Niemand kan er meer omheen: Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) zijn de norm. KVMC helpt u!

Er wordt al jaren hard gewerkt in ons land aan een duurzamer gebouwde omgeving. Sinds begin 2021 is er een nieuwe regelgeving en moeten alle nieuwbouw vergunningsaanvragen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit geldt voor de woning- als de utiliteitsbouw. Om aan alle BENG eisen te voldoen is het belangrijk dat onderwerpen als het bouwkundige ontwerp, bouwfysica en installatietechniek hand in hand gaan (integraal worden benaderd).

Met andere woorden, uw BENG ontwerp is in goede handen bij KVMC!

De BENG is een meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. Hiermee is het een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te bouwen. Maar wat houdt ontwerpen met BENG nu in en zal het ontwerpproces veranderen? Om een BENG-gebouw te maken moet je weten wat de eisen voor energieprestaties inhouden, waar je op moet letten en kun je leren van de referenties. KVMC kan deze vragen beantwoorden, zodat ontwerpen met BENG realiteit wordt.

Drie BENG-indicatoren

Om de hoge ambities te kunnen realiseren, moet u aan drie BENG-indicatoren voldoen:

 1. Energiebehoefte (BENG 1)
 2. Primair energieverbruik (BENG 2)
 3. Het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3)

Dit begint bij een goede gebouwschil, maar stelt ook eisen aan hernieuwbare energie in de geest van de aloude lessen van trias energetica, de strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. BENG vraagt meer onderzoek dan bij voorgaande energieprestatieberekeningen (EPC) en dat betekent dus vooraf een extra investering. Door samen met ons ontwerpteam slimme keuzes te maken, kan KVMC de investering voor opdrachtgevers beperken.


Ondersteuning bij BENG

Met onze verdieping in de BENG-regelgeving en onze praktijkervaring kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over BENG. De mogelijkheden zijn onder meer:

 • Begeleiding van tender tot bouwaanvraag
 • Optimaliseren ontwerp naar BENG
 • Lunchlezing of cursus over BENG

Neem voor vragen contact op met één van onze experts! We helpen u graag verder bij uw vraagstukken, energielabels en bouwaanvragen.

BENG Indicatoren

Van bedrijventerrein naar woonwerkgebied

In Capelle aan den IJssel wordt bedrijventerrein De Mient herontwikkeld. Architect Sjouke Westhoff ontwierp de woningen en het appartementengebouw op De Nieuwe Mient, en projectontwikkelaar Puka kocht het aan. KVMC zou aanvankelijk adviseren over bouwfysica en brandveiligheid, maar dat werd meer.

In woonwerkgebied De Nieuwe Mient kunnen zich zowel ondernemers als bewoners vestigen. Vroeger was op deze plaats een scheepswerf en bij sommige nieuwbouwwoningen kun je nog wat van dat industriële verleden terugvinden. Het voormalige overslagterrein van de scheepswerf ligt achter de Hollandsche IJssel.

‘In eerste instantie werden we bij de ontwikkeling gevraagd voor bouwfysica en brandveiligheid’, legt Patrick Steenbergen van KVMC uit. ‘Er zijn echter aanvullende verzoeken bijgekomen om de BENG-berekeningen te maken en om een second opinion te geven op het installatieontwerp.’

De hoogbouw bestaat uit ruime appartementen, veelal met dakterras, weet Theo Versluis van KVMC. ‘In eerste instantie was bijvoorbeeld beoogd om de rioolbeluchting en afblaas van de ventilatie van de onderliggende woningen via de rand van het terras te laten lopen, maar in gezamenlijkheid is toch anders besloten. Ook zijn er in het appartementencomplex extra schachten aangebracht en is uiteindelijk gekozen voor een ander installatieconcept. De second opinion door ons is absoluut niet bedoeld als beter weten, maar het gezamenlijk nog eens kritisch tegen het licht houden. Zie het als een tweede paar ogen.’

