Wij gaan op vakantie!  Week 31 en 32 heeft KVMC een collectieve vakantiesluiting

Vluchtroutes: voldoende veilig? 

Brandveiligheid is één van de belangrijkste ontwerpaspecten in nieuwe ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Onderdeel van brandveiligheid is het bepalen van voldoende vluchtcapaciteit, zodat (een onderdeel van) een gebouw veilig en op tijd kan worden ontruimd.

In het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn handvatten gegeven voor het bepalen van voldoende doorstroomcapaciteit, zodat een gebouw op tijd kan worden ontruimd in geval van een calamiteit (bijv. brand). Er worden diverse eisen gesteld aan bijvoorbeeld de totale ontruimingstijd en de ontruimingstijd van ruimtes gelegen op dezelfde bouwlaag als de bedreigde ruimte. Zo is bijvoorbeeld gesteld dat een gebouw zonder aanvullende voorzieningen voor veilige vluchtroutes binnen 15 minuten ontruimd moet kunnen zijn. Door het toevoegen van extra beschermde vluchtroutes of veiligheidsvluchtroutes is het toegestaan deze ontruimingstijd te verlengen tot respectievelijk 20 of 30 minuten.

KVMC voorziet opdrachtgevers met dergelijke vraagstukken en helpt bij het berekenen van de capaciteit van een vluchtroute. KVMC maakt inzichtelijk of het beoogde gebouw voldoende veilig en op tijd kan worden ontruimd. Bent u benieuwd of uw gebouw voldoende veilig is? Of dient u aan te tonen dat de capaciteit voldoende is voor bijvoorbeeld een omgevingsvergunningaanvraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze blogs