Intratuin

De ambitie ten aanzien van de duurzame energie welke wij binnen dit project ons ten doel hebben gesteld is het realiseren van een Zero Energy Pilot op macro niveau. In deze duurzame energie ambitie zal dus geen gebruik worden gemaakt van fossiele brandstoffen. Reden voor deze ambitie zijn de veelbesproken veranderingen in het klimaat, de doelstellingen van het Kyoto Protocol, de beperkte voorraad fossiele brandstoffen en de verwachte stijging van de energieprijzen.

Macro niveau

Verwarming van het gehele plan met restwarmte van de Intratuin of van industriële objecten. Het benutten van de restwarmte van het tuincentrum zal plaatsvinden door in het dak de overbodige (zonne)warmte op te vangen en deze op te slaan in de bodem met als doel deze in de winter te gebruiken. In plaats dat de Intratuin energie verslindt voor verwarming en ontvochtiging, wordt er dus energie geproduceerd. Berekeningen tonen aan dat er zelfs energie over is. Door het systeem uit te breiden met aansluitingen op de restwarmte voorzieningen van nabij gelegen industrieën, wegdekkoeling en bituumdakkoeling, kan een Thermische Zero Energy Area gerealiseerd worden, een gebied waarin voor verwarming en koeling van Intratuin, bouwmarkt en woningen niet langer gebruik gemaakt hoeft te worden van fossiele brandstoffen.

Elektriciteitsbehoefte

Binnen deze ambitie zal de elektriciteitsbehoefte worden gerealiseerd met een centrale warmte kracht koppeling (wkk) welke meestentijds gestookt zal worden op biogas van de (lokale) veehouderijen. Ook de wkk kan worden aangesloten op de aquifer, waardoor de wkk dag en nacht kan doordraaien, ook wanneer er geen warmte vraag is. Het teveel aan warmte wordt later weer nuttig gebruikt voor de verwarming van de Intratuin, en de rest van het plan.

Microniveau

Ook op microniveau vallen diverse duurzame energiesystemen binnen de ambitie. Bijvoorbeeld de in de grond opgeslagen warmte kan rechtstreeks gebruikt worden voor de verwarming van vertrekken. Door toepassing van Beton Kern Activering in vloeren en wanden is water met een temperatuur van 30 graden voldoende om alle vertrekken te verwarmen. Additioneel zal ook op microniveau de zonnewarmte van de daken etc. worden benut voor de woningen. De ventilatie van het tuincentrum zal middels een zelfademend principe op basis van aanwezigheid de minimale ventilatie bewerkstelligen. Door de parkeergarage, binnen de normen, dusdanig te engineeren dat deze de kwalificatie open krijgt zal ook hier een minimum aan energie worden verbruikt.

Locatie: Studie

Onze blogs