Ingenieursbureau KVMC geselecteerd voor Proeftuin Erasmushof

Ingenieursbureau KVMC geselecteerd voor Proeftuin Erasmushof

 

Na een intensieve selectie procedure is Ingenieursbureau KVMC uit Dordrecht geselecteerd als integraal adviseur voor de eerste fase van het project Proeftuin Erasmushof te Den Haag. Deze Proeftuin biedt kansen voor een uniek nieuw woonmilieu in Den Haag. Een groene omgeving waarin samen met de toekomstige bewoners een gezonde wijk gemaakt zal worden.

Duurzaam samenleven

Om een gezonde en duurzame manier van samenleven in de proeftuin te waarborgen zijn zowel ruimtelijke als sociale duurzaamheid van belang. Met ruimtelijke ingrepen wordt ingezet op een energiezuinige, klimaatbestendige en ecologisch verantwoorde omgeving waarbinnen de gebruikers/bewoners het prettig vinden om te wonen en te verblijven.

Klimaatbestendigheid

Duurzaamheid is al jaren een hot item echter worden wij steeds vaker geconfronteerd met de term klimaatbestendigheid. Binnen de Proeftuin is klimaatbestendigheid een belangrijk aspect, steeds vaker krijgen we te maken met piekbuien en langere periodes van warmte en droogte. Middels een spectrum van maatregelen zullen wij zorgen voor een ontwerp dat bijdraagt aan een klimaatbestendig gebouw in z’n omgeving!

Integraal (bouw)team

Duurzaamheid moet een integraal onderdeel zijn van ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud. Daarom streven wij naar meer samenwerking over de fasen heen, de keuze van een integraal (bouw)team zal hier zeker aan bijdragen. Proeftuin Erasmushof is een ontwikkeling van BPD, het ontwerp is in handen marco.broekman, LINT landscape architecture and Workshop Architecten, van Wijnen is geselecteerd als bouwteam aannemer. Ingenieursbureau KVMC is integraal verantwoordelijk voor advies op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid!

Proeftuin Erasmushof

Hoogste punt Kindcentrum BuitenRijck

Hoogste punt bereikt voor Kindcentrum BuitenRijck

 

Onlangs is het hoogste punt bereikt van het nieuw te realiseren en markante Kindcentrum Buitenrijck in RijswijkBuiten. SMT realiseert in opdracht van gemeente Rijswijk de nieuwbouw van het markante Kindcentrum BuitenRijck te RijswijkBuiten. Het project wordt in een Design & Build overeenkomst (UAV-Gc) uitgevoerd. Het duurzame ontwerp is van LIAG Architecten en ingenieursbureau KVMC en heeft de naam “Woonkamer van Sion” meegekregen.

In een recordtempo is, binnen 18 weken het hoogste punt behaald, waarvoor tijdens de vakantie door de medewerkers hard is doorgewerkt om de strakke planning te behalen. Het werk loopt exact volgens schema.

Het nieuw te realiseren Kindcentrum beslaat  zo’n 3.000 m2 en is verdeeld over 3 verdiepingen met op de bovenste verdieping de gymzaal, die voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt. De toekomstige gebruikers van het nieuw te realiseren complex zijn Lucas Onderwijs met de basisschool De Buit, Stichting Rijswijkse Kinderopvang met kinderdagopvang Eigenwijs en buitenschoolse opvang en de Gemeente Rijswijk.

Inmiddels is gestart met de gevelsluiting en krijgt het gebouw steeds meer het gewenste uiterlijk.

Naast een gezond binnenklimaat wordt een tal van maatregelen getroffen voor het creëren van een energiezuinig en milieuvriendelijk onderwijsgebouw. Zo wordt op het dak van het onderwijsgebouw 280 m2 zonnepanelen geplaatst om te voorzien in het overgrote deel van de eigen energievraag. De GPR-methodiek, welke de mate van duurzaamheid meet, geeft een gemiddelde score van 8,3 voor dit onderwijsgebouw. Tevens is aandacht besteed naar de duurzaamheid in relatie tot het onderhoud en de exploitatie van het onderwijsgebouw over een lange periode.

 

Kindcentrum Buitenrijck in RijswijkBuiten

De salderingsregeling is verlengd tot 2023!

Goed nieuws: De salderingsregeling is verlengd tot 2023!

 

Heeft u zonnepanelen? Dan hebben we goed nieuws. Minister Kamp heeft via een kamerbrief bekendgemaakt dat de huidige salderingsregeling tot ten minste 2023 gehandhaafd blijft.

Wat is salderen, wat is dat ook alweer? 

Als u zonnepanelen heeft zijn er waarschijnlijk momenten dat uw energieproductie hoger is dan uw stroombehoefte. U levert op die momenten stroom terug aan het net. Via de salderingsrekening wordt de teruggeleverde stroom een op een verrekend met de door u afgenomen stroom. Hierdoor bespaart u per kwh die u teruglevert en later weer extra gebruikt net zoveel als per kwh die u direct zelf benut.

Duurzame advisering in uw project?

Veel mensen praten erover, wij zorgen dat het gebeurt. Dit doen wij door te ontwerpen vanuit een duurzame grondhouding, duurzame technologie toe te passen in onze ontwerpen en door helder te communiceren over kosten en haalbaarheid. Comfortabele, gezonde en flexibele gebouwen en installaties zijn nodig om de toekomst duurzaam in te vullen. Hierbij kijken we niet alleen op gebouwniveau, ook de directe omgeving wordt hierbij beschouwd om te kijken of met lokale mogelijkheden de duurzaamheid verstrekt kan worden.

Daarvoor werken wij samen, veelal in projecten maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld in de Dutch Green Building Council) om met alle stakeholders in de gebouwde omgeving duurzaamheid verder te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Maar ook nieuwe samenwerkingsvormen en vernieuwing in contract- en projectvormen helpen mee om echt te vernieuwen en te verduurzamen.

Onze mensen zijn op de hoogte van de meest up-to-date technologieën. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidslabels en -certificering (o.a. BREEAM). En wij helpen u graag met een korte ‘Quick Scan’ of een verplichte Energie-audit om uw gebouwen, installaties en werkwijze te verduurzamen.

U heeft plannen of ideeën? Neem dan eens vrijblijvend contact met KVMC op!

 

Zonnepark