Subsidie Valveco goed gekeurd

Op 17 december 2012 heeft KVMC bij AgentschapNL een verzoek om verklaring Energie-investeringsaftrek ingediend voor haar opdrachtgever, Valve Invest BV te Barendrecht

In het kader van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek (EIA) is een luchtgerelateerde warmtepomp (code 211104 op de energielijst) gemeld. Op 30 januari 2013 heeft KVMC een schrijven ontvangen waarin wordt gemeld dat AgentschapNL heeft besloten een verklaring af te geven. Dit betekent dat het gemelde bedrag door de opdrachtgever in mindering kan worden gebracht op de vennootschapsbelasting over het boekjaar 2012. Een mooi resultaat dat is behaald, mede door de inzet van de uitvoerende partijen op het project. KVMC is dus ook uw partner voor het eventueel verkrijgen van subsidie!

Onze blogs