BIM Methode voor The British School in The Netherlands

The British School in The Netherlands (BSN) breidt zijn campus in Leidschenveen uit met voortgezet onderwijs op de bestaande campus van Junior School Leidschenveen (JSL) met 550 extra leerplekken.

De uitbreiding naar ontwerp van Kraaijvanger Architects richt zich op de groeiende vraag naar internationaal onderwijs in heel Nederland. Ingenieursbureau KVMC is geselecteerd als installatie,- en duurzaamheidsadviseur voor dit prachtige project!

De uitbreiding voegt 7.202 m2 toe aan de bestaande 9.567 m2 aan huidige JSL-faciliteiten. De ontwikkeling van een middelbare school op de bestaande campus is een bewijs van de ambitie van de BSN om een leercontinuüm (in de leeftijd van 3-18 jaar) te creëren. Het ontwerp van de nieuwe campus zal hier ook op gericht zijn. In september 2018 verwelkomt de school haar eerste middelbare scholieren in de brugklas (leeftijd 11-12). Het is de bedoeling dat de middelbare school elk jaar groter wordt, omdat het elk nieuw schooljaar een brugklas toevoegt.

Nieuw ontwerp campus

Naast dat het ontwerp flexibele leerruimtes bevat, beschikt de nieuwe middelbare school over dakterrassen , sportvelden, een grote sporthal en een innovatieve ‘Assembly Dome’. Deze futuristische ruimte stelt studenten van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs in staat om een plek te delen waar ze kunnen eten, werken en presenteren. Het dak van de koepel wordt bedekt met gras voor buitenspeelruimte voor de kinderen.

Duurzaamheid

De nieuwe faciliteiten in Leidschenveen zullen ook veel duurzame elementen bevatten die de energieprestaties zullen verbeteren zoals zonnepanelen en ventilatie met CO2-sensoren. Hiermee wordt invulling gegeven aan Cradle to Cradle ambities. De uitbreiding voegt 7.202 m2 toe aan de bestaande 9.567 m2 aan huidige JSL-faciliteiten. De oplevering van de eerste fase van de campusuitbreiding in Leidschenveen is gepland voor mei 2019.

Presentatie: BENG vervangt de EPC
Presentatie: BENG vervangt de EPC
Presentatie: BENG vervangt de EPC

Kindcentrum BuitenRijck te Rijswijk is gereed en opent haar deuren

Kindcentrum BuitenRijck te Rijswijk is gereed en opent haar deuren

Voor de kerstvakantie heeft SMT Bouw & Vastgoed de nieuwbouw van Kindcentrum BuitenRijck opgeleverd. De gebruikers hebben de nodige inspanning verricht om het gebouw gereed te maken voor gebruik.

Namens de gemeente Rijswijk heeft wethouder Nicole Dierdorp maandag 8 januari 2018 feestelijk de deuren van de nieuwbouwlocatie van Kindcentrum BuitenRijck in RijswijkBuiten geopend. Op deze ochtend is zij samen met de kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders vanaf de tijdelijke locatie naar het nieuwe onderkomen voor Kindcentrum BuitenRijck gelegen aan de Metelerkampstraat in RijswijkBuiten gelopen.

In het nieuwe Kindcentrum zijn vandaag 180 leerlingen gestart. De opvang van de kinderen van 0 tot 4 jaar zal later naar de nieuwe locatie verhuizen. Het Kindcentrum is niet alleen een basisschool, maar ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar (dagopvang en buitenschoolse opvang). Daarnaast biedt de nieuwe locatie ruimte voor een sportzaal, die tevens voor derden bruikbaar is, alsmede een welzijnsruimte. Bijna iedere functie heeft hiervoor een eigen plek gekregen met elk een eigen entree en herkenbaarheid.

Naast een gezond binnenklimaat zijn tal van maatregelen getroffen voor het creëren van een energiezuinig en milieuvriendelijk gebouw. Zo is op het dak van het gebouw 230m2 aan zonnepanelen geplaatst om te voorzien in het overgrote deel van de eigen energievraag. Tevens is aandacht besteed aan de duurzaamheid in relatie tot het onderhoud en de exploitatie van het onderwijsgebouw over een lange periode. Hiermee sluit ook het Kindcentrum aan op de duurzame ambities van de ontwikkeling van RijswijkBuiten.

Het ontwerpteam van deze Design & Build bestond uit SMT Bouw & Vastgoed, LIAG Architecten en ingenieursbureau KVMC. KVMC was verantwoordelijk voor het integrale (Installatieadvies, bouwfysischadvies, brandveiligheid en duurzaamheid ) ontwerp van deze frisse school!

Presentatie: BENG vervangt de EPC

550 nieuwe leerplekken voor The British School in The Netherlands

The British School in The Netherlands (BSN) breidt zijn campus in Leidschenveen uit met voortgezet onderwijs op de bestaande campus van Junior School Leidschenveen (JSL) met 550 extra leerplekken.

De uitbreiding naar ontwerp van Kraaijvanger Architects richt zich op de groeiende vraag naar internationaal onderwijs in heel Nederland. Ingenieursbureau KVMC is geselecteerd als installatie,- en duurzaamheidsadviseur voor dit prachtige project!

