Laat uw MPG-berekening opstellen door KVMC!

Per 1 januari 2018 zijn er aan de milieuprestatieberekening eisen verbonden. De eisen zijn er om af te rekenen met de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is.

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft de milieubelasting van de toepaste materialen in het gebouw aan. Bij de bepalingsmethode voor de MPG wordt uitgegaan van de levenscyclusanalyse (LCA) waarin van bouw tot sloop de milieukosten voor emissies en grondstoffen, in kengetallen, zijn verwerkt. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter dan of gelijk zijn aan 100 m². Ingenieursbureau KVMC heeft veel ervaring met het opstellen van en advisering in de MPG-berekening.

Toepassing MPG-berekening
Aan de hand van de MPG-software berekenen wij de milieubelasting van het gebouw. Er zijn twee toepassingen voor een MPG-berekening:

  • Toepassing 1: Een voorberekening van de MPG. Dit wordt gebruikt ter indicatie van de milieubelasting van uw gebouw. Denk hierbij aan praktische toepassingen zoals de milieu-investeringsaftrek (MIA). We kunnen in een vroeg stadium verschillende varianten doorrekenen om de meest optimale situatie te bepalen.
  • Toepassing 2: Een definitieve MPG-berekening waar de oorspronkelijke gebruikte materialen vaststaan. Is de milieuprestatieberekening verplicht? De milieuprestatieberekening is sinds 1 januari 2013 verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook vraagt het omgevingsloket (OLO) sinds 1 juli 2014 om de MPG-berekening toe te voegen aan de checklist

Let op: Per 1 januari 2018 zijn er aan de milieuprestatieberekening eisen verbonden. De eisen zijn er om af te rekenen met de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is. Zo zullen opdrachtgevers en architecten uitgedaagd worden om duurzamere keuzes te maken op basis van een vooraf bepaalde rekenmethode.

Offerte binnen 24 uur
Mail uw (schets-) ontwerp naar info@kvmc.nl en u ontvangt binnen 24 uur uw vrijblijvende offerte.

MPG Berekening

Voldoet u per 1 januari 2018 aan de MPG-grenswaarde?

Voldoet u per 1 januari 2018 aan de MPG-grenswaarde?

 

De Milieuprestatiegebouw berekening wordt per 1 januari 2018 gehandhaafd met een grenswaarde van €1 (MKI) per m2 bruto vloeroppervlak (BVO) per jaar. De verwachting is dat de grenswaarde voor MPG de komende jaren steeds strenger wordt. Wat betekent dat voor aannemers en producenten van bouwmaterialen? De ontwikkelaar, aannemer of architect krijgt immers alleen een omgevingsvergunning voor een nieuwe woning of kantoorgebouw als de MPG berekening is gemaakt en het resultaat onder deze MKI-grenswaarde ligt.

MPG = Milieu Prestatie Gebouw
MPG staat voor Milieu Prestatie Gebouw en is een berekening waarmee de milieubelasting van het gebouw wordt bepaald. Dit zijn de (fictieve) kosten die gemaakt zouden moeten worden om de schade aan het milieu die ontstaat door materiaalgebruik weer ongedaan te maken. De milieubelasting wordt uitgedrukt in euro’s per vierkante meter bruto vloeroppervlak per jaar

De MPG is al 5 jaar verplicht
Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning is een milieuprestatieberekening al verplicht vanaf 2013. Er is toen echter geen harde prestatie-eis gesteld waardoor de MPG vaak niet werd ingediend; ook lieten veel overheden de naleving achterwege bij het toetsen van de vergunningen. Met de invoering van de grenswaarde kan de MPG nu eindelijk getoetst worden waardoor het indienen én controleren zinvol wordt.

Optimaliseer het ontwerp
In elke fase van het ontwerpproces zijn slimme keuzes te maken om de milieubelasting van een gebouw te verlagen. Denk hierbij aan compact bouwen (oppervlakte thermische schil t.o.v. bvo minimaliseren), minimaliseren van materiaalgebruik (slanke constructies), het gebruik van producten/materialen met een lage milieubelasting of hergebruik van producten/materialen.

Voor aanvullende informatie, een offerte of advies over een Milieuprestatie berekening MPG Berekening kunt u contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.

 

Weizigt Natuur en Milieu Centrum

Feestelijk eerste paal Kindcentrum BuitenRijck

Feestelijk eerste paal Kindcenntrum BuitenRijck

 

Het Kindcentrum BuitenRijck biedt kinderen van 0 tot 12 jaar doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Binnen de leerpleinen 0-6 en 6-12 jaar gaan onderwijs en kinderopvang hand in hand. Naar verwachting is de definitieve locatie aan het einde van dit jaar gereed, waardoor de kinderen in het nieuwe jaar kunnen starten in het nieuwe Kindcentrum.

 

SMT realiseert in opdracht van gemeente Rijswijk de nieuwbouw van het markante Kindcentrum BuitenRijck te RijswijkBuiten. Het project wordt in een Design & Build overeenkomst (UAV-Gc) uitgevoerd. Het duurzame ontwerp is van LIAG Architecten en ingenieursbureau KVMC en heeft de naam “Woonkamer van Sion” meegekregen. In het kind centrum zal een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang worden gehuisvest. Op de tweede verdieping komt een sportvoorziening, die voor zowel de school als derden bruikbaar is. Voor de gemeente is een welzijnsvoorziening voorzien. Iedere functie heeft een eigen plek gekregen binnen het centrum met elk een eigen entree en herkenbaarheid. Toekomstige gebruikers van het nieuw te realiseren complex zijn Lucas Onderwijs met de basisschool De Buit, Stichting Rijswijkse Kinderopvang met kinderdagopvang Eigenwijs en buitenschoolse opvang en de Gemeente Rijswijk.

 

 

Weizigt Natuur- en Milieu Centrum te Dordrecht

MPG = 1; Milieudata gaan tellen per 2018

MPG = 1; Milieudata gaan tellen per 2018

 

Vanaf 1-1-2018 dienen alle nieuwe woningen en kantoren te voldoen aan een maximale grenswaarde van MPG<1. MPG staat voor MilieuPrestatie Gebouwen. De grenswaarde zal de markt stimuleren om zich ook op materiaalgebied met duurzame prestaties te onderscheiden, net als bij de energieprestatie gebouwen (EPG). Opdrachtgevers kunnen een concrete bijdrage leveren door nu al te vragen naar de MPG-score. Zo bouwt Nederland steeds duurzamer!

 

Sinds 1 januari 2013 is het al verplicht bij elke aanvraag van een bouw- of omgevingsvergunning een milieuprestatieberekening uit te laten uitvoeren. Een grenswaarde ontbrak nog omdat in het Overlegplatform Bouwregelgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken was afgesproken met de markt eerst ervaring met de MPG op te doen.

De MPG wordt berekend op basis van het materiaalgebruik met gebruikmaking van milieudata uit de Nationale Milieu Database (NMD). Met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWWwerken kan de MPG op eenduidige en controleerbare wijze worden vastgesteld. Een grenswaarde legt een bodem in de markt waar het gaat om duurzaamheidsprestaties en zorgt voor een gelijk speelveld. Een aanscherping van de grenswaarde stimuleert de verdere verbetering van de duurzaamheidsprestaties.

De voorgenomen grenswaarde voor het Bouwbesluit wordt gesteld op maximaal € 1,- per m². Om met uw gebouw aan de MPG eis te kunnen voldoen, moet u wellicht veranderingen doorvoeren in het ontwerp.

Ingenieursbureau KVMC gaat graag met u in gesprek om uw ontwerp te optimaliseren. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van MPG berekeningen bij de duurzaamheidskeurmerken BREEAM-NL en GPR Gebouw. De eisen waaraan een MPG moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie liggen aanmerkelijk hoger dan de voorgestelde grenswaarde. Dankzij onze ervaring met deze strenge eisen hebben we veel kennis en kunde in huis om de MPG berekening voor uw gebouw onder de grenswaarde te krijgen.

 

 

Weizigt Natuur- en Milieu Centrum te Dordrecht