BREEAM-NL en integraal advies van KVMC

BREEAM-NL

BREEAM-NL is een standaard voor duurzaamheid en meet het prestatieniveau van een gebouw. Een gebouw wordt getoetst aan de hand van diverse criteria, zoals energiezuinigheid, de herkomst van materialen en de wijze waarop het gebouw wordt gebruikt. Het gaat dus om duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

KVMC beschikt over BREEAM-NL-experts voor nieuwbouw en renovatie, maar ook voor bestaande utiliteitsbouw (BREEAM-NL In-Use). Deze experts kunnen een projectteam ondersteunen met het behalen van BREEAM-NL-certificering. Daarnaast kan KVMC een integraal advies geven door naast duurzaamheid ook te adviseren op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek. Door deze integrale werkwijze kan er efficiënter worden gewerkt.

Vanwege de brede kennis binnen het bedrijf kan er ook advies gegeven worden en rapportages worden opgesteld voor vele credits, denk bijvoorbeeld aan de credits zoals:

  • ENE-1, ‘Energie-efficiëntie’, EPC-berekeningen
  • ENE-5 ‘Toepassing hernieuwbare energie’, Haalbaarheidsonderzoeken
  • HEA-1 ‘Daglichttoetreding’, Daglichtberekeningen
  • HEA-10 ‘Thermisch comfort’, Temperatuuroverschrijdingsberekeningen
  • MAT-1 ‘Bouwmaterialen’, MPG/materiaal- berekeningen

Bent u op zoek naar een BREEAM-NL-expert? Of heeft u berekeningen nodig of input voor BREEAM-credits? Neem dan contact met KVMC op voor meer informatie.

Max and Moore  BREEAM excellent
Dow Chemicals BREEAM Very Good

Subsidiewijzer duurzame bouw

Subsidiewijzer

Duurzaam bouwen is meer dan een trend. Duurzaam bouwen heeft de toekomst. Zowel bij grootschalige ontwikkelingen als bij reguliere vervangingen, geeft de overheid flinke fiscale subsidies om duurzaam vastgoed te realiseren. Middels de fiscale subsidiewijzer duurzame bouw 2020 heeft u inzicht wat er allemaal mogelijk is.

Wellicht realiseert u een gebouw met een lagere energieprestatie waarde dan de norm of met een flinke verbetering van het energielabel? De overheid verstrekt dan een zogenaamde groenverklaring. Met deze groenverklaring krijgt u bij veel banken een rentekorting , die oploopt tot 0,5% voor 10 jaar.

Vragen? Stel ze aan een van de adviseurs van Ingenieursbureau KVMC via info@kvmc.nl of 078 – 651 03 00

Fiscale subsidiewijzer duurzame bouw 2020

BREEAM Very good voor nieuw Hoofdkantoor Dow Chemicals

Dow Chemicals bouwt in Terneuzen het nieuwe hoofdkantoor van de Benelux. In 2015 heeft Dow de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 gepresenteerd. Deze doelstellingen hebben niet enkel invloed op de chemie, maar ook op de omgeving, werknemers en blauwdruk.

Het is een logisch dat het nieuwe hoofdkantoor binnen de duurzaamheidsambitie past. Zodoende is er gekozen om het gebouw BREEAM te certificeren. Momenteel is er slechts één gebouw met een BREEAM Nieuwbouw en Renovatie certificaat in Zeeland. Dow Chemicals zal het tweede zijn van deze provincie en de eerste van Zeeuws-Vlaanderen. KVMC is hierbij betrokken, zowel als commissioningsmanager (Man 1 Prestatieborging) als BREEAM Expert.

KVMC als integraal adviseur

Begin 2016 is ingenieursbureau KVMC geselecteerd als integraal adviseur voor het ambitieuze nieuwbouwproject. Door de adviezen op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid integraal bij KVMC in opdracht te geven, is er een aanzienlijke efficiëntieslag genomen. Hierdoor zijn we gezamenlijk met de andere ontwerpende partijen instaat gebleken om binnen de korte planning een ontwerp te realiseren die perfect paste binnen de duurzaamheidsambities, het PvE en het budget van de opdrachtgever.

Het hoofdkantoor

In dit nieuwe gebouw op het nieuwe Maintenance Value Park in Terneuzen (Hoek) worden bijna duizend werkplekken gerealiseerd in kantoortuinen. Het gebouw heeft een open structuur, groot atrium, sportfaciliteiten en een bedrijfsrestaurant. Werknemers worden gepromoot om op de fiets naar het werk te gaan door de aanwezigheid van de ruime fietsenstalling en de mogelijkheid om te douchen.