De uitbreiding voegt 7.202 m2 toe aan de bestaande 9.567 m2 aan huidige JSL-faciliteiten. De ontwikkeling van een middelbare school op de bestaande campus is een bewijs van de ambitie van de BSN om een leercontinuüm (in de leeftijd van 3-18 jaar) te creëren. Het ontwerp van de nieuwe campus zal hier ook op gericht zijn. In september 2018 verwelkomt de school haar eerste middelbare scholieren in de brugklas (leeftijd 11-12). Het is de bedoeling dat de middelbare school elk jaar groter wordt, omdat het elk nieuw schooljaar een brugklas toevoegt.

Nieuw ontwerp campus

Naast dat het ontwerp flexibele leerruimtes bevat, beschikt de nieuwe middelbare school over dakterrassen , sportvelden, een grote sporthal en een innovatieve ‘Assembly Dome’. Deze futuristische ruimte stelt studenten van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs in staat om een plek te delen waar ze kunnen eten, werken en presenteren. Het dak van de koepel wordt bedekt met gras voor buitenspeelruimte voor de kinderen.

Duurzaamheid

De nieuwe faciliteiten in Leidschenveen zullen ook veel duurzame elementen bevatten die de energieprestaties zullen verbeteren zoals zonnepanelen en ventilatie met CO2-sensoren. Hiermee wordt invulling gegeven aan Cradle to Cradle ambities. De uitbreiding voegt 7.202 m2 toe aan de bestaande 9.567 m2 aan huidige JSL-faciliteiten. De oplevering van de eerste fase van de campusuitbreiding in Leidschenveen is gepland voor mei 2019.

Presentatie: BENG vervangt de EPC

Hoogste punt Kindcentrum BuitenRijck

Hoogste punt bereikt voor Kindcentrum BuitenRijck

 

Onlangs is het hoogste punt bereikt van het nieuw te realiseren en markante Kindcentrum Buitenrijck in RijswijkBuiten. SMT realiseert in opdracht van gemeente Rijswijk de nieuwbouw van het markante Kindcentrum BuitenRijck te RijswijkBuiten. Het project wordt in een Design & Build overeenkomst (UAV-Gc) uitgevoerd. Het duurzame ontwerp is van LIAG Architecten en ingenieursbureau KVMC en heeft de naam “Woonkamer van Sion” meegekregen.

In een recordtempo is, binnen 18 weken het hoogste punt behaald, waarvoor tijdens de vakantie door de medewerkers hard is doorgewerkt om de strakke planning te behalen. Het werk loopt exact volgens schema.

Het nieuw te realiseren Kindcentrum beslaat  zo’n 3.000 m2 en is verdeeld over 3 verdiepingen met op de bovenste verdieping de gymzaal, die voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt. De toekomstige gebruikers van het nieuw te realiseren complex zijn Lucas Onderwijs met de basisschool De Buit, Stichting Rijswijkse Kinderopvang met kinderdagopvang Eigenwijs en buitenschoolse opvang en de Gemeente Rijswijk.

Inmiddels is gestart met de gevelsluiting en krijgt het gebouw steeds meer het gewenste uiterlijk.

Naast een gezond binnenklimaat wordt een tal van maatregelen getroffen voor het creëren van een energiezuinig en milieuvriendelijk onderwijsgebouw. Zo wordt op het dak van het onderwijsgebouw 280 m2 zonnepanelen geplaatst om te voorzien in het overgrote deel van de eigen energievraag. De GPR-methodiek, welke de mate van duurzaamheid meet, geeft een gemiddelde score van 8,3 voor dit onderwijsgebouw. Tevens is aandacht besteed naar de duurzaamheid in relatie tot het onderhoud en de exploitatie van het onderwijsgebouw over een lange periode.

 

Kindcentrum Buitenrijck in RijswijkBuiten

Vakcollege te Helmond

KVMC verwerft opdracht uitbreiding en renovatie van het vakcollege te Helmond.

Het Vakcollege wil met de reorganisatie en uitbreiding meer zichtbaar worden. Het motto ‘Trots op’ moet op alle niveaus van het gebouw doorgevoerd worden. Belangrijk hierbij is dat de verschillende beroepsafdelingen exposure aan een centraal plaza krijgen en dat het college afleesbaar wordt binnen het totale gebouw dat ze delen met het ROC.

Rothuizen heeft middels een visiepresentatie een nieuwe opdracht voor Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) binnengehaald. KVMC is vervolgens door Rothuizen aangedragen als integraal adviseur op het gebied van installatietechniek, bouwfysica en akoestiek. Het gaat om het aanpassen van het Vakcollege Helmond inclusief een nieuw te bouwen uitbreiding. In totaal zal het project circa 9.500 m² omvatten.

In het visie-ontwerp is een nieuw volume op de binnenplaats van het Vakcollege geplaatst. Door veel glas en een diagonaal in zowel plattegrond als dakvlak wordt met dit nieuwe plaza het Vakcollege onderscheidend binnen de uniformiteit van het bestaande gebouw. Door de ruimtelijkheid en lichtinval wordt de plaza een prettige verblijfsplek. De verbindingen met het bestaande gebouw zijn zo ontworpen dat de verschillende afdelingen hun exposure aan het plaza krijgen.

Belangrijk onderdeel van de vraag is het budget en de planning. Door middel van de Bouwmeestermethode worden in een vroeg stadium alle ingrepen inzichtelijk wat betreft kosten en planning. Hierdoor kan het Vakcollege de juiste keuzes maken en kan de bouw snel starten.

Middels deze website houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkelingen binnen dit project.

Bastiaanspoort te Delft