Gouwe Depot opgeleverd 

Dinsdag 10 juni jl. is het depotgebouw in Gouda opgeleverd

Dit was een mooi project om aan te werken, we zijn ook trots op het resultaat. Het Gouwedepot in Gouda voldoet aan de meest optimale klimaateisen voor het opslaan van historische stukken. Duurzaamheidsmaatregelen als een groendak en Ledverlichting dragen bij aan de energiezuinigheid van het gebouw, dat na oplevering energielabel A krijgt. Het Gouwedepot zal onderdak bieden aan de archieven van het Streekarchief Midden Holland, een groot deel van de archieven van het streekarchief Rijnlands Midden en de archeologische vondsten uit het gemeentelijk archeologisch depot. Duurzaam Gouwedepot. In het nieuwe gebouw, naar ontwerp van Architektenburo Houweling, zijn een veelvoud aan duurzame maatregelen doorgevoerd, KVMC heeft hier, als adviseur, een belangrijke rol in gespeeld. Zo zijn de gevels en het dak voorzien van extra isolatie en dampdichtheid. Dit reduceert het energieverbruik en omvang van de installaties aanzienlijk. Tevens ontstaat hierdoor een beter, natuurlijk binnenklimaat. Daarnaast wordt het dak voorzien van een groendak, dat bijdraagt aan verbetering van luchtkwaliteit, biodiversiteit en werkt als waterbuffer. Bijzonder groendak. Het groendak is voorzien van plantensoorten van de rode lijst. Dit is een overzicht van dier- en plantensoorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. De toepassing levert een bijdrage aan de toename van de soorten, waardoor het mogelijk is dat ze over een aantal jaar van de rode lijst gehaald kunnen worden. Het groendak is eind april jongstleden aangelegd door middel van een zadenmengsel en krijgt nu tijd om te volgroeien.

Onze blogs