niet ook als Assessor optreden. De kwaliteit van de Experts en Assessoren wordt door de DGBC bewaakt via steekproeven, terugkomdagen en nascholing. Om al bij de start van het project een realistisch beeld te verkrijgen van de haalbare BREEAM-rating heeft KVMC de een quickscan ontwikkelt. Hiermee krijgt u een realistisch beeld van de haalbare rating met de huidige randvoorwaarden en de noodzakelijke maatregelen om tot een hogere rating te komen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de BREEAM pagina.

Onze blogs