Verplichte verduurzaming bij ingrijpende renovatie

Bent u bezig met de renovatie van uw woning of een gebouw? Let dan goed op! Vanaf 1 februari 2022 gelden er nieuwe regels voor ingrijpende renovatieprojecten, waardoor u in veel gevallen verplicht bent om voorzieningen te treffen om hernieuwbare energie (HE) toe te passen.

Hernieuwbare energie is energie die afkomstig is uit natuurlijke bronnen die niet opraken. De bekendste techniek voor hernieuwbare energie is het zonnepaneel, maar ook andere technieken kunnen worden toegepast om het aandeel hernieuwbare energie binnen uw project te verhogen.

De nieuwe eisen zijn verplicht voor renovatieprojecten waar ten minste 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt aangepast én de ruimteverwarming of ruimtekoeling wordt aangepast.

Hoeveel hernieuwbare energie er toegepast dient te worden, kan berekend worden met de rekentool van het RVO, waar in onderstaande link naar wordt verwezen. Op deze website wordt ook omschreven welke uitzonderingen er gelden op de HE-eis.

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van hernieuwbare energie? Neem dan contact op of schrijf u in voor onze BENG-presentatie, waar wij deze eis verder zullen toelichten! 

Hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie | RVO.nl | Rijksdienst

Teamwork

Bouw van Post Rotterdam gestart

Een woontoren van 155 meter hoog, een winkelcentrum en een luxe vijfsterrenhotel. Eind vorig jaar is gestart met de bouw van POST Rotterdam in het voormalige postkantoor van de stad. In de zomer van 2025 wordt het prachtige project, waarvoor KVMC op meerdere momenten als adviseur is ingeschakeld, afgerond.

305 appartementen

Over een jaar zal niemand het aan de Coolsingel meer ontgaan: de gigantische woontoren met 305 appartementen in 74 verschillende typen. Pal naast het Rotterdamse stadhuis én bij het oude postkantoor dat dankzij het nieuwbouwproject nieuw leven wordt ingeblazen.

Voor de bouw van de woontoren, die zal uitstijgen boven de hoogte van het gebouw van Nationale Nederlanden bij het Centraal Station, is de achterzijde van het voormalige postkantoor gesloopt. Een ingreep waarvoor de gemeente Rotterdam toestemming gaf na het raadplegen van experts en die ook is goedgekeurd door de Raad van State.

De nieuwe Coolsingel

Het andere deel van het legendarische postkantoor, een rijksmonument dat stamt uit 1923, krijgt een prominente plek in Post Rotterdam. Zo verrijst op de begane grond een indrukwekkende centrale hal die fungeert als openbaar hart van het pand met winkels, cafés en restaurants. ”Dit ambitieuze plan gaat werkelijkheid worden. Ik ben blij dat de verbouwing en herontwikkeling van POST Rotterdam gaat beginnen na meer dan tien jaar leegstand. Het prachtige monument in het hart van Rotterdam komt weer tot bloei met een hotel, horeca en 305 appartementen. Dat gaat veel levendigheid brengen aan de nieuwe Coolsingel die verandert in een groene stadsboulevard’’, zei wethouder Bas Kurvers eerder, nadat de laatste bezwaren tegen Post Rotterdam waren weggenomen.

Ook bij KVMC kijken we vol verwachting en trots uit naar het ´fonkelende sieraad´ dat POST Rotterdam zal worden. Nadat we in 2011 al door de eerdere ontwikkelaar waren gevraagd voor een second opinion over het ontwerp, werden we in 2016 door de huidige ontwikkelaar -de internationale Omnam Group- benaderd om advies uit te brengen over alle installaties in de woontoren en het rijksmonument.

Post Rotterdam

Niemand kan er meer omheen: Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) zijn de norm. KVMC helpt u!

Er wordt al jaren hard gewerkt in ons land aan een duurzamer gebouwde omgeving. Sinds begin 2021 is er een nieuwe regelgeving en moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt voor de woning- als de utiliteitsbouw. Om aan alle BENG eisen te voldoen is het belangrijk dat onderwerpen als het bouwkundige ontwerp, bouwfysica en installatietechniek hand in hand gaan (integraal worden benaderd).

Met andere woorden, uw BENG ontwerp is in goede handen bij KVMC!

De BENG is een meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. Hiermee is het een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te bouwen. Maar wat houdt ontwerpen met BENG nu in en zal het ontwerpproces veranderen? Om een BENG-gebouw te maken moet je weten wat de eisen voor energieprestaties inhouden, waar je op moet letten en kun je leren van de referenties. KVMC kan deze vragen beantwoorden, zodat ontwerpen met BENG realiteit wordt.

