Het European Conservation Center

Aan de buitenkant ziet het nieuwe collectiecentrum en hoofdkantoor van het European Conservation Center (ECC) er strak, mooi, maar  ogenschijnlijk eenvoudig uit. Een 7500 m2 grote loods met  drie lagen, prefab wanden en belemmeringen voor de gevel die allemaal onder een andere hoek zijn georiënteerd  om te voorkomen dat de zon er vol invalt. Het is echter  vooral de binnenkant die telt bij het gebouw in Alphen aan den Rijn. In zogeheten PauseBoxen® worden onder optimale condities en zonder energieverspilling kostbare, dierbare objecten opgeslagen.

Bij veel musea is het klimatiseren van dure kunstwerken in depots tot nu toe een kwestie van heel uitgebreide luchtbehandeling. De meeste historische materialen zijn organisch en beïnvloedbaar door bacteriën, schimmels en meeldauw die razendsnel om zich heen slaan bij een verkeerde luchtvochtigheid. Bij andere waardevolle spullen vormt soms erosie een gevaar.

“De traditionele manier van conservatie is filteren, filteren, filteren”, vertelt Theo Versluis van KVMC. “Met luchtbehandelingskasten moet in depots de temperatuur en luchtvochtigheid constant worden gehouden. ”Opdrachtgever Helicon Conservation Support ontwikkelde een energieneutralere methode. In de loods is een depot geplaatst, met daarin PauseBoxen® waarin dierbare objecten kunnen worden opgeslagen. Variërend van schilderijen tot auto’s en postzegelcollecties.

KVMC heeft voor de opdrachtgever door middel van berekeningen het verschil in benodigde energie, installatie- en onderhoudskosten in beeld gebracht: de Total Costs of Ownership (TCO)

“Eigenlijk is het een principe van verschillende dozen in een grote doos”, simplificeert Richard ’t Hoen van KVMC het principe. ”Voor de grote hal is een klimaatruimte en een bufferzone waarin heel beperkt wordt geventileerd. Die buitenste schil houdt al heel veel tegen. Daardoor betrof het meeste werk nog het ontwerp van het kantoor.”

Theo: “Je moet zorgen dat de temperatuur en luchtvochtigheid in het begin van het gebouw goed is. Daarna kom je er niet meer aan, dan blijft het voor altijd goed. Je moet er van afblijven, juist niet rondpompen.”

Projectteam:

Architect: DoepelStrijkers
Project management: Studio Bouwhaven
Collection care, physics & climate: Helicon Conservation Support
Installatieadvies, bouwfysica en brandveiligheid: KVMC
Constructeur: Broersma Bouwadvies

ECC
ECC
ECC

Nieuw woonhof op plek oude blikfabriek

Op de historische plek van de oude Verblifa-blikfabriek in Dordrecht komt een woonhof met  29 woningen. Een mooie nieuwe bestemming voor een unieke locatie, maar wel een project  dat vanwege de betonnen vloer in de fabriekshallen behoorlijk wat voeten in de aarde had.  Met advies en begeleiding zorgde KVMC dat in april toch kon worden begonnen met de  voorbereidingen van de bouw van het prachtige Blikk.

Bouwgrond in en om de stad is schaars. Projectontwikkelaar Dudok  liet daarom het oog vallen op de leegstaande fabriek vlak bij  het centrum van Dordrecht. Samen met de aangekondigde sloop  van de brandweerkazerne op het Oranjepark bood de plek een  uitstekende gelegenheid om een nieuw woonhof toe te voegen  aan de reeks andere hofjes die de stad al rijk is.

In het ontwerp van Arons & Gelauff Architecten zijn acht woningen  ingetekend in de oude fabriekshallen. De overige 21 woningen  komen op de plek van de rest van die hallen, die worden gesloopt. Bij alle woningen vormen de markante sheddaken van de Verblifa-blikfabriek de basis.

Struikelblok in het plan was echter de betonnen vloer van de fabriekshallen die niet zou verdwijnen. “Met zo’n betonnen laag kun je helemaal niets”, legt Theo Versluis van KVMC uit, dat werd ingeschakeld voor de advisering en begeleiding van realisatie van de complete werktuigkundige, elektrotechnische en regeltechnische installaties. “Het is een super dikke plaat waar je niet zomaar gaten in kunt boren. Dat maakte het heel moeilijk om alle nutsvoorzieningen binnen te brengen in de woningen.”

