Voor de nieuwbouw van laboratoria en kantoren in ’s-Hertogenbosch heeft KVMC het ontwerp en de prijs gecontroleerd. Met name bij het toetsen van de haalbaarheid van de Lange Termijn Energie Opslag heeft KVMC een belangrijke rol gespeeld.

Kwaliteit en energieopslag

Het bedrijf waarvoor de nieuwbouw plaatsvindt, houdt zich bezig met het langdurig testen van medicijnen. Bij geringe afwijkingen in temperatuur, luchtvochtigheid, luchtzuiverheid en drukhiërarchie worden testresultaten ongeldig verklaard. Om deze reden worden er zeer hoge eisen gesteld aan kwaliteit en beschikbaarheid van de installaties.

Energieopslag

Om het hoge energiegebruik te beperken, wordt er gebruik gemaakt van Lange Termijn Energie Opslag. De in de zomer weggekoelde warmte wordt opgeslagen in de bodem en in de winter gebruikt voor verwarming.

In het voortraject heeft KVMC voor de opdrachtgever het ontwerp en de prijs gecontroleerd. We hebben in het bijzonder een belangrijke rol gespeeld bij het toetsen van de haalbaarheid van de Lange Termijn Energie Opslag. In de realisatiefase hebben we de uitvoeringsbegeleiding en de kwaliteitscontrole van de werktuigkundige installaties verzorgd.

Locatie: Den Bosch

Onze blogs