Drie BENG-indicatoren

Om de hoge ambities te kunnen realiseren, moet u aan drie BENG-indicatoren voldoen:

  1. Energiebehoefte (BENG 1)
  2. Primair energieverbruik (BENG 2)
  3. Het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3)

Dit begint bij een goede gebouwschil, maar stelt ook eisen aan hernieuwbare energie in de geest van de aloude lessen van trias energetica, de strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. BENG vraagt meer onderzoek dan bij voorgaande energieprestatieberekeningen (EPC) en dat betekent dus vooraf een extra investering. Door samen met ons ontwerpteam slimme keuzes te maken, kan KVMC de investering voor opdrachtgevers beperken.


Ondersteuning bij BENG

Met onze verdieping in de BENG-regelgeving en onze praktijkervaring kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over BENG. De mogelijkheden zijn onder meer:

  • Begeleiding van tender tot bouwaanvraag
  • Optimaliseren ontwerp naar BENG
  • Lunchlezing of cursus over BENG

Neem voor vragen contact op met één van onze experts! We helpen u graag verder bij uw vraagstukken, energielabels en bouwaanvragen.

BENG Indicatoren

De medewerker centraal bij Google

In de bedrijfscultuur van Google staat de medewerker centraal en vinden ze een prettige werksfeer belangrijk. Vanuit die filosofie heeft KVMC technisch advies gegeven voor het kantoor van Google Nederland. Turner & Townsend was verantwoordelijk voor het project- en costmanagement en Fokkema & Partners was verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp.

Google Nederland is gehuisvest in het Viñoly gebouw in Amsterdam en besloot er twee etages bij te huren. Theo Versluis van KVMC vertelt dat Google een bijzonder bedrijf is. ‘Google wilde dat KVMC hen leerde kennen zodat we weten wat zij belangrijk vinden voor hun medewerkers. Zij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat personeel onderling goed contact heeft, dat ze op gezette tijden even iets anders doen zoals sporten of naar hun bedrijfsrestaurant gaan elders in het gebouw. We zijn vóór de pandemie naar Engeland geweest om te kijken hoe Google gebruik maakt van hun kantoor in Londen. We wilden hun bijzondere bedrijfsfilosofie leerden kennen zodat we voor hen een goede installatie konden maken.’

Er wordt gewerkt met veelal Amerikaanse, standaarden. ‘Het omrekenwerk van Amerikaanse eenheden naar die waar wij mee rekenen was niet de grootste uitdaging’, zegt Theo. ‘Wel hebben zij soms andere inzichten dan wij hier in Nederland. Zo stellen zij bijvoorbeeld hogere eisen aan koeling dan aan ventilatie en hebben afwijkende geluidseisen. Onze adviezen rondom de uitvoering was in dit geval van groot belang. In het kantoorgebouw moest ook een bedrijfsrestaurant worden ingepast waar de basisinstallaties niet op zijn uitgelegd. Om zoiets te realiseren in een bestaand kantoorgebouw met beperkte casco voorzieningen, was een grote uitdaging. De architect heeft gezocht naar verschillende oplossingen en bij alle opties hebben we meegedacht en meegerekend, consequenties afgewogen en advies gegeven. Uiteindelijk is gekozen om een uitbreiding van het bestaande bedrijfsrestaurant op de onderhanden kantoorverdieping te maken. Het resultaat is prachtig, temeer omdat het in kort tijdbestek is neergezet. Daar zijn we trots op.’

Verwol heeft de complete interieurrealisatie uitgevoerd.

Google HQ Amsterdam - Fotografie Bram Vreugdenhil
Google HQ Amsterdam - Fotografie Bram Vreugdenhil
Google HQ Amsterdam - Fotografie Bram Vreugdenhil
Google HQ Amsterdam - Fotografie Bram Vreugdenhil

Appartementen bouwen in een kerk

Ontkerkelijking is een van de oorzaken dat kerkgebouwen steeds vaker een andere bestemming krijgen. De Bonifatiuskerk in Dordrecht veranderde tientallen jaren geleden van rooms-katholieke kerk in een poppodium. Nu worden er appartementen in gemaakt.

De Bonifatiuskerk is een rijksmonument en staat in het meest historische gebied van Dordrecht. Het gebouw bevindt zich in de Wijnstraat, op de hoek van de Schrijversstraat. Patrick Steenbergen van KVMC bracht een advies uit over de brandveiligheid en bouwfysica van de nieuwe bestemming.

‘De woningen in de kerk komen niet tegen de buitenmuren aan, maar worden er als losse huizen ingezet,’ legt Patrick uit. ‘Bovenin komen maisonnettes met onderin een werkruimte. Die werkruimtes zijn geschakeld met de centrale hal van het voormalige kerkgebouw. Dus als je de kerk inloopt, dan is er de kerkvloer met aan weerszijden de ruimtes die horen bij de woningen erboven. Zoals het nu is beoogd komt in het midden van de begane grond een koffiebar annex citygym die een gemeenschappelijke functie moet krijgen.’