Het aanleggen van leidingen in de open ruimte was makkelijker gezegd dan gedaan. “Zomaar leidingen aanleggen in de buitenlucht is onmogelijk vanwege de gevaren voor bevriezing en legionella”, aldus Versluis, die namens KVMC uitgebreide onderhandelingen voerde met waterbedrijf Evides en warmteleverancier HVC. “Zij hebben gelijk dat er strenge eisen worden gesteld, maar we moesten het wel op de een of andere manier zien op te lossen.”

Uiteindelijk met resultaat, waardoor in april kon worden gestart met de sloop van de oude fabriekshallen. Versluis: “We hebben een speciale constructie verzonnen, waarmee het probleem is opgelost. Allemaal net wat complexer dan standaard, maar tot ieders tevredenheid.”

De bouw van het autovrije en groene hof Blikk start naar verwachting eind 2022. Behalve de authentieke details van de fabriek die terugkeren in het ontwerp, krijgt ook de straatnaam een knipoog naar het verleden. De oude blikfabriek was van de familie Bekkers en daarom koos de gemeente Dordrecht voor de naam Bekkershof. De voorverkoop van de woningen is inmiddels gestart, neem hier een kijkje op de projectwebsite. 

Blikk
Blikk
Blikk

Wooncomplex met hardloopbaan op het dak, dit is Central Park

Het allereerste wooncomplex ter wereld met een hardloopbaan op het dak. Niet voor niets is de bijnaam van het project Central Park op de Coltbaan in Nieuwegein The Fittest Building.

Het nieuwbouwproject Central Park van Plan Vastgoed komt op de plek van een voormalig datacentrum in de gemengde leefwijk Rijnhuizen. Naast de aanwezigheid van kantoren ligt de nadruk in dit gebied met 2500 woningen straks op wonen en leven. Een mooi voorbeeld hiervan is het woongebouw The Switch waar KVMC eerder al de advisering in bouwfysica voor haar rekening nam. 

Onze betrokkenheid bij het gezondste gebouw van Nederland gaat nog een stapje verder. “We zijn van het begin tot het einde bij alles betrokken. Bouwfysica, installatietechniek, duurzaamheid, brandveiligheid. Met alles wat we in huis hebben” vertelt Loran van der Kooij.

Een groot voordeel voor de opdrachtgever, vult zijn collega Theo Versluis aan. “Central Park is een ambitieus plan met ingewikkelde vormen. Dat geeft uitdaging voor de installatietechniek. Door vanaf het begin van het ontwerpproces betrokken te zijn, kon KVMC in een vroeg stadium aangeven wat de consequenties van bepaalde keuzes zouden zijn. Zodoende kon het ontwerp snel geoptimaliseerd worden, wat problemen en extra kosten in de toekomst voorkomt.” 

Behalve met de 160 meter lange hardloopbaan op het dak onderscheidt Central Park zich straks nog op andere wijze. Hoewel het duurzame gebouw al zonder toepassing van zonnepanelen zou voldoen aan alle eisen van de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), kiest Plan Vastgoed er toch voor om deze te plaatsen. Een statement, aldus Versluis. “Dat hoort bij de uitstraling van een gebouw en de ambitie van de opdrachtgever.”

Klunder Architecten is verantwoordelijk voor architectonisch ontwerp, Central Park wordt eind 2024 opgeleverd.

Central Park
Central Park

Niemand kan er meer omheen: Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) zijn de norm. KVMC helpt u!

Er wordt al jaren hard gewerkt in ons land aan een duurzamer gebouwde omgeving. Sinds begin 2021 is er een nieuwe regelgeving en moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt voor de woning- als de utiliteitsbouw. Om aan alle BENG eisen te voldoen is het belangrijk dat onderwerpen als het bouwkundige ontwerp, bouwfysica en installatietechniek hand in hand gaan (integraal worden benaderd).

Met andere woorden, uw BENG ontwerp is in goede handen bij KVMC!

De BENG is een meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. Hiermee is het een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te bouwen. Maar wat houdt ontwerpen met BENG nu in en zal het ontwerpproces veranderen? Om een BENG-gebouw te maken moet je weten wat de eisen voor energieprestaties inhouden, waar je op moet letten en kun je leren van de referenties. KVMC kan deze vragen beantwoorden, zodat ontwerpen met BENG realiteit wordt.

