Oranjetuin Dordrecht

Onderzoek naar de Paris Proof Indicator

Suzanne den Hollander behaalde afgelopen jaar haar diploma hbo bouwkunde na haar afstudeerperiode bij KVMC. Tijdens deze periode voerde ze onderzoek uit naar de Paris Proof Indicator, een nieuwe toegevoegde waarde binnen de MPG-berekening.

Halverwege 2022 werd als reactie op het historische Klimaatakkoord van Parijs in 2015 de nieuwe grenswaarden genaamd de Paris Proof indicator geïntegreerd in de GPR-software. Deze indicator heeft tot doel de ambitie van het akkoord te ondersteunen, het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °C.

‘Met mijn onderzoek wilde ik niet alleen duidelijk krijgen wat de betekenis en werking van de Paris Proof Indicator is, maar ook hoe deze op dit moment scoort, wat de materialen scoren binnen de PPI en wat er gedaan kan worden om de score te verlagen. De gemiddelde eengezinswoning scoort momenteel een te score op de Paris Proof Indicator. Binnen de projecten van KVMC kwam dit bijna neer op het dubbele aan wat is toegestaan vergeleken met de gestelde grenswaarden.’

Suzanne den Hollander

"De gemiddelde eengezinswoning scoort momenteel een te hoge score, bijna het dubbele van de toegestane grenswaarden."

Wat is de Paris Proof Indicator?
De Paris Proof-indicator is een meetinstrument waarmee je kunt meten wat de uitstoot is van CO₂ tijdens de productie- en bouwfases van een project. Deze indicator richt zich voornamelijk op de eerste vijf sub-levensfasen van het bouwproces, beginnend bij de productie van materialen tot aan het daadwerkelijke bouwproces. Het is een handig hulpmiddel waarmee gecontroleerd kan worden hoe milieuvriendelijk projecten zijn en waar verbetering kan worden toegepast om de impact op het klimaat te verminderen.

Focus op nieuwbouweengezinswoningen
‘Het was best uitdagend om mijn onderzoek goed af te bakenen, vooral vanwege de diversiteit van het onderwerp en de vele verschillende richtingen die verkend konden worden. Uiteindelijk heb ik gekozen om mij te richten op seriematige woningbouw. Specifiek koos ik voor nieuwbouweengezinswoningen omdat deze woningen te maken krijgen met de strengste PPI-grenswaarden en het de meest voorkomende type woningen in Nederland zijn.’

Haalbaarheid van de grenswaarden
‘Mijn belangrijkste doel met dit onderzoek was om een duidelijk inzicht te krijgen van de betekenis en werking van de PPI. En heb ik ook onderzocht of het haalbaar is om binnen het gevelelement, met betrekking tot materiaalgebruik, te voldoen aan zowel de gestelde en de voorspelde grenswaarden.’

De gevel
‘Voor mijn onderzoek heb ik het zwaarstwegende onderdeel binnen de Paris Proof Indicator score uit de door mij geselecteerde woning bepaald. De gevel scoorde binnen de gekozen woning het hoogste PPI-aandeel. Daardoor heb ik besloten me specifiek op de gevel te focussen. Aan de hand hiervan ben ik tot mijn onderzoeksvraag gekomen: Met welk materiaalgebruik is de Paris Proof score van een gevelopbouw te verlagen en is het mogelijk om aan de toekomstige grenswaarden te voldoen met de beschikbare database binnen de GPR-software?’

Aanbevelingen
‘Mijn materiaalonderzoek toonde aan dat het mogelijk is om te voldoen aan de toekomstige PPI-grenswaarde met de beschikbare gevelmaterialen in de database binnen de GPR-software. Deze is gekoppeld aan de Nationale Milieudatabase. Het nadelige is wel, dat de beschikbare database erg beperkt is en er weinig goed scorende materialen beschikbaar zijn binnen de gevelafdeling in de GPR-software.’

Suzanne den Hollander

''CLT blijkt het best scorende materiaal te zijn voor de gevelopbouw.''

‘De gevelopbouw van de gekozen woning behaalde een te hoge PPI om aan de gestelde grenswaarden te voldoen. Om wel te kunnen voldoen heb ik drie verschillende benaderingen overwogen, elk met een ander thema. Uiteindelijk is CLT, Cross Laminated Timber, het best scorende materiaal, binnen het gevelelement in de GPR-software. De gevel opbouwen waar CLT als binnenspouwblad worden gebruikt zijn daarom ook het meest toekomstbestendig doordat CLT een biobased materiaal is. Biobased materialen zijn voordelig doordat planten en bomen tijdens het groeiproces CO₂ opnemen. Als je met deze materialen bouwt, wordt de CO₂ daarna langdurig opgeslagen.’

Een waardevolle afsluiting
‘Mijn onderzoek naar de MPG en PPI was echt een waardevolle en uitdagende manier om mijn studie mee af te ronden. Het heeft me niet alleen een hoop kennis opgeleverd, maar ik kan deze kennis nu ook toepassen in mijn werk als  bij KVMC. Het helpt mij ook om onze opdrachtgevers beter te adviseren met duurzame oplossingen.’

Duurzaam advies waar je op kan bouwen
Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen om jouw project te optimaliseren en te voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen? Neem dan zeker contact met ons op voor advies waar je op kan bouwen. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het milieu en bouwen aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Onze blogs