Patrick: ‘Ook voor BENG kijken we of het woongebouw aan de energieprestatienorm voldoet. De architect moet bij het ontwerp van appartementen bijvoorbeeld rekening houden met het toepassen van glas en de hoeveelheid daglicht die binnenkomt. Ook qua brandveiligheid moet er een bepaalde hoeveelheid glas zijn, maar veel glas zorgt ook voor meer warmte. Ook is het toepassen van veel glas duur en kan het conflicteren met de BENG-regels. Aan de andere kant: te weinig daglicht is ook niet goed. Als alleen al op dit punt zoveel overwegingen zijn, is het duidelijk dat het fijn is als een extra paar ogen meekijkt.’

Theo vult aan: Het is goed om gezamenlijk vragen te beantwoorden als: wat vinden we van het gekozen concept, zijn de voor de installaties opgegeven bouwkundige voorzieningen toereikend, voldoet het ontwerp aan de eisen van de nutsbedrijven, zijn er optimalisaties, zijn alle prestatie-eisen omschreven en zijn ze ook goed omschreven? Een andere visie of invalshoek kan dan juist voor een boost zorgen.’

De Nieuwe Mient
De Nieuwe Mient
De Nieuwe Mient

Wijzigingen Bouwbesluit in 2021

Per 1 januari, worden, zoals wellicht bij u bekend, de volgende Bouwbesluit-wijzigingen verwacht:

 • BENG-eisen en daarmee samenhangende wijzigingen Rc-waarden en dergelijke. Zie Staatsblad 2019-501 voor meer informatie.

 • Geluideisen aan buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking (zoals warmtepompen of airco’s). Zie artikel I, onderdelen I, J, K en L in Staatsblad 2020-189.

Wijzigingen in de loop van 2021

In de eerste helft van 2021 worden diverse wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland om in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving, maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 1-1-2022, worden deze komend jaar toch al in het Bouwbesluit doorgevoerd. Het gaat om diverse wijzigingen uit het voorhangbesluit van 12 mei 2020. De verwachte wijzigingen zijn hieronder samengevat per onderwerp. Naar verwachting worden deze begin 2021 in het Staatsblad gepubliceerd.

Gebruiksveiligheid

 • Aanscherping eisen aan vloerafscheidingen langs fietsbruggen / viaducten (nieuwbouw en verbouw).
 • Eisen aan markering van trappen in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw).
 • Aanscherping eisen aan trapleuning (aan beide zijden en doorlopend aan begin en eind van de trap) in voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (nieuwbouw).

Brandveiligheid

 • Wbdbo van een brandcompartiment naar een lift in woongebouw 60 minuten (nieuwbouw).
 • Rookdoorgangseisen Ra / R200 cf. NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcompartimenten (nieuwbouw).
 • Verduidelijking eisen portiektrappenhuis (nieuwbouw).
 • Voorportaal (extra beschermde vluchtroute waaraan geen woningtoegangen grenzen) vereist voor lift in woongebouw (nieuwbouw).
 • Vrijloopdranger verplicht bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn.
 • Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging.
 • Bij woonfuncties moet de sturing van de lift bruikbaar blijven bij brand; elektriciteitsvoorziening voor lift moet in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen.

Toegankelijkheid

 • Ook bouwwerken zonder toegankelijkheidssector moeten vanaf de openbare weg goed bereikbaar zijn.
 • Drempeldetail van 0,02 m moet bij elke toegang van een woning aanwezig zijn. Let op: trapjes voor een voordeur zijn hiermee dus niet meer mogelijk.
 • Ook bij publieke gebruiksfuncties zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempeldetail / hoogteverschil bij een toegang.

Duurzaamheid

 • Milieuprestatie (MPG) woonfuncties gaat naar 0,8.

Gezondheid

 • Eisen aan verdunningsfactor gelden ook bij verbouw (installeren nieuwe ventilatievoorziening).

