Het team, waartoe KVMC behoort, heeft met succes een mooie en uitdagende tender in ‘onze’ Gemeente Dordrecht gewonnen!

InBloei omvat 50 grondgeboden koopwoningen verdeeld over 32 rijwoningen in verschillende beukmaten, 10 twee-onder-een-kapwoningen en 8 vrijstaande woningen op riante kavels en een collectieve binnentuin. De woningen worden gerealiseerd in een zeer groene, klimaatadaptieve omgeving. Op 10 oktober is de overeenkomst gesloten voor de realisatie van InBloei tussen de gemeente Dordrecht en Waaijer Projectrealisatie. Naar verwachting gaan de woningen medio 2024 in de verkoop.

Moderne wensen met traditionele kwaliteit
InBloei staat voor kwaliteit waarin de aspecten duurzaamheid, natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit volop zijn meegenomen. Er wordt een stedenbouwkundige knipoog gegeven naar de cultuurhistorie van het gebied. De architectuur van InBloei is geïnspireerd op de ‘kloeke’ gebouwen van de historische terpwoning die in het verleden in de buurt van het plangebied hebben gestaan. De gebouwen staan, net zoals een terpwoning, iets verhoogd ten opzichte van het landschap met mee-ontworpen groene erfafscheidingen. Enkele traditionele architectonische elementen krijgen een natuur inclusieve en duurzame invulling. Bijvoorbeeld door de inpassing van een ‘natuurschoorsteen’ die op een slimme manier in natuurlijke ventilatie van de woningen voorziet. In de collectieve binnentuin kunnen kinderen veilig spelen en buurtbewoners elkaar ontmoeten en samen tuineren.

Stadsontwikkeling
Het plan van Waaijer Projectrealisatie B.V. sluit goed aan bij de wensen voor dit gebied. Het wordt een levendige plek met een groen karakter; een goede ontsluiting richting de snelweg, en naar de overige wijken, de binnenstad, de sportvelden, en niet te vergeten het buitengebied van Dordrecht. Na jarenlange voorbereiding zetten we weer een mooie stap in de stadsontwikkeling van Dordrecht. We kijken uit naar de samenwerking met Waaijer en gaan de plannen verder uitwerken naar een definitief ontwerp.

Meer informatie
Op de website www.dordrecht.nl/oudland en www.dubbeldaminbloei.nl houden wij u op de hoogte van de voortgang van het project.

Locatie: Dordrecht Opdrachtgever: Waaijer Projectrealisatie Ontwerp: KOW Architecten

Onze blogs