Mosae Forum

De grootste onroerend goedontwikkeling van Limburg vindt plaats aan de oevers van de maas en strekt zich uit van de rivier tot de markt. Hier staat sinds 2007 een imposant complex gebouwen en voorzieningen, dat het aanzien van Maastricht ingrijpend verandert. In het project van 3W Vastgoed werd door van oud-rijksbouwmeester Jo Coenen 20.000 vierkante meter aan kantoorruimte, 30.000 vierkante meter bedrijfsruimte en een ondergrondse parkeergarage van 38.000 vierkante meter toegevoegd.

Impuls

Mosae Forum is gebaseerd op een visionair concept, waarin verschillende binnenstedelijke functies vernuftig in elkaar grijpen om een geheel nieuwe kwaliteit aan de stad toe te voegen. Een achtergesteld deel van het Maastrichtse centrum krijgt de opknapbeurt waar het hard aan toe was, het lost een groot deel van de parkeerproblemen in de binnenstad op en het biedt onderdak aan het Stadskantoor op een centrale positie in de stad.

Cruciaal

Een cruciale rol in het hele project was weggelegd voor KVMC. Alle technische installaties werden aan ons uitbesteed; van de brandcompartimenten in de parkeergarage tot de deurbellen van de winkelpanden. Vanwege de parkeerproblemen in de stad moest de parkeergarage al in mei 2006 geopend worden. Er werden tijdelijke voorzieningen getroffen om de garage te kunnen gebruiken, terwijl de bouw rondom nog in volle gang was. Ook in de voorbereiding was KVMC van cruciaal belang. De garage ligt op meer dan acht meter diepte, waardoor het bouwbesluit niet langer geldt. KVMC heeft veel ervaring met dergelijke situaties en kon het project sturend begeleiden voor zowel de gemeente als de projectontwikkelaar.

Locatie

Tussen de oever van de Maas en de markt van Maastricht heeft zich één van de grootste onroerendgoed ontwikkelingen van Limburg voltrokken. Halverwege 2007 werd hier onder leiding van oud-rijksbouwmeester Jo Coenen een imposant gebouwencomplex gerealiseerd dat het aanzien van Maastricht ingrijpend heeft veranderd. Het complex bestaat uit 18.000 vierkante meter kantoorruimte, 18.500 vierkante meter bedrijfsruimte en een ondergrondse parkeergarage van 32.000 vierkante meter. Bij de bouw was KVMC verantwoordelijk voor de aanleg van alle technische installaties; van de brandcompartimenten in de parkeergarage tot de deurbellen van de winkelpanden.

Nieuwe kwaliteit

Mosae Forum is gebaseerd op een visionair concept, waarin verschillende binnenstedelijke functies op een zodanige manier gecombineerd worden, dat een geheel nieuwe kwaliteit aan de stad toegevoegd wordt. Zo zorgt deze binnenstedelijke herstructurering er onder andere voor dat een achtergesteld deel van het Maastrichtse centrum een opknapbeurt krijgt, dat een groot deel van de parkeerproblemen in de binnenstad opgelost wordt en dat het Stadskantoor tegenwoordig gehuisvest is op een centrale positie in de stad.

Adequate begeleiding

KVMC heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en bouw van de parkeergarage. Deze ligt op meer dan acht meter diepte. Een diepte waarop het bouwbesluit niet meer van toepassing is. KVMC heeft veel ervaring met dit soort afwijkende situaties. Daardoor konden wij de gemeente en de projectontwikkelaar adequaat begeleiden in het bouwproces. Vanwege parkeerproblemen in de stad moest de parkeergarage al ruim voor de oplevering van Mosae Forum open. Met behulp van tijdelijke voorzieningen kon de garage in mei 2006 in gebruik genomen worden, terwijl de bouw rondom nog in volle gang was.

Locatie: Maastricht

Onze blogs