Niemand kan er meer omheen: Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) zijn de norm. KVMC helpt u! 

Er wordt al jaren hard gewerkt in ons land aan een duurzamer gebouwde omgeving. Sinds begin 2021 is er een nieuwe regelgeving en moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt voor de woning- als de utiliteitsbouw. Om aan alle BENG eisen te voldoen is het belangrijk dat onderwerpen als het bouwkundige ontwerp, bouwfysica en installatietechniek hand in hand gaan (integraal worden benaderd).

Met andere woorden, uw BENG ontwerp is in goede handen bij KVMC!
De BENG is een meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. Hiermee is het een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te bouwen. Maar wat houdt ontwerpen met BENG nu in en zal het ontwerpproces veranderen? Om een BENG-gebouw te maken moet je weten wat de eisen voor energieprestaties inhouden, waar je op moet letten en kun je leren van de referenties. KVMC kan deze vragen beantwoorden, zodat ontwerpen met BENG realiteit wordt.

Drie BENG-indicatoren

Om de hoge ambities te kunnen realiseren, moet u aan drie BENG-indicatoren voldoen:

  1. Energiebehoefte (BENG 1)
  2. Primair energieverbruik (BENG 2)
  3. Het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3)

Dit begint bij een goede gebouwschil, maar stelt ook eisen aan hernieuwbare energie in de geest van de aloude lessen van trias energetica, de strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. BENG vraagt meer onderzoek dan bij voorgaande energieprestatieberekeningen (EPC) en dat betekent dus vooraf een extra investering. Door samen met ons ontwerpteam slimme keuzes te maken, kan KVMC de investering voor opdrachtgevers beperken.

Ondersteuning bij BENG

Met onze verdieping in de BENG-regelgeving en onze praktijkervaring kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over BENG. De mogelijkheden zijn onder meer:

  • Begeleiding van tender tot bouwaanvraag
  • Optimaliseren ontwerp naar BENG
  • Lunchlezing of cursus over BENG

Neem voor vragen contact op met één van onze experts! We helpen u graag verder bij uw vraagstukken, energielabels en bouwaanvragen.

Onze blogs