Heeft u vragen over de aankomende wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Presentatie: BENG vervangt de EPC

BENG en TOjuli: KVMC zet verduurzaming in 2021 door!

BENG en TOjuli: KVMC zet verduurzaming in 2021 door!

Een goed duurzaam gebouw levert meerwaarde zowel voor de mensen in het gebouw als voor de directe omgeving en de samenleving in het algemeen. En het levert een financiële meerwaarde. De adviseurs van KVMC verstaan de kunst om de juiste balans te vinden tussen comfort, flexibiliteit, duurzame materialen en besparing van energie en water. Dat doen we door de unieke combinatie van een pakket aan adviesdiensten als installatietechniek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Die duurzame oplossingen gelden ook voor  onze benadering als het gaat om de BENG en TOjuli. We combineren onze bouwfysische kennis met installatietechnische kennis. Daarnaast gebruiken we de trias energetica als uitgangspunt voor onze ontwerpen: beperken van de energievraag, energie gebruiken uit hernieuwbare bronnen en als het niet anders kan de fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk benutten. De ontwerpen worden door onze specialisten doorgerekend op haalbaarheid en investerings- en exploitatiekosten. We houden daarbij rekening met alle aspecten zoals het beperken van de energievraag en het reduceren van emissies en watergebruik. De combinatie van onze installatietechnische en bouwfysische kennis zorgt dat we kijken naar zowel bouwkundige als werktuigbouwkundige en elektrotechnische componenten. We bereiken het grootste effect in de reductie van CO2 met duurzame concepten in onze projecten.

EPC wordt BENG

Op 1 januari 2021 is de EPC vervangen door BENG als meetinstrument voor de energieprestatie van gebouwen. De BENG-eisen moeten zorgen voor bijna energieneutrale gebouwen in Nederland. De energieprestatie van gebouwen is gestoeld op drie pijlers waaraan voldaan moet worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een nieuwbouwproject. De nieuwe eisen hebben gevolgen voor veel betrokkenen bij een nieuwbouwproject zoals opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten, aannemers en installateurs.

Erkend energie prestatie adviseurs

KVMC heeft erkende energie prestatie adviseurs in huis voor het opstellen van de BENG-berekening voor de omgevingsvergunningaanvraag en de opleveringscontrole.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op! Wij hopen u in 2021 wederom integraal te ontzorgen!

Ontwerpen met BENG

Vanaf 2021 kan niemand er meer omheen. Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) worden de norm.

Met BENG ligt er een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te gaan bouwen. Wat houdt ontwerpen met BENG nu in en zal het ontwerpproces veranderen? Om een BENG-gebouw te maken, moet je weten wat de eisen aan energieprestatie inhouden, waar je op moet letten en kun je leren van de referenties. KVMC kan deze vragen beantwoorden, zodat ontwerpen met BENG realiteit wordt.

Drie BENG-stappen

Om de hoge ambities te kunnen realiseren, moet u drie BENG-stappen zetten:

 1. energiebehoefte (BENG 1),
 2. primair energieverbruik (BENG 2) en
 3. het aandeel hernieuwbare energie (BENG 3).

Dit begint bij een goede gebouwschil, maar stelt ook eisen aan hernieuwbare energie in de geest van de aloude lessen van trias energetica, de strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. BENG vraagt meer maatregelen dan bij de huidige nieuwbouweisen en dat betekent vooraf dus een extra investering. Door samen met het ontwerpteam slimme keuzes te maken, kunnen opdrachtgevers de investering beperken.

Ondersteuning bij BENG

Met onze jarenlange verdieping in de BENG regelgeving en onze praktijkervaring, kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over BENG. Mogelijkheden zijn, onder andere:

 • Begeleiding van tender tot bouwaanvraag;
 • Optimaliseren ontwerp naar BENG;
 • Lunchlezing of cursus over BENG.

Neem voor vragen contact op met een van onze experts!