Buurthuis De Branding

Het buurtcentrum De Branding in de Rotterdamse wijk Crooswijk is een plek waar alle buurtbewoners welkom zijn. De gemeente Rotterdam gaat als opdrachtgever investeren in het buurthuis, na de renovatie gaat het buurt centrum verder onder de naam De Nieuwe Branding.

In opdracht van Ingenieursbureau Multical B.V. te Rotterdam heeft KVMC diverse akoestische en bouwfysische onderzoeken gedaan en is er een geheel nieuw ontwerp aangeleverd voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

Het nieuwe wijkcentrum bestaat straks uit een grote en een kleine zaal voor o.a. partijen en activiteiten. Tevens worden er een aantal kantoorruimten, een buitenschoolse opvang en een vrijwilligerswinkel gehuisvest. De totale oppervlakte van het wijkcentrum bedraagt ca. 1250 m². Start van de renovatie is gepland in het eerste kwartaal van 2017.

Locatie: Rotterdam

Onze blogs