Drie BENG-indicatoren

Om de hoge ambities te kunnen realiseren, moet u aan drie BENG-indicatoren voldoen:

  1. Energiebehoefte (BENG 1)
  2. Primair energieverbruik (BENG 2)
  3. Het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3)

Dit begint bij een goede gebouwschil, maar stelt ook eisen aan hernieuwbare energie in de geest van de aloude lessen van trias energetica, de strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. BENG vraagt meer onderzoek dan bij voorgaande energieprestatieberekeningen (EPC) en dat betekent dus vooraf een extra investering. Door samen met ons ontwerpteam slimme keuzes te maken, kan KVMC de investering voor opdrachtgevers beperken.


Ondersteuning bij BENG

Met onze verdieping in de BENG-regelgeving en onze praktijkervaring kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over BENG. De mogelijkheden zijn onder meer:

  • Begeleiding van tender tot bouwaanvraag
  • Optimaliseren ontwerp naar BENG
  • Lunchlezing of cursus over BENG

Neem voor vragen contact op met één van onze experts! We helpen u graag verder bij uw vraagstukken, energielabels en bouwaanvragen.

BENG Indicatoren

Van bedrijventerrein naar woonwerkgebied

In Capelle aan den IJssel wordt bedrijventerrein De Mient herontwikkeld. Architect Sjouke Westhoff ontwierp de woningen en het appartementengebouw op De Nieuwe Mient, en projectontwikkelaar Puka kocht het aan. KVMC zou aanvankelijk adviseren over bouwfysica en brandveiligheid, maar dat werd meer.

In woonwerkgebied De Nieuwe Mient kunnen zich zowel ondernemers als bewoners vestigen. Vroeger was op deze plaats een scheepswerf en bij sommige nieuwbouwwoningen kun je nog wat van dat industriële verleden terugvinden. Het voormalige overslagterrein van de scheepswerf ligt achter de Hollandsche IJssel.

‘In eerste instantie werden we bij de ontwikkeling gevraagd voor bouwfysica en brandveiligheid’, legt Patrick Steenbergen van KVMC uit. ‘Er zijn echter aanvullende verzoeken bijgekomen om de BENG-berekeningen te maken en om een second opinion te geven op het installatieontwerp.’

De hoogbouw bestaat uit ruime appartementen, veelal met dakterras, weet Theo Versluis van KVMC. ‘In eerste instantie was bijvoorbeeld beoogd om de rioolbeluchting en afblaas van de ventilatie van de onderliggende woningen via de rand van het terras te laten lopen, maar in gezamenlijkheid is toch anders besloten. Ook zijn er in het appartementencomplex extra schachten aangebracht en is uiteindelijk gekozen voor een ander installatieconcept. De second opinion door ons is absoluut niet bedoeld als beter weten, maar het gezamenlijk nog eens kritisch tegen het licht houden. Zie het als een tweede paar ogen.’

Patrick: ‘Ook voor BENG kijken we of het woongebouw aan de energieprestatienorm voldoet. De architect moet bij het ontwerp van appartementen bijvoorbeeld rekening houden met het toepassen van glas en de hoeveelheid daglicht die binnenkomt. Ook qua brandveiligheid moet er een bepaalde hoeveelheid glas zijn, maar veel glas zorgt ook voor meer warmte. Ook is het toepassen van veel glas duur en kan het conflicteren met de BENG-regels. Aan de andere kant: te weinig daglicht is ook niet goed. Als alleen al op dit punt zoveel overwegingen zijn, is het duidelijk dat het fijn is als een extra paar ogen meekijkt.’

Theo vult aan: Het is goed om gezamenlijk vragen te beantwoorden als: wat vinden we van het gekozen concept, zijn de voor de installaties opgegeven bouwkundige voorzieningen toereikend, voldoet het ontwerp aan de eisen van de nutsbedrijven, zijn er optimalisaties, zijn alle prestatie-eisen omschreven en zijn ze ook goed omschreven? Een andere visie of invalshoek kan dan juist voor een boost zorgen.’

De Nieuwe Mient
De Nieuwe Mient
De Nieuwe Mient