Weizigt NMC

Weizigt Natuur- & milieucentrum ontwikkelt zich voortdurend. Behalve op de toeristisch-recreatieve functie – boerderij met knuffelweide – richt het centrum zich steeds nadrukkelijker op duurzaamheid. Duurzaam denken en handelen staan centraal in concrete leersituaties, zoals in lesprogramma’s voor scholieren.

Weizigt NMC heeft zeer vooruitstrevende duurzaamheidambities. Om deze ambitie nog beter te kunnen invullen, is besloten de huidige accommodatie van de stadsboerderij te vervangen door een nieuw, multifunctioneel gebouw waarin de boerderij een plek krijgt. Weizigt wordt op vele terreinen een voorloper in innovatieve, duurzame toepassingen. Zij heeft daarin een voorbeeldfunctie, maar evengoed een educatieve en inspirerende rol.

KVMC is door Weizigt Natuur- & milieucentrum ingeschakeld om de management en consultancy ten aanzien van de technische installaties in het project op zich te nemen. Het ontwerp van de Stadsboerderij is gebaseerd op de Trias Energetica. Dat wil zeggen:

  1. Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte isolatie;
  2. Voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld wind en zon;
  3. Zuinig en efficiënt gebruik maken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaan.

Ontwerp

Wat direct opvalt aan het nieuwe ontwerp is de golvende vorm. Het is als het ware opgetild uit het maaiveld. Dit gecombineerd met een begroeid, groen dak zorgt ervoor dat het goed aansluit op de natuur. Het groendak zorgt ook voor een zeer goede isolatie, waardoor het gebouw zeer energiezuinig is. Bovendien neemt het hemelwater op, waardoor er weinig afvoer nodig is. In en om het gebouw staat alles in het teken van duurzaamheid en het omgaan met dieren, natuur en milieu. Zo komen er rond het gebouw vier knuffelweides.

Duurzaam

Het gebouw is opgetrokken uit duurzame materialen, zoals hout en glas. Hier komen de bezoekers binnen. De klimaatzone fungeert als een bufferzone in de isolatie. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen, zoals zonnewarmte. De ligging van het gebouw en de ronding van de glazen constructie benutten dit optimaal: het haalt de lage winterzon binnen, terwijl de hoge zomerzon wordt weggehouden. Zo profiteren we ’s winters van de warmte van de zon en ’s zomers houden we de (ergste) warmte buiten.

Cradle to Cradle Dordrecht

De C2C filosofie baseert zich op kringlopen. Kringlopen van energie, grondstoffen en water, bij voorkeur lokaal en divers ingezet. Gebouwen hebben daarin een meerwaarde en dragen bij aan het welzijn van mensen en natuur. Bij het ontwerpen heeft KVMC er rekening mee gehouden dat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden, met behoud van hun waarde. Upcycling heet dat.

Toepassing in nieuwbouw

C2C is in het ontwerp voor de nieuwbouw maximaal toegepast, waar de ontwikkelingen het toelaten. Allereerst zorgt de vorm en ligging dat het gebouw past in de omgeving en onderdeel wordt van de natuur. Ook in het gebouw proberen we ‘buiten’ zoveel mogelijk naar ‘binnen’ te halen en te integreren.

De bouw gaat uit van het feit dat de materialen die erin gaan, ook weer hergebruikt moeten kunnen worden met dezelfde waarde. Het gaat daarbij om natuurlijke (composteerbaar) en technologische (herbruikbare grondstoffen) materialen. De materialen van het oude gebouw worden waar mogelijk ook benut. Er zijn op verschillende gebieden kringlopen aan te duiden, de ene directer dan de andere. Waar mogelijk voldoen die aan de C2C-criteria, maar omdat dit vakgebied nog volop in ontwikkeling is, zal dat niet overal mogelijk zijn. Daarom worden er continu afwegingen gemaakt.

De architect van dit project is Dhr. ir. Mazin Abdullsada van het Ingenieursbureau Drechtsteden.

Locatie: Dordrecht

Onze blogs