Het roer is om, duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid 

Het roer is om, duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid

In een artikel in VGM van 4 oktober 2012 werd weer eens duidelijk dat partijen in de markt, zowel gebruikers als beleggers van vastgoed, duurzaamheid een bijzonder hoge prioriteit geven. KVMC heeft al sinds jaar en dag, zonder dat specifiek te benoemen, duurzaamheid hoog in het vaandel. Vanuit onze driestappenstrategie, visie en kennis van de trias energetica zijn we actief op de markt en kunnen wij beleggers en gebruikers ondersteunen in hun plannen om in het kader van huisvesting verantwoord te ondernemen. Een duurzaam gebouw is geen doel meer maar een vanzelfsprekendheid. Hergebruik en/of doorgaande exploitatie van vastgoed is een belangrijke stap naar duurzaamheid voor een gebouw maar ook vanuit maatschappelijk belang. Voor ieder gebouw zal moeten worden overwogen hoe de exploitatie duurzaam en energiezuinig is te maken. KVMC is de partij die u hierbij kan adviseren, samen met u komen we tot keuzes voor een labelverbetering en een energiezuinig(er) gebouw, voor iedere stap naar een duurzamer gebouw kunnen we de terugverdientijd en Total costs of ownership voor u bepalen.

Onze blogs