Duurzame Gemeentewerf in Papendrecht

Ingenieursbureau KVMC uit Dordrecht is geselecteerd voor het integrale ontwerp (installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid) van de nieuw te bouwen gemeentewerf in Papendrecht.

 

Inmiddels zijn we met het ontwerpteam gestart om diverse duurzame varianten naast elkaar te zetten. De varianten zullen mede op basis van TCO (total Costs of Ownership) worden bekeken zodat de opdrachtgever een weloverwogen beslissing kan nemen op basis van prestaties en budget over de gehele levenscyclus.

Mies Architectuur is door de gemeente geselecteerd als architect en Stevens van Dijck voert het dagelijks projectmanagement.

 

Gemeentewerf Papendrecht - Mies Architectuur
Gemeentewerf Papendrecht - Mies Architectuur
Gemeentewerf Papendrecht - Mies Architectuur

BIM Methode voor The British School in The Netherlands

The British School in The Netherlands (BSN) breidt zijn campus in Leidschenveen uit met voortgezet onderwijs op de bestaande campus van Junior School Leidschenveen (JSL) met 550 extra leerplekken.

De uitbreiding naar ontwerp van Kraaijvanger Architects richt zich op de groeiende vraag naar internationaal onderwijs in heel Nederland. Ingenieursbureau KVMC is geselecteerd als installatie,- en duurzaamheidsadviseur voor dit prachtige project!

De uitbreiding voegt 7.202 m2 toe aan de bestaande 9.567 m2 aan huidige JSL-faciliteiten. De ontwikkeling van een middelbare school op de bestaande campus is een bewijs van de ambitie van de BSN om een leercontinuüm (in de leeftijd van 3-18 jaar) te creëren. Het ontwerp van de nieuwe campus zal hier ook op gericht zijn. In september 2018 verwelkomt de school haar eerste middelbare scholieren in de brugklas (leeftijd 11-12). Het is de bedoeling dat de middelbare school elk jaar groter wordt, omdat het elk nieuw schooljaar een brugklas toevoegt.

Nieuw ontwerp campus

Naast dat het ontwerp flexibele leerruimtes bevat, beschikt de nieuwe middelbare school over dakterrassen , sportvelden, een grote sporthal en een innovatieve ‘Assembly Dome’. Deze futuristische ruimte stelt studenten van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs in staat om een plek te delen waar ze kunnen eten, werken en presenteren. Het dak van de koepel wordt bedekt met gras voor buitenspeelruimte voor de kinderen.

Duurzaamheid

De nieuwe faciliteiten in Leidschenveen zullen ook veel duurzame elementen bevatten die de energieprestaties zullen verbeteren zoals zonnepanelen en ventilatie met CO2-sensoren. Hiermee wordt invulling gegeven aan Cradle to Cradle ambities. De uitbreiding voegt 7.202 m2 toe aan de bestaande 9.567 m2 aan huidige JSL-faciliteiten. De oplevering van de eerste fase van de campusuitbreiding in Leidschenveen is gepland voor mei 2019.

Presentatie: BENG vervangt de EPC
Presentatie: BENG vervangt de EPC
Presentatie: BENG vervangt de EPC

Woongebouw met actieve plint aan de Spuiboulevard

In de komende jaren zal de drukke Spuiboulevard in Dordrecht veranderen in een stedelijke woonomgeving. In opdracht van Van Pelt ontwikkelt b.v. heeft Mei architects en planners samen met KVMC een nieuw duurzaam gebouw voor gezond, stedelijk wonen ontworpen. Dit alles zal plaats vinden op de plek van een leegstaand kantoor dat hier al jaren gevestigd is. Het nieuwe gebouw zal 53 appartementen bevatten die flexibel kunnen worden ingericht op een commerciële plint vol activiteiten: ‘De Johan van Beverwijck’.

Mei ontwierp het gebouw in drie sculpturale blokken op een levendige plint. De plint is van dubbele hoogte, met royale entreehallen naar de appartementen. Om goed contact te maken met de omliggende gebouwen is de gevel aan de Spuiboulevardzijde verdeeld in drie verbindende delen, die verschillen in kleur en textuur. Een subtiel variërend diepte-effect in de metselwerkpatronen maakt de gevels nog specialer. De verticaliteit in de gemetselde façades zal worden benadrukt met gevelopeningen die groter worden naarmate het gebouw hoger wordt.

Bites
Door een paar ‘bites’ uit het volume te nemen, zijn er een aantal speciale accenten gemaakt op de hoeken van het gebouw. Op de rotonde langs de zogenaamde ‘rode loper’, de belangrijkste voetgangersroute van het station naar het stadscentrum, creëert de sculpturale hoek extra ruimte voor een meer ‘open’ openbare ruimte.

Parkeergarage in de plint
De zuidkant aan de Beverwijckplaats is informeler. De cascade gevel aan de zonzijde, met een samenstelling van balkons en royale terrassen, laat zien dat De Johan van Beverwijck een echt ‘volkshuis’ is. De parkeergarage in de plint krijgt een façade van geperforeerd aluminium gecombineerd met een vegetatie van blauweregen en clematis.

