KVMC geeft financieel, bouwkundig en technisch inzicht bij EPG-berekening 

KVMC geeft financieel, bouwkundig en technisch inzicht bij EPG-berekening

Tegenwoordig dienen nieuwbouwwoningen ten behoeve van de vergunningaanvraag voorzien te zijn van een berekening van de energieprestaties, de zogeheten EPG-berekening. Een groot aanbod aan varianten, bestaande uit diverse installatietechnische systemen en de hierbij behorende EPG-scores, worden een opdrachtgever in de praktijk vaak aangeboden. Deze opdrachtgever wordt geacht een keuze te maken, die uitsluitend op basis van de EPG-score gebaseerd is. KVMC ziet dat echter anders en is van mening dat de keuze voor een bepaalde variant niet uitsluitend op de EPG-score gebaseerd hoeft te zijn. Wij onderscheiden de volgende aspecten die van belang zijn om een goede, onderbouwde keuze te maken: EPG-score (energieprestatie van het gebouw). Bouwkundige consequenties (denk bijvoorbeeld aan schachtafmetingen, te reserveren technische ruimte in woning, dimensioneren thermische schil of afmeting kozijnen). (Installatie)technische consequenties (denk aan gebruikservaring installatietechnische systemen). Financiële consequenties (Total Cost of Ownership, waarbij inzicht wordt gegeven in zaken als investeringskosten, onderhoudskosten, energiekosten per jaar, eventuele opbrengsten en terugverdientijden). Op basis van het feit dat de keuze voor een bepaalde variant niet enkel en alleen afhangt van de EPG-score, kwam Burgland Projectontwikkeling B.V. met KVMC in contact over het te realiseren project Poort van Stolwijk. In een eerder stadium had Burgland Projectontwikkeling B.V. enkele EPG-varianten laten samenstellen en uiteindelijk deelde het bedrijf de mening van KVMC. De Poort van Stolwijk omvat de bouw van in totaal 32 woningen met zeer gevarieerde verschijningsvormen. Het heeft geleid tot in totaal 26 te onderscheiden woningtypen, met als gevolg dat hier 26 individuele EPG-berekeningen opgesteld dienen te worden. KVMC heeft hier derhalve per type woning de financiële, technische en bouwkundige consequenties inzichtelijk gemaakt. Een goed praktijkvoorbeeld van de voordelen van een integrale benadering, de combinatie bouw en techniek en de kracht van KVMC!

Architect: Quadrant Architecten BNA

Onze blogs