Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Kindcentrum BuitenRijck te Rijswijk is gereed en opent haar deuren 

Kindcentrum BuitenRijck te Rijswijk is gereed en opent haar deuren

Voor de kerstvakantie heeft SMT Bouw & Vastgoed de nieuwbouw van Kindcentrum BuitenRijck opgeleverd. De gebruikers hebben de nodige inspanning verricht om het gebouw gereed te maken voor gebruik.

Namens de gemeente Rijswijk heeft wethouder Nicole Dierdorp maandag 8 januari 2018 feestelijk de deuren van de nieuwbouwlocatie van Kindcentrum BuitenRijck in RijswijkBuiten geopend. Op deze ochtend is zij samen met de kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders vanaf de tijdelijke locatie naar het nieuwe onderkomen voor Kindcentrum BuitenRijck gelegen aan de Metelerkampstraat in RijswijkBuiten gelopen.

In het nieuwe Kindcentrum zijn vandaag 180 leerlingen gestart. De opvang van de kinderen van 0 tot 4 jaar zal later naar de nieuwe locatie verhuizen. Het Kindcentrum is niet alleen een basisschool, maar ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar (dagopvang en buitenschoolse opvang). Daarnaast biedt de nieuwe locatie ruimte voor een sportzaal, die tevens voor derden bruikbaar is, alsmede een welzijnsruimte. Bijna iedere functie heeft hiervoor een eigen plek gekregen met elk een eigen entree en herkenbaarheid.

Naast een gezond binnenklimaat zijn tal van maatregelen getroffen voor het creëren van een energiezuinig en milieuvriendelijk gebouw. Zo is op het dak van het gebouw 230m2 aan zonnepanelen geplaatst om te voorzien in het overgrote deel van de eigen energievraag. Tevens is aandacht besteed aan de duurzaamheid in relatie tot het onderhoud en de exploitatie van het onderwijsgebouw over een lange periode. Hiermee sluit ook het Kindcentrum aan op de duurzame ambities van de ontwikkeling van RijswijkBuiten.

Het ontwerpteam van deze Design & Build bestond uit SMT Bouw & Vastgoed, LIAG Architecten en ingenieursbureau KVMC. KVMC was verantwoordelijk voor het integrale (Installatieadvies, bouwfysischadvies, brandveiligheid en duurzaamheid ) ontwerp van deze frisse school!

Onze blogs