Stadsverwarming
Het gebouw zal worden aangesloten op de stadverwarming van HVC binnen Dordrecht. De appartementen worden voorzien van balansventilatie door middel van een WTW-ventilatie-unit. Doordat de parkeergarage bouwkundig slim is ontworpen, wordt deze natuurlijk geventileerd. Hetgeen resulteert in een aanzienlijke besparing op het gebied van installatietechniek gedurende de hele levenscyclus van het project.

Integratie en samenwerking
Binnen dit project wordt door alle partijen integraal samengewerkt in het BIM Model. De BIM-methode leidt tot een veel betere integratie en samenwerking tussen alle partijen die zijn betrokken bij de bouwwerkzaamheden, zowel tijdens de ontwerpfase als bij de realisatie van het project. Dit verschaft duidelijkheid in de samenhang tussen het architectonische ontwerp, de bouw en het ontwerp van technische installaties.

De Johan van Beverwijck
De Johan van Beverwijck
Presentatie: BENG vervangt de EPC

Laat uw MPG-berekening opstellen door KVMC!

Per 1 januari 2018 zijn er aan de milieuprestatieberekening eisen verbonden. De eisen zijn er om af te rekenen met de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft de milieubelasting van de toepaste materialen in het gebouw aan. Bij de bepalingsmethode voor de MPG wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten voor emissies en grondstoffen, in kengetallen, zijn verwerkt. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter dan of gelijk zijn aan 100 m². Ingenieursbureau KVMC heeft veel ervaring met het opstellen van en advisering in de MPG-berekening.

Toepassing MPG-berekening
Aan de hand van de MPG-software berekenen wij de milieubelasting van het gebouw. Er zijn twee toepassingen voor een MPG-berekening:

  • Toepassing 1: Een voorberekening van de MPG. Dit wordt gebruikt ter indicatie van de milieubelasting van uw gebouw. Denk hierbij aan praktische toepassingen zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA). We kunnen in een vroeg stadium verschillende varianten doorrekenen om de meest optimale situatie te bepalen.
  • Toepassing 2: Een definitieve MPG-berekening waar de oorspronkelijke gebruikte materialen vaststaan. Is de milieuprestatieberekening verplicht? De milieuprestatieberekening is sinds 1 januari 2013 verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook vraagt het omgevingsloket (OLO) sinds 1 juli 2014 om de MPG-berekening toe te voegen aan de checklist

Let op: Per 1 januari 2018 zijn er aan de milieuprestatieberekening eisen verbonden. De eisen zijn er om af te rekenen met de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is. Zo zullen opdrachtgevers en architecten uitgedaagd worden om duurzamere keuzes te maken op basis van een vooraf bepaalde rekenmethode.

Offerte binnen 24 uur
Mail uw (schets-) ontwerp naar info@kvmc.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.

MPG Berekening

Kindcentrum BuitenRijck te Rijswijk is gereed en opent haar deuren

Kindcentrum BuitenRijck te Rijswijk is gereed en opent haar deuren

Voor de kerstvakantie heeft SMT Bouw & Vastgoed de nieuwbouw van Kindcentrum BuitenRijck opgeleverd. De gebruikers hebben de nodige inspanning verricht om het gebouw gereed te maken voor gebruik.

Namens de gemeente Rijswijk heeft wethouder Nicole Dierdorp maandag 8 januari 2018 feestelijk de deuren van de nieuwbouwlocatie van Kindcentrum BuitenRijck in RijswijkBuiten geopend. Op deze ochtend is zij samen met de kinderen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders vanaf de tijdelijke locatie naar het nieuwe onderkomen voor Kindcentrum BuitenRijck gelegen aan de Metelerkampstraat in RijswijkBuiten gelopen.

In het nieuwe Kindcentrum zijn vandaag 180 leerlingen gestart. De opvang van de kinderen van 0 tot 4 jaar zal later naar de nieuwe locatie verhuizen. Het Kindcentrum is niet alleen een basisschool, maar ook kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar (dagopvang en buitenschoolse opvang). Daarnaast biedt de nieuwe locatie ruimte voor een sportzaal, die tevens voor derden bruikbaar is, alsmede een welzijnsruimte. Bijna iedere functie heeft hiervoor een eigen plek gekregen met elk een eigen entree en herkenbaarheid.

Naast een gezond binnenklimaat zijn tal van maatregelen getroffen voor het creëren van een energiezuinig en milieuvriendelijk gebouw. Zo is op het dak van het gebouw 230m2 aan zonnepanelen geplaatst om te voorzien in het overgrote deel van de eigen energievraag. Tevens is aandacht besteed aan de duurzaamheid in relatie tot het onderhoud en de exploitatie van het onderwijsgebouw over een lange periode. Hiermee sluit ook het Kindcentrum aan op de duurzame ambities van de ontwikkeling van RijswijkBuiten.

Het ontwerpteam van deze Design & Build bestond uit SMT Bouw & Vastgoed, LIAG Architecten en ingenieursbureau KVMC. KVMC was verantwoordelijk voor het integrale (Installatieadvies, bouwfysischadvies, brandveiligheid en duurzaamheid ) ontwerp van deze frisse school!

Presentatie: BENG vervangt de EPC