Maatwerk in de kerk

Het berekenen van het brandveilig maken van woningen in een kerk is geen standaard opdracht voor KVMC en is dus maatwerk. ‘De meest bijzondere woningen komen in de kap van de kerk,’ zegt Patrick. ‘Het zijn woningen die over het gewelf heen gaan. Je gaat via het trappenhuis naar één kant en als je daar bent ga je de woning in en met een trap omhoog waar de woonkamer boven het gewelf is met de slaapkamer aan de andere kant van het gewelf. Er komen drie woningen in de kap waarbij de bestaande houten kapconstructie in het zicht blijft. De huizen krijgen daglicht doordat aan één zijde nieuwe balkons komen en met de monumentencommissie is afgesproken dat in het dak daglichtopeningen gemaakt mogen worden.’

Drie gebouwen

De naast de kerk gevestigde muziekschool wordt bij het project betrokken en wordt ook verbouwd naar appartementen. In totaal worden drie gebouwen tot woningen getransformeerd, inclusief een automatische parkeergarage voor de bewoners. Patrick: ‘Voor de automatische parkeergarage hebben we contact met de brandweer en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om een zo veilig mogelijke installatie te realiseren zodat er geen oncontroleerbare brand kan uitbreken. We adviseren ook hoe je bijvoorbeeld bestaande wanden en het gewelf brandwerend kunt krijgen omdat daar immers die woningen boven komen. KVMC heeft nauw contact met de gemeente vanwege de monumentenstatus van het pand. Een deel van de kerk heeft de tand des tijds niet doorstaan. Oude stukken gevel zijn zo ver kapot dat het opknappen ervan alleen maar waardevoller wordt. Met de kap en het gewelf en de kap moeten de bouwers in ieder geval wel voorzichtig zijn.’

Verschillende uitdagingen

Het vergt voor alle betrokken partijen veel creativiteit, weet Patrick. ‘Het is een uitdaging om in een kerk woningen te maken die absoluut veilig zijn. Een kerkkap is van origine namelijk niet gemaakt om in te wonen. Als je naar de huidige situatie kijkt, dan zie je een heel klein, veel te stijl trapje om bij het gewelf te komen. Je moet onder de dakspanten lopen. In de nieuwe situatie moet wel een veilige en goede route zijn als je het gebouw ineens moet verlaten. We zijn met de brandweer op de locatie geweest en hebben hen onze voorstellen voorgelegd. Zij zijn het immers die bij een brand naar binnen moeten. Ons brandveiligheidsontwerp is voor de brandweer in orde bevonden zoals we dat zelf ook voor ogen hadden.’

Voor een deel van het gebouw heeft KVMC nog een variantenstudie gedaan om te kijken of het helemaal aardgasvrij gemaakt zou kunnen worden. Ook daar lagen uitdagingen met bijvoorbeeld warmtepompen die je kwijt moet kunnen in zo’n eeuwenoude bestaande situatie. Vanwege o.a. de hoge kosten is uiteindelijk niet voor deze variant gekozen, maar de medewerkers van KVMC zijn er wel trots op dat het hen gelukt is om het zodanig te ontwerpen dat het wel had gekund.

De herschepping van de Bonifatiuskerk

De Rooms-Katholieke Bonifatiuskerk in de Wijnstraat in Dordrecht is gebouwd in 1823 als Waterstaatskerk, wat in die tijd vaker gebeurde. De overheid gaf dan financiële ondersteuning waarna de controle en oplevering werd goedgekeurd door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat. De Bonifatiuskerk is een hallenkerk. Dat is een kerk met meerdere beuken waarvan de zijbeuken ongeveer even hoog en soms ook even breed zijn als het middenschip. De houten toren zit op de voorgevel aan de Wijnstraat-kant. Binnen heeft de kerk zuilen en houten tongewelven. Het altaar, de preekstoel en klokkenstoel dateren uit 1827. Het interieur van de kerk is later met kleuren beschilderd.

In 1976 betrok poppodium Bibelot het gebouw. De metamorfose van kerk naar poppodium is voor het monument zwaar geweest. Er werd fors verbouwd en overal werd bijvoorbeeld isolatie aangebracht. Bibelot was populair en trok bezoekers uit het hele land voor concerten van bands met vaak grote namen. In 2012 vertrok Bibelot en een jaar later kreeg het gebouw weer een kerkelijk tintje toen een religieuze jongerenstichting het huurde als ontmoetingscentrum.

De gemeente Dordrecht zette de kerk te koop, samen met tientallen andere gebouwen die ze niet meer nodig hadden. Projectontwikkelaar Bonifatius Ontwikkeling B.V. gaat nu de voormalige kerk inrichten met onder meer een openbare city-gym, thuiswerkplekken voor de bewoners en lofts. 

Stijl architectuur is verantwoordelijk voor het architectonische ontwerp en Bik Bouw zal de realisatie uitvoeren. 

Volg deze link voor verkoopinformatie m.b.t. het project.

Bonifatiuskerk te Dordrecht
Bonifatiuskerk te Dordrecht
Bonifatiuskerk te Dordrecht