BREEAM Very Good

Het hoofdkantoor van Dow is ontworpen door Group A Architects en gebouwd door Cordeel. Met een score van > 55% is het de ambitie om het gebouw BREEAM Very Good te certificeren. Dit betekent dat er bij het ontwerp en de bouw van dit project veel aandacht is besteed aan duurzaamheid in de brede zin van het woord.

Gezondheid en energie

Het binnenklimaat is van belang voor de medewerkers. De gevels zijn dusdanig ontworpen dat er een hoog daglichtfactor is en alle werkplekken vrij zicht hebben naar buiten of naar het beneden gelegen atrium. De toepassing van Ledverlichting en de (binnen) zonwering zorgen ervoor dat de gebruikers zelf het gewenste licht kunnen bepalen.

De vraag gestuurde en gezoneerde ventilatie speelt mee in de flexibiliteit van het gebouw. In combinatie met de lucht-water-warmtepompen wordt het gebouw op duurzame wijze van warmte en koeling voorzien. Aangevuld met PV-panelen wordt er ruimschoots voldaan aan de energie-eisen. Hiermee draagt de score van gezondheid en energie voor een groot deel mee aan de eindscore.

Afval

Door bewust om te gaan met afval in zowel het gebouw als op de bouwplaats, is er de doelstelling om een extra innovatiepunt te behalen voor afvalmanagement (WST-3a).

Expert en Commissionings werkzaamheden

KVMC is betrokken als BREEAM Expert. Wij begeleiden het certificeringsproces en controleren de aangeleverde bewijslast ten behoeve van het certificaat. Daarnaast worden de installaties na oplevering het eerste jaar gecontroleerd door de commissioningsmanager vanuit KVMC. Wij controleren of de installaties naar behoren werken om de gebruiker van het gewenste comfort, waarop het gebouw ontworpen is, te voorzien.

BREEAM Very good voor nieuw Hoofdkantoor Dow Chemicals
BREEAM Very good voor nieuw Hoofdkantoor Dow Chemicals

BREEAM behoudt belastingvoordeel in milieulijst 2018

BREEAM behoudt belastingvoordeel in milieulijst 2018

 

Eind 2017 is de nieuwe milieu lijst 2018 gepresenteerd. Net als in 2017 BREEAM-NL wederom vermeld met een code D of E. Dit betekent dat u, als u dit jaar investeert in duurzame bouw met een BREEAM-certificering, belastingvoordeel kan behalen. Het voordeel komt neer op 3,3 % tot 6,6% netto teruggave van uw totale investering. Met de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt u een beter en duurzamer gebouw, dat zelfs goedkoper kan uitpakken dan zonder BREEAM.

KVMC heeft diverse BREEAM Experts in dienst, tevens kunnen wij het subsidietraject voor jullie verzorgen.

Vragen over BREEAM of subsidiemogelijkheden? Neem contact op met KVMC.

Presentatie: BENG vervangt de EPC

KVMC ontwerpt nieuw hoofdkantoor Dow Benelux

KVMC ontwerpt nieuw hoofdkantoor Dow Benelux

 

Dow Benelux is gestart met de eerste voorbereidingen van de bouw van hun nieuwe hoofdkantoor in Terneuzen. Het nieuwe onderkomen moet een blikvanger worden op het nieuwe Maintenance Value Park naast de Westerscheldetunnel.

 

Behalve het hoofdkantoor van de chemiereus voor Nederland, België en Luxemburg verhuizen ook ondersteunende diensten naar het nieuwe kantoor. Een van die ondersteunende diensten is het service-center dat ondersteuning biedt aan de vestigingen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India.

Op dit moment zit het personeel van Dow verspreid over veel gebouwen die op of net buiten het Dow-terrein staan. Met het nieuwe hoofdkantoor moet daar een einde aan komen. Er is plaats voor duizend werknemers op de nieuwe locatie, waarmee wordt geanticipeerd op een sterke groei van het aantal banen bij voornamelijk het service center.

Met de daadwerkelijke bouw wordt na de zomervakantie begonnen. Het is de bedoeling dat het kantoor eind 2018 klaar is.

KVMC is geselecteerd als integraal adviseur op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid. Cordeel Nederland is hoofdaannemer van het project en Group A architects is verantwoordelijk voor het architectonische ontwerp.

DE WEG NAAR EEN DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING