Laat uw MPG-berekening opstellen door KVMC! 

Per 1 januari 2018 zijn er aan de milieuprestatieberekening eisen verbonden. De eisen zijn er om af te rekenen met de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft de milieubelasting van de toepaste materialen in het gebouw aan. Bij de bepalingsmethode voor de MPG wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten voor emissies en grondstoffen, in kengetallen, zijn verwerkt. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter dan of gelijk zijn aan 100 m². Ingenieursbureau KVMC heeft veel ervaring met het opstellen van en advisering in de MPG-berekening.

Toepassing MPG-berekening

Aan de hand van de MPG-software berekenen wij de milieubelasting van het gebouw. Er zijn twee toepassingen voor een MPG-berekening:

  • Toepassing 1: Een voorberekening van de MPG. Dit wordt gebruikt ter indicatie van de milieubelasting van uw gebouw. Denk hierbij aan praktische toepassingen zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA). We kunnen in een vroeg stadium verschillende varianten doorrekenen om de meest optimale situatie te bepalen.
  • Toepassing 2: Een definitieve MPG-berekening waar de oorspronkelijke gebruikte materialen vaststaan. Is de milieuprestatieberekening verplicht? De milieuprestatieberekening is sinds 1 januari 2013 verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook vraagt het omgevingsloket (OLO) sinds 1 juli 2014 om de MPG-berekening toe te voegen aan de checklist

Let op: Per 1 januari 2018 zijn er aan de milieuprestatieberekening eisen verbonden. De eisen zijn er om af te rekenen met de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is. Zo zullen opdrachtgevers en architecten uitgedaagd worden om duurzamere keuzes te maken op basis van een vooraf bepaalde rekenmethode.

Offerte binnen 24 uur

Mail uw (schets-) ontwerp naar info@kvmc.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.

Onze blogs