Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

De medewerker centraal bij Google 

In de bedrijfscultuur van Google staat de medewerker centraal en vinden ze een prettige werksfeer belangrijk. Vanuit die filosofie heeft KVMC technisch advies gegeven voor het kantoor van Google Nederland. Turner & Townsend was verantwoordelijk voor het project- en costmanagement en Fokkema & Partners was verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp.

Google Nederland is gehuisvest in het Viñoly gebouw in Amsterdam en besloot er twee etages bij te huren. Theo Versluis van KVMC vertelt dat Google een bijzonder bedrijf is. ‘Google wilde dat KVMC hen leerde kennen zodat we weten wat zij belangrijk vinden voor hun medewerkers. Zij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat personeel onderling goed contact heeft, dat ze op gezette tijden even iets anders doen zoals sporten of naar hun bedrijfsrestaurant gaan elders in het gebouw. We zijn vóór de pandemie naar Engeland geweest om te kijken hoe Google gebruik maakt van hun kantoor in Londen. We wilden hun bijzondere bedrijfsfilosofie leerden kennen zodat we voor hen een goede installatie konden maken.’

Er wordt gewerkt met veelal Amerikaanse, standaarden. ‘Het omrekenwerk van Amerikaanse eenheden naar die waar wij mee rekenen was niet de grootste uitdaging’, zegt Theo. ‘Wel hebben zij soms andere inzichten dan wij hier in Nederland. Zo stellen zij bijvoorbeeld hogere eisen aan koeling dan aan ventilatie en hebben afwijkende geluidseisen. Onze adviezen rondom de uitvoering was in dit geval van groot belang. In het kantoorgebouw moest ook een bedrijfsrestaurant worden ingepast waar de basisinstallaties niet op zijn uitgelegd. Om zoiets te realiseren in een bestaand kantoorgebouw met beperkte casco voorzieningen, was een grote uitdaging. De architect heeft gezocht naar verschillende oplossingen en bij alle opties hebben we meegedacht en meegerekend, consequenties afgewogen en advies gegeven. Uiteindelijk is gekozen om een uitbreiding van het bestaande bedrijfsrestaurant op de onderhanden kantoorverdieping te maken. Het resultaat is prachtig, temeer omdat het in kort tijdbestek is neergezet. Daar zijn we trots op.’

Verwol heeft de complete interieurrealisatie uitgevoerd.

Onze blogs