De Repelaer

De Repelaer behoort tot de stichting H3O. H3O is een christelijke organisatie met kinderdagopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

KVMC heeft namens de stichting opdracht gekregen om voor de renovatie van het monumentale schoolgebouw de technische installaties te ontwerpen.

Roos en Ros is de architect binnen het project.

Locatie: Dordrecht